خانه / آیین زندگی / نکات خانه داری / پرمصرف ترین ماده غذایی آشپزخانه

پرمصرف ترین ماده غذایی آشپزخانه

پیاز پرمصرف ترین ماده غذایی آشپزخانه
پیاز پر مصرف ترین در آشپزخانه

پیاز (Allium cepa L) از زمان های ماقبل تاریخ، سه هزار سال قبل از میلاد مسیح در مصر کشت می‌شده‌است. کارگرانی که در ساختن اهرام مصر فعالیت می‌کرده‌اند از پیاز به عنوان غذای اصلی استفاده می‌کردند. ارقام پیاز به سه گروه شامل ارقام روز بلند، روز متوسط و روز کوتاه تقسیم بندی می‌شوند. اهمیت این موضوع در تعیین زمان مناسب کاشت است به طور مثال برای کاشت ارقام روز بلند مانند قرمز آذرشهر به طور معمول فروردین ماه اقدام به کاشت می‌شود. ساقه پیاز تا ارتفاع یك متر هم می رسد كه آن هم استوانه ای و توخالی است. در حال حاضر در تمام مناطق دنیا كشت می شود منشاء آن ایران بوده و از آن جا به دیگر نقاط دنیا راه یافته است. مردم مصر و كلده از آن در غذاهایشان استفاده می كرده اند. مصر پیاز در مراسم مذهبی به كار می رفته و احترام خاصی داشته است. یونانیان و رومیان نیز …

پرمصرف ترین ماده غذایی آشپزخانه

باکس شناور "همچنین ببنید"

سرنوشت کودکان

شب سرنوشت کودکان

گوشه ای نشسته بود. به معنی قدر فکر می کرد. از مادرش پرسید: «قدر یعنی …