پنج شنبه , ۱ تیر ۱۳۹۶

روز قدس

فطریه

فلسطین

مسجد الاقصی

خطبه عيد فطر

سالِ نو معنوی

فقر

شهید چمران