خانه / گردشگری / ایران شناسی / استان های ایران

استان های ایران

 ایران و جاذبه های گردشگری
ایران و جاذبه های گردشگری

 ایران با مساحت ۱/۶۴۸/۱۹۵ کیلومترمربع دارای ۳۱ استان می باشد. استان واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین که از به هم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی تشکیل می‌شود که با لهجه های مختلف زندگی می کنند. ایران بر اساس تقسیمات کشوری به چندین استان و هر استان به چند شهرستان و هر شهرستان به تعدادی بخش و هر بخش به چند دهستان تقسیم می‌شود. در آخرین تقسیمات کشوری تا …

 

باکس شناور "همچنین ببنید"

دروغ‌گویی

درستی

درستی، صفتی است که در ایران وجود ندارد . . . دروغ به‌طوری در عادات …