خانه / آیین زندگی / الطاف الهی
عامل رحمت الهی

الطاف الهی

عامل رحمت الهیاز بهترین و بزرگ‌ترین لطف‌ها و نعمت‌هایی که خداوند در حق بندگان عطا می‌کند، فرزندی است که به آن‌ها می‌دهد؛ یعنی فرزند انسان، چه دختر باشد و چه پسر، نعمت و لطفی است از طرف خداوند که ما باید قدر آن را بدانیم و آن طور که خداوند خواسته او را تربیت کنیم. بعضی از مردم دلشان می‌خواهد فرزندشان دختر باشد و بعضی پسر دوست دارند؛ امّا باید توجّه داشت؛ دختر یا پسر بودن فرزند، به حکم و اراده خداوند انجام می‌شود و باید همیشه تسلیم و مطیع امر خداوند بود. چون او هر چه را که برای انسان رقم بزند، در جهت مصلحت دنیا و آخرت اوست، آن هم مصلحتی که چه‌بسا در آینده بسیار دوری برای فرد روشن و مشخص شود. حضرت ابراهیم(ع) از پیامبران بزرگ الهی با وجودی که فرزندان فرهیخته و بزرگواری چون حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق(ع) را داشت، و از داشتن فرزند دختر محروم بود، برای داشتن فرزند دختر دعا و درخواست می‌کرد. دختر یعنی تمامِ لحظه‌های خوبِ لبخندهای خدا از تَهِ دل. از ابتدای ریشه زدنِ ریشه‌های زندگی در خاکِ وجودِ تک تکِ انسان‌ها. دختر یعنی کاشتنِ هر روز یک درخت و کمک به سبزتر کردنِ صمیمیتِ انسان‌ها. در واقع داشتن دختر برای انسان:

 1. لطف و رحمتی محسوب می‌شود که باعث افتخار اوست.
 2. مایه خوش یمنی و خوبى است. پیامبر(ص) فرمود: «از خوش یمنی و خوبى زن است که اوّلین فرزندش دختر باشد.»[۱]عامل رحمت الهی
 3. حسنه است. دختران حسنات و پسران نعمات هستند. ابان بن تغلب از امام صادق(ع) روایت کرده است که فرمود: دختران حسناتند، و پسران نعمت؛ و حسنات موجب ثواب و اجر و پاداشند ولى نعمت موجب بازخواست مى‏ شود.[۲]
 4. مایه نزول برکت و رحمت و زیارت فرشتگان است. پیامبر(ص) فرمود: «خانه ‏اى نیست که در آن دختران باشند مگر این که هر روز بر آن خانه دوازده برکت و رحمت از آسمان نازل مى‏شود و زیارت فرشتگان از این خانه قطع نمى‏ گردد و فرشته‏ ها براى پدرشان هر روز و شب عبادت یک سال را مى ‏نویسند.»[۳]
 5. عاملی است که خداوند تا روز قیامت یارى گر او باشد. یاری دختردار تا روز قیامت. هر گاه مردى داراى دخترى شود، خداوند فرشته ‏اى را بر او فرود مى ‏آورد تا بال خود را بر سر و سینه آن دختر کشیده گوید: این موجود ناتوانى است که از ضعف آفریده شده است و کسى که بر او انفاق کند و هزینه او را بر عهده بگیرد تا روز قیامت یارى خواهد شد.[۴]
 6. ریحانه خوش بوست. پیامبر(ص) را به میلاد حضرت فاطمه(س) بشارت دادند، آن حضرت(ص) به چهره اصحابش نگاهى انداخت، و چون آن‌ها را اندوهگین دید، فرمود: «شما را چه شده است؟!(فاطمه من) ریحانه ‏اى است که او را مى ‏بویم، و روزى او با خدا است.»[۵] امام على(ع) فرمود: «هر گاه مژده ولادت دختر، به پیامبر(ص) داده مى‏ شد، حضرت(ص) مى‏ فرمود: شاخه گل خوش بویى است، و روزى او هم به عهده خداوند است.[۶]
 7. دل سوز والدین است. امام صادق(ع) فرمود: «حضرت ابراهیم(ع) از پروردگارش خواست که دخترى به او دهد که بعد از مرگش بر او گریه و ندبه کند.»
 8. دختر داشتن برابر با برکت، یارى خداوند و ثواب دختر داشتن بیش تر از ۱۰۰۰حجّ و ۱۰۰۰جهاد و ۱۰۰۰شتر و یا گاو که هدیه مکّه کند و ۱۰۰۰مهمانى دادن. پیامبر(ص) فرمود: «هر کس یک دختر دارد خداوند او را کمک مى ‏کند و یارى مى‏ نماید و برکت مى ‏دهد و او را مى‏ آمرزد.»[۷] «هر کس یک دختر دارد براى او بهتر از ۱۰۰۰حجّ و ۱۰۰۰جهاد و ۱۰۰۰شتر و یا گاو که هدیه مکّه کند و ۱۰۰۰مهمانى دادن است.»[۸]
 9. باقیات الصالحات است. پیامبر(ص) فرمود: «خداوند رحمت نماید بر پدر چند دختر، دختران، با برکت و دوست داشتنى هستند و پسران، بشارت دهنده و شاد کننده هستند و دختران باقیات الصالحات[۹] هستند.»[۱۰]
 10. سرپرستی دختران برابر با مانع ورود به جهنم، وجوب بهشت و باغ‏ هاى بهشتى. پیامبر(ص) فرمودند:«هر کس از ۳دختر سرپرستى کند ۳باغ از باغ‏ هاى بهشتى به او داده مى‏ شود که هر باغى از دنیا و آن چه در دنیاست بزرگ تر است.»[۱۱] «کسى که ۳دختر دارد و بر رنج و سختى و راحتى آن‌ها شکیبا باشد اینان در روز قیامت مانعى(از جهنّم) براى او خواهند بود.»[۱۲] «هر کس خرجى ۳دختر یا ۳خواهرش را بدهد بهشت بر او واجب است.» پرسیدند: اى رسول خدا! خرج ۲نفر را نیز؟، فرمود بله و ۲نفر گفتند: اى رسول خدا! و ۱نفر؟، فرمود: و ۱نفر. و پیامبر(ص) فرمود: هر کس ۳دختر و ۳خواهر را سرپرستى کند و بر جاى دادن ایشان صبر کند تا آن که شوهر کنند یا آن که بمیرند و در قبر جاى کنند من و او همانند این ۲انگشت(به انگشت شهادت و وسط اشاره کرد) در بهشت جاى داریم عرض کردم: اى رسول خدا! و ۲تا؟، فرمود: و ۲تا عرضه داشتم: و یکى، فرمود و یکى.» [۱۳] امام صادق(ع) فرمود: «هر کس ۲دختر و یا ۲خواهر و یا ۲عمّه و یا ۲خاله را تکفّل و سرپرستی کند، ما او را از آتش باز مى‏ گیریم.»[۱۴]
 11. دختران با حجاب و عفیف ، بهترین فرزندان. پیامبر(ص) فرمود: «دختران پشت پرده(با حجاب و عفیف) بهترین فرزندان هستند. هر کس که یک دختر دارد خداوند دخترش را مانعى از آتش برایش قرار مى‏دهد و هر کس که ۲دختر دارد خداوند او را به واسطه آن ۲دختر به بهشت مى ‏برد و هر کس ۳دختر دارد و یا به اندازه آن خواهر دارد خداوند جهاد و صدقه دادن را از او بر مى‏ دارد.»[۱۵]
 12. برخورد معصومین(ع) با جاهلیت. برای مردى دخترى متولد شد امام صادق(ع) او را در حال خشم دید به او فرمود: اگر خداى تعالى به تو وحى مى ‏کرد که من براى تو اختیار کنم یا خودت براى خودت اختیار کنى تو در جواب حق سبحانه چه مى ‏گفتى؟ جواب داد؛ من مى‏ گفتم: پروردگارا! تو براى من اختیار کن! حضرت(ع) فرمود: خداى تعالى براى تو اختیار کرد سپس فرمود به جاى پسرى که عالم[۱۶] همراه موسى او را کشت در این گفتار حق سبحان: ما خواستیم که پروردگارشان فرزندى بهتر و صالح ‏تر و رحیم ‏تر به آن پدر و مادر دهد.[۱۷] خداى تعالى دخترى به آن پدر و مادر داد که از آن دختر هفتاد پیامبر به وجود آمد.[۱۸] مردى به خدمت پیامبر(ص) شرفیاب شد و به مردى که نزد آن حضرت نشسته بود گفت که: خداوند فرزند دخترى به تو عطا کرده است به محض شنیدن این خبر، چهره آن مرد درهم رفت! پیامبر(ص) از او پرسید: تو را چه پیش آمده است؟! عرض کرد: خیر است! پیامبر(ص) فرمود: تعریف کن که چه شده است؟ عرض کرد: از خانه که بیرون آمدم همسرم در حال زایمان بود، اینک به من خبر دادند که او دخترى زائیده است! پیامبر(ص)(که گویى از تغییر حال آن مرد به خاطر دختر دار شدن در شگفت شده بود) به آن مرد فرمود: زمین است که سنگینى او را تحمل مى‏ کند، و آسمان است که بر او سایه مى‏ افکند، و روزى او با خداست، و او به منزله گل خوشبویى است که تو آن را مى‏ بویى؛ سپس رو به اصحاب کرده فرمود: کسى که داراى دخترى مى ‏شود، گرفتار است، و کسى که ۲دختر دارد، باید به فریادش رسید، و کسى که ۳دختر داشته باشد از جهاد و هر کار دشوار دیگرى معاف است و کسى که داراى چهار دختر باشد، پس اى بندگان خدا به کمک او بشتابید،[۱۹] و اى بندگان خدا به او وام دهید، و اى بندگان خدا به او رحم کنید.[۲۰] راوى گوید: «در مدینه ازدواج کردم. امام صادق(ع) از من پرسیدند: ازدواجت چگونه بود؟ در پاسخ عرض کردم: همه خوبى‏ هایى که از یک زن مى‏ توان دید در همسرم دیدم ولى او به من خیانت کرد. امام(ع) فرمود: چه خیانتى؟ گفتم: دختر زاییده است!!!!!!. امام(ع) فرمود: گویا دختر را خوش ندارى؟ خداوند عزّ و جلّ مى ‏فرماید: «شما نمى‏ دانید پدران(و مادران) و فرزندان‏تان، کدام یک براى شما سودمندترند.»[۲۱]
 13. رأفت و رحمت خدا بر زنان بیش از مردان است. ثواب خوشحال کردن دختران. پیامبر(ص) فرمود: «رأفت و رحمت خدا بر زنان بیش از مردان است و مردى نیست که زنى از محارم خویش را شاد سازد مگر این که خداوند در قیامت وى را شادمان خواهد کرد.»[۲۲] پیامبر(ص) فرمود: «هر کس که وارد بازار شود و تحفه‏ اى(هدیه ‏اى) بخرد و آن را براى افراد تحت کفالتش ببرد او به سان کسى است که صدقه ‏اى براى مردمى نیازمند ببرد و باید که پیش از پسران به دختران آغاز کند چون هر کس دخترش را شاد سازد گویا که فردى از فرزندان اسماعیل را آزاد ساخته است و هر کس چشم پسرى را روشن و شاد سازد گویا که از ترس خدا گریسته و هر کس از ترس خدا بگرید خداوند او را به بهشت نعیم وارد سازد.»[۲۳] «امیرالمؤمنین(ع) می‌فرماید که پیامبر(ص) این گونه بود که هرگاه خبر تولد دختری به او داده می‌شد می‌فرمود: گل است و روزی او هم به عهده خدا است.» [۲۴] اذا بشر بجاریه قال ریحانهًْ؛ این در آن فرهنگ جاهلی آن روز یک چیز مهمی است که امروز هم متأسفانه انسان می‌بیند که بعضی‌ها همین حالت را دارند؛ که هنوز فرزند پسر برایشان مطلوب است، فرزنددختر نامطلوب است؛ آدم بعضی‌ها را می‌بیند یا می‌شنویم که بعضی متأسفانه این جور هستند. آن وقت در یک چنین فضایی پیامبر(ص) برای این که این فضا را و آن حقیقت[تلخ آن جامعه] را بشکند، می‌فرماید که «ریحانهًْ.» وقتی که خدا دختری به او می‌داد و خبرش را می‌آوردند، حضرت(ص) می‌فرمود به‌به! این «ریحانه» است، یعنی این یک گل است که بنده یک وقتی شرح نسبتاً مبسوطی درباره حدیث «المراهًْ ریحانهًْ و لیست بقهرمانهًْ»[۲۵] در یک صحبتی عرض کرده‌ام.[۲۶] و رزقها علی‌الله؛ آن بی‌عقل‌ها خیال می‌کردند که اگر پسر باشد، روزی خودش را در می‌آورد اما وقتی دختر است، دیگر نمی‌تواند روزی خودش را در بیاورد و کل(سربار) بر ما است. این جوری در آن فضای جاهلی [فکر می‌کردند] حضرت می‌فرمایند نه، روزی او هم به عهده خدا است.

راست بگم!… دختر می‌دانی؟… تو نقطه اتصالِ یک عشقِ سالمی… خیلی خوشحالم که هستی، که خدا اجازه داده، باشی و سر و کله تو، توی زندگی ها پیدا شود…  تو که در یک روزِ خوب پایت را روی زمین گذاشتی و بدی‌ها را از بین بردی… سیاهی‌ها را از بین بردی… زشتی‌ها رو نابود کردی… پس خوب آمدی… تو همان دخترِ شیرین و مهربونی که سختی‌ها رو به تنهایی در آغوش می‌گیری تا نخواهد کسی آب توی دلش تکان بخورد.  تو  دُردانه هر خانه ایی… عزیزکرده پدری… نورِ چشمِ مادری… بهترین نعمتِ خدایی…

امّا پسران: پسران؛ نعمت الهی برای خانواده پسر هدیه‌ای است که مایۀ خوشی، مال، روزی، آسایش، خیر و شایستگی برای خانواده است و باید بابت آن شکرگزار خداوند بود. البته بعضی پسران هم مایۀ خیروخوشی خانواده نیستند! خداوند شمارا به خانواده بخشید تا مایۀ خوشی آن‌ها بوده، یادآور خداوند برای آنان باشید. شخصی به امام رضا (ع) عرض کرد: مردی را می‌شناسم که دخترش را بیشتر از پسرش دوست دارد و به او محبت می‌کند. حضرت فرمود: «دختر و پسر باهم مساوی‌اند… و نزد خداوند هیچ تفاوتی ندارند. اگر دختر باعث افزایش رحمت خداست، پسر هم نعمتی از جانب خداوند متعال محسوب می‌شود.»[۲۷] امام صادق (ع) نیز به ابان بن تغلب فرمود: «دختران حسنات و پسران نعمت هستند. خداوند در مقابل حسنات پاداش می‌دهد و در برابر نعمت سؤال می‌کند.»[۲۸] چرا خداوند دربارۀ پسر از خانواده سؤال می‌کند؟ چون پسر نعمتی است که خداوند برای یاری خانواده به آنان هدیه داده است؛ [۲۹] بنابراین اگر خانواده شاکر و قدرشناس این نعمت نباشد، باید در برابر خداوند پاسخگو باشد. همچنین پسر هدیه‌ای از هدایای الهی است که خداوند به هرکه بخواهد، آن را می‌بخشد: «وَ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ»[۳۰] پسر هدیه‌ای است که مایۀ خوشی، مال، روزی، [۳۱] آسایش، خیر و شایستگی برای خانواده است [۳۲] و باید بابت آن شکرگزار خداوند بود. البته بعضی پسران هم مایۀ خیروخوشی خانواده نیستند! هدیۀ خدا یعنی: بندۀ من، مرا به خاطر بسپار. آیا جزو پسرانی هستید که خوشحالیِ داشتن شما، خانواده‌تان را شاکر خداوند می‌کند؟ مواظب باشید خوشیِ خانواده‌تان را به ناخوشی تبدیل نکنید.

ر ک به:

 1. دختر بابا
 2. هدیه الهی
 3. الگوی نمونه
 4. بلوغ دختران
 5. دختر یزدگرد
 6. روزه دختران
 7. دختر و درخت
 8. دختر خورشيد
 9. فاطمه دختر …
 10. اگر زینب نبود…
 11. روزي براي دختران
 12. دختران پیامبر(ص)
 13. چرا دختران زودتر از پسران به تکلیف می رسند؟
 14. دختر بچه ای که ۵ دقیقه جهان را به سکوت واداشت

دخترک کبریت‌فروش(به دانمارکی: Den Lille Pige med Svovlstikkerne) نام داستان کوتاهی از نویسنده و شاعر به نام دانمارکی، هانس کریستیان آندرسن است که نخست در دسامبر ۱۸۴۵ به چاپ رسید.

پانویس:

 1. منابع فقه شیعه(ترجمه جامع أحادیث الشیعه)، ج‏۲۶، ص ۶۵۹، الطاف: [اِ] (ع مص) لطف کردن. (مصادر زوزنی و غیاث اللغات) نیکوی کردن. (تاج المصادر بیهقی) نرمی و نیکویی کردن. (منتهی الارب) (از آنندراج) ملاطفت. نرمی کردن. || زیبا کردن کسی سؤال خود را. بروشی خوب سؤال کردن. (از اقرب الموارد) || خواستن به مهربانی و تلطف. (از اقرب الموارد) || چسبانیدن چیزی را بر پهلو و جنب خود. (منتهی الارب و از اقرب الموارد) || داخل کردن کیر شتر نر را در فرج شتر ماده. (از تاج العروس به نقل ذیل اقرب الموارد) الطاف: [اَ] (ع اِ) ج ِ لُطف. نوازش‌ها. (از غیاث اللغات، آنندراج و اقرب الموارد) لطف‌ها. مهربانی‌ها. الطاف: اَلْطاف، لُطف ها، دوستي ها، اِحْسان ها و خوبي ها (مفرد: لُطف) از (فرهنگ فارسی آزاد) رجوع به لطف شود: بر حال گذشتهٔ ما هرگز نکنی حسرت // امید به الطافش آینده همی‌دارم. (خاقانی) عهد ملاقات تازه شد و در حق یکدیگر الطاف بسیار کردند. (ترجمهٔ تاریخ یمینی چ ۱۲۷۲، ص ۲۱۵) سلطان در مقابلهٔ آن اضعاف تقدیم فرمود. (ترجمهٔ تاریخ یمینی ایضاً، ص ۲۹۲) حسن صفتی است از اوصاف او و ابداع عبارتی است از صنعت الطاف او. (ترجمهٔ تاریخ یمینی ایضاً ص ۴۲۲)
 2. امام صادق(ع) می فرمایند: اَلْبَنَاتُ حَسَنَاتٌ وَ اَلْبَنُونَ نِعْمَةٌ وَ اَلْحَسَنَاتُ يُثَابُ عَلَيْهَا وَ اَلنِّعْمَةُ يُسْأَلُ عَنْهَا (اَلْبَنَاتُ حَسَنَاتٌ وَ اَلْبَنُونَ نِعَمٌ فَالْحَسَنَاتُ تُثَابُ عَلَيْهِنَّ وَ اَلنِّعْمَةُ تُسْأَلُ عَنْهَا.) پسران، نعمت ‌اند و دختران خوبى (حسنات؛ الطاف الهی) خداوند، از نعمت‌ها سؤال می‌‌کند و به خوبی ‌ها پاداش می‌دهد. کافى ، ج ۶، ص ۷، ح ۱۲، ابن بابویه، محمد بن على؛ مجاهدى، محمد على، پاداش نیکی ها و کیفر گناهان، ترجمه ثواب الأعمال، ۱جلد، انتشارات سرور، قم، چاپ: اول، ۱۳۸۱ش.ص۵۰۷ جامع الاحادیث، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ج ۱، ص ۲۰۱، (ترجمه حدیث)
 3. منابع فقه شیعه(ترجمه جامع أحادیث الشیعه)، ج‏۲۶، ص: ۶۵۱
 4. پاداش نیکی ها و کیفر گناهان، ترجمه ثواب الأعمال، ص: ۵۰۹
 5. پاداش نیکی ها و کیفر گناهان، ترجمه ثواب الأعمال، ص:۵۰۸ بر اساس این روایت تولد حضرت زهرا سلام اللَّه علیها پس از بعثت حضرت محمد صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم صورت گرفته است و این مغایر گفته اکثر مورّخان اهل تسنن است که تولد آن حضرت را چند سال پیش از بعثت مى‏ دانند.
 6. راوندى کاشانى، فضل الله بن على،صادقى اردستانى، احمد، النوادر( للراوندی )، ترجمه صادقى اردستانى، ۱جلد، بنیاد فرهنگ اسلامى کوشانپور،تهران، چاپ: اول، ۱۳۷۶ش.؛ ص۱۷۲
 7. منابع فقه شیعه(ترجمه جامع أحادیث الشیعه)، ج‏۲۶، ص: ۶۴۹
 8. منابع فقه شیعه(ترجمه جامع أحادیث الشیعه)، ج‏۲۶، ص: ۶۴۹
 9. (چیزهایى که پایدار و باقى مى‏ماند و شایسته است)
 10. منابع فقه شیعه(ترجمه جامع أحادیث الشیعه)، ج‏۲۶، ص: ۶۴۹
 11. منابع فقه شیعه(ترجمه جامع أحادیث الشیعه)، ج‏۲۶، ص: ۶۵۱
 12. منابع فقه شیعه(ترجمه جامع أحادیث الشیعه)، ج‏۲۶، ص: ۶۵۱
 13. بن فهد حلى، احمد بن محمد، نائیجى، محمد حسین، آداب راز ونیاز به درگاه بى نیاز(ترجمه عده الداعی)، ۱جلد، انتشارات کیا،تهران، چاپ: اول، ۱۳۸۱ ش. آداب راز ونیاز به درگاه بى نیاز(ترجمه عده الداعی) ؛ ج‏۱ ؛ ص۸۲
 14. منابع فقه شیعه(ترجمه جامع أحادیث الشیعه)، ج‏۲۶، ص: ۶۵۱
 15. منابع فقه شیعه(ترجمه جامع أحادیث الشیعه)، ج‏۲۶، ص: ۶۴۹
 16. حضرت خضر(ع)
 17. فَأَرَدْنا أَنْ یُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَیْراً مِنْهُ زَکاهً وَ أَقْرَبَ رُحْماً. ۱۸/ کهف، ۸۱٫
 18. آداب راز ونیاز به درگاه بى نیاز(ترجمه عده الداعی) ؛ ج‏۱ ؛ ص۸۲
 19. مخصوصا امروزه و با این مخارج سرسام آور ازدواج و جهیزیه دختران!!
 20. پاداش نیکی ها و کیفر گناهان، ترجمه ثواب الأعمال، ص: ۵۰۹
 21. منابع فقه شیعه(ترجمه جامع أحادیث الشیعه)، ج‏۲۶، ص: ۶۵۷
 22. منابع فقه شیعه(ترجمه جامع أحادیث الشیعه)، ج‏۲۶، ص: ۶۵۳
 23. منابع فقه شیعه(ترجمه جامع أحادیث الشیعه)، ج‏۲۶، ص: ۶۵۳
 24. قال علی: کان رسول الله(ص) اذا بشر بجاریهًْ قال ریحانهًْ و رزقها علی الله. نوادر راوندی ص ۹۶ ۲٫ تحف العقول، ص ۸۷
 25. شرح حدیث در ابتدای درس خارج رهبر معظّم انقلاب اسلامی حضرت آيت الله العظمی سيّد علی خامنه ای(مدّ ظلّه العالی): ۱۳۸۳/۱۰/۱۳ به نقل از کتاب نسیم سحر
 26. از جمله، بیانات رهبر معظّم انقلاب اسلامی حضرت آيت الله العظمی سيّد علی خامنه ای(مدّ ظلّه العالی) در جمع مدیران و برنامه‌سازان صدا و سیما؛ ۱۳۷۵/۵/۹
 27. ماهنامۀ دین وزندگی؛ همشهری آیه، ش ۵.
 28. فِی ثَوَابِ اَلْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ خَاقَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اَللَّهِ؟ ع؟ قَالَ: وَ اَلْبَنَاتُ حَسَنَاتٌ وَ اَلْبَنُونَ نِعْمَةٌ وَ اَلْحَسَنَاتُ یُثَابُ عَلَیْهَا وَ اَلنِّعْمَةُ یُسْأَلُ عَنْهَا (محمد بن حسن حر عاملی، تفصیل وسایل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، ج ۲۱، تتمة کتاب النکاح، أَبْوَابُ أَحْکَامِ اَلْأَوْلادِ، بَابُ کَرَاهَةِ کَرَاهَةِ الْبَنَاتِ)
 29. سید علی‌اکبر قرشی، قاموس قرآن، ج ۶، ص ۴۸ مدخل «نعمت».
 30. شوری، ۴۹: (لِلَّهِ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ یَهَبُ لِمَنْ یَشَاءُ إِنَاثًا وَ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ)
 31. گروه نویسندگان، معجم الوسیط، ج ۶، ص ۸۴، واژۀ نعمت
 32. سید علی‌اکبر قرشی، قاموس قرآن، ج ۶، ص ۸۴، مدخل «نعمت».

باکس شناور "همچنین ببنید"

تقوا

تقوا

آنچه خدا به تمام امت‌ها سفارش رعایت آن را کرده، تقوا ‌است.[۱] تقوا جزو ضروری‌ترین …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *