خانه / آیین زندگی / به خاطر آبرو
به خاطر آبرو، حفظ عفت به خاطر آبرو، حفظ عفت به خاطر آبرو، حفظ عفت به خاطر آبرو، حفظ عفت به خاطر آبرو، حفظ عفت به خاطر آبرو، حفظ عفت به خاطر آبرو، حفظ عفت

به خاطر آبرو

خاطر, آبرو
حفظ عفت

در بصره مردی خروج کرد. گروهی از زنگیان و مردم اوباش و بی دین زیر پرچمش گرد آمدند. وی جان و مال مردم بصره را به زنگیان بخشید. در این هنگام آن گروه از زنگیان به شهر هجوم بردند.  دختری علوی از اهالی بصره را گرفتند. خواستند تعدّی به عفتش کنند. کسی هم آنان را از این کار زشت باز نداشت. دختر جوان چون چنین دید گفت:

ای سر گروه زنگیان مرا از دست زنگیان تحت امرت بستان، تا دعایی به شما بیاموزم که هیچ گاه شمشیر بر بدن شما اثر نکند.

سر گروه زنگیان دختر را به پیش خود خواند و گفت: آن دعا را به من بیاموز.

دخترک  علوی به سر گروه زنگیان گفت: تو اول شمشیرت را با تمام قدرت بر بدن من آزمایش کن، تا چون بر من کارگر نشد یقین کنی به سبب این دعا است و قدر آن را بدانی.

با خوشحالی سر گروه زنگیان از جا برخواست و شمشیر خود را با شدّت هر چه تمام تر بر بدن آن دخترک  علوی فرود آورد. دختر در آن حال بیفتاد و دیده از جهان فروبست. به خاطر حفظ عفت خود جانش را از دست داد. رهبر زنگیان از کار خویش پشیمان شد و دریافت که مقصود آن دختر حفظ عفت و پاکدامنی بود. دختر علوی بدین ترتیب خواست خود را از بی حرمتی محفوظ نماید.

باکس شناور "همچنین ببنید"

فهم قرآن

فهم قرآن

مخاطب قرآن، همه انسان‏ ها در همه عصرها و قرن‏ ها هستند و قرآن اختصاص …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *