خانه / آیین زندگی / خرافه پرستی
خرافه پرستی

خرافه پرستی

خرافه پرستیخرافه، نوعی از باور و اعتقاد است که پایه‌ی علمی و منطقی ندارد و براساس دانسته‌های قبلی و اطلاعات ثابت ‌شده مطرح نمی‌گردد. خرافات، جمع واژه عربی خرافه، به معنی اعتقادات غیرمنطقی و ثابت نشده به تأثیر امور ماورای طبیعت در امور طبیعی و به عبارت دیگر، هر نوع پندار عجیب برای مردم عوام است. با گذشت بیش از ۱۴۰۰سال از دعوت آخرین فرستاده خدا به پرستش و عبادت خدای یگانه، و با وجود مبعوث شدن ۱۲۴هزار پیامبر برای نشان دادن مسیر صحیح به بشریت در اعصار گونان و ریشه کنی جهالت انسان، در قرن ۲۱و در اوج پیشرفت کشورها در زمینه های اقتصادی، علمی، صنعت، تکنولوژی، بهداشت و درمان، آموزش و ارتباطات و … در اقصی نقاط جهان، از شرقی ترین اجتماعات در حال توسعه و تازه توسعه یافته تا غربی ترین کشورهای صنعتی و پیشرفته که پیش تازان اقتصاد و پیشرفت در جهان بشمار می آیند، ریشه های جهالت هنوز هم خشک نشده است. دست کم برای یک بار هم که شده خرافات هایی به گوشمان خورده که بعضی هایش جدید بودند و برخی دیگر ریشه در تاریخ داشتند. میل به خرافه و توسل به غیر خداوند متعال و یکتا، هم چنان در میان جوامع غربی و شرقی رواج دارد. گرایش هایی که از پرستش تا تقدیس و تکریم غیرخدا و عادات و عقاید خرافی را در بر می گیرد. برخی از بارزترین و شایع ترین موارد پرستش غیر خدا، تقدیس و تکریم اشیاء وعادات و عقاید خرافی و باطل غرب و شرق را می توان مشاهده کرد. شایع ترین و در عین حال آشکار ترین گرایش خرافی که پیامبران الهی از جمله حضرت ابراهیم(ع) و پیامبر(ص) سعی در ریشه کنی آن از جوامع انسانی زمان خود داشتند، گرایش به بت پرستی به جای پرستش خداوند یکتا بود. بت پرستی به معنای پرستش یک شیء به عنوان خدا و یا انجام اعمالی شبیه به پرستش، هم چون ادای احترام بیش از حد به هر چیزی جز خدای واحداست. بت پرستی در تمامی ادیان ابراهیمی به شدت منع شده است، البته مصادیق بت پرستی ممکن است میان این ادیان متفاوت باشد. در ادیان غیرابراهیمی پرستش اشیاء دست ساز منعی ندارد، اما در داخل آن ادیان از لفظ “بت پرستی” استفاده نمی شود. در هندوئیسم تمامی انواع پرستش از درجه یکسانی برخوردارند و بنابراین عبادت تمثال ها یا “بت ها” نه توصیه می شود و نه منع. با این که هندوئیسم معمولاً با شمایل مذهبی انسان انگاره هم چون “مورتی ها” معرفی می شود، منع شمایل نگاری نیز با نمادهایی ذهنی از خدا معرفی می شود. از آن گذشته،هندوها بر این باورند که تمرکز بر شمایل انسان انگاره ساده تر است. لرد کریشنا در بهاگاواد گیتا، فصل ۱۲، آیه ۵ گفته است: “تمرکز بر خدای غیرآشکار به مراتب سخت تر از تمرکز بر خدای دارای شکل است، چرا که انسان نیاز دارد هر چیزی را با حواسش درک کند.”بت پرستی سنتی یا همان پرستش و تقدیس تندیس هایی از جنس سنگ، چوب، فلزات، گچ و … از اولیه ترین گونه های پرستش و توسّل به غیرپروردگار دو عالم است. هرچند، برخی از این مذاهب، خود را بت پرست ندانسته و در توجیه و توضیح این رفتار، تندیس یا همان بت را وسیله و واسطه ای برای تقرب جستن به خدا می دانند.به جز بت پرستی سنتی، گونه های دیگری از پرستش نیز در جهان وجود دارد که از اجزای طبیعت تا اعضای بدن انسان را شامل می شود. در ادامه گزارش، به برخی از عجیب ترین و تأمل برانگیزترین انواع پرستش و آداب و عادات خرافی مردم نقاط مختلف جهان پرداخته شده است. خطر خرافه گرایی این است که موجب بی‌اختیاری انسان شود چراکه یک انسان همیشه خود را به تقدیر وابسته می‌داند و گمان می‌کند که سرنوشت انسان از پیش طراحی شده است؛ به طوری که حتّی برخی افراد با وجود آن که به این خرافات می‌خندند و خود را از داشتن چنین عقایدی مبری می‌دانند اما همان را می‌روند که خرافه‌پرستان این مسیر را طی نمودند که این باعث می‌شود ندانسته گرفتار یک سری خطرات از این گونه خرافه‌ها بشوند؛ این چنین‌ اندیشی هایی بی‌گمان یک عمل نادانسته روانی و جهل کامل است که چون آدمی از درمان دردها عاجز می‌ماند و به تسلی خود می‌پردازد و گذران بودن همه چیز را دستاویز تسکین خویش می‌سازد که (این نیز می‌گذرد) در چنین شرایطی انسانها در هر امری فقط به وضع آنی توجه دارند و آینده خود را به دست حادثه می‌سازند و به خطرات پیشروی نمی‌اندیشند.

باورهای خرافمفهوم شناسی: خرافه پرستی از دیرباز تاکنون به عنوان پدیده آسیب روحی، اجتماعی و رفتاری در جامعه گسترش یافته و طرز تفکّر و رفتار افراد جامعه را تحت سلطه خود قرار داده است. به هر نوع اندیشه باطل و خلاف واقع، خرافه می گویند. معمولاً در خرافه، رویدادها و حوادثی که با هم ارتباط منطقی ندارند، به یک دیگر ربط داده می‌شوند و یا علت و معلول یک دیگر دانسته می‌شوند.[۱] به عبارت دیگر خرافه به معنای چیزی است که واقعیت ندارد و ساخته ذهن و فکر انسان است که پس از پیدایش به آن اهمیت می دهد و برای آن  در زندگی خود اثر قائل می شود. در صورتی که هیچ گونه تأثیری در زندگی و حقایق هستی ندارد؛ نظیر: فال گیری، سعد و نحس برخی از ایام و اماکن و امثال آن.[۲] حقوق‌دانان برای تمایز قایل شدن بین خرافات از دیگر باورها به مفهوم انسان معقول متوسل می‌شوند و بر این اساس خرافه را چنین تعریف می‌کنند: «هر عقیده و عملی که آدم های معقول و تحصیل کرده آن را خرافی می‌شناسند». استعمال لفظ خرافه نسبی است و به زمان و مکان بستگی دارد. چنان که اروپای  قرون وسطی غرق در عقایدی بود که امروز خرافی شناخته می‌شود. دنیای آن زمان پر بود از جادوگران، دیوها و پری‌ها. پزشکی آنان با جادو آمیخته بود. در مقابل، برخی عقاید وجود داشت که حتی در آن زمان نیز خرافه شناخته می‌شد؛ مثلا زنان آبستن باید خود را در معرض محرکات خوشایند قرار دهند تا فرزند تندرست داشته باشند![۳] تاریخ برای مردم شبه جزیره در ایام جاهلیت، خرافات و افسانه های زیادی ضبط نموده است؛ از این رو انسان پس از مراجعۀ به تاریخ با انبوهی از خرافات رو به رو می گردد که مغز عرب جاهلی را پر کرده بود و برای آن ها تبدیل به فرهنگ شده بود. علاوه بر خرافۀ شوم دانستن دختران و زنده به گور کردن آن ها که قرآن کریم نیز آن را ذکر فرموده،[۴] موارد دیگری نیز وجود دارد که به بعضی از آن ها اشاره می شود. مانند: آتش افروزی برای آمدن باران، شبه جزیره عربستان، در بیش تر فصول سال با خشکی رو به رو است. مردم آن جا برای ریزش باران، چوب هایی را از درختی به نام «سلع» و درخت زودسوز دیگری به نام «عشر» گرد می آوردند و آن ها را به دم گاو بسته، گاو را تا بالای کوه می راندند. سپس چوب هارا آتش زده، به جهت وجود مواد محترقه در چوب های «عشر»، شعله های آتش از آن ها بلند می شد و گاو براثر سوختگی شروع به دویدن و اضطراب  و نعره زدن می کرد، آنان این عمل ناجوان مردانه را به عنوان یک نوع تقلید و تشبیه به رعد وبرق آسمانی انجام می دادند. شعله های آتش را به جای برق، و نعرۀ گاو را به جای رعد، محسوب می داشتند، و این عمل را در نزول باران مؤثر می دانستند.[۵] خرافه پرستی در واقع همزمان با شروع شناخت بشر از خویش آغاز شد و انسان درصدد برآمد به مدد وسایلی به حوادث آینده وقوف باید تا از اتفاقات ناخوشایند جلوگیری کند؛ تا به نوعی احساس امنیت دست یابد.

پرستش طبیعت: بعضی از خرافه‌ها از جنبه‌های فردی به جنبه‌های اجتماعی به عنوان میراث اجتماعی به فرد و یا افراد دیگر جامعه می‌رسد؛ این خرافات به همان صورت حاضر و آماده معمولاً مورد قبول واقع می‌شوند این میراث اجتماعی از سالهای دیرین تا به امروز بر زندگی افراد حاکم است. در میان ادیان و رسوم خرافی و الحادی، پرستش و تقدیس طبیعت نیز از جمله مواردی است که هم در غرب و هم در شرق، به چشم می خورد. گرچه طبیعت از جلوه های آفرینش الهی و از آیات پروردگار است، اما برخی همانند مثل اشاره به ماه، در حیرت انگشت اشاره کننده مانده و از ماه غافلند.پرستش طبیعت نوعی نظام دینی بر مبنای تقدیس و تکریم پدیده های طبیعی است. از جمله مذاهبی که پرستش طبیعت در آن ها یافت می شود پانتهایسم، پاننتهایسم، دئیسم، شامانیسم و چندخدایی هستند. پرستش طبیعت دارای اشکال گوناگونی است و عناصر مختلف طبیعت از جمله آتش، درخت، ماه وخورشید، حیوانات و … را دربرمیگیرد.

پرستش آتش: پرستش آتش در ادیان گوناگون وجود داشته است، چرا که آتش بخش بسیار مهمی از فرهنگ بشر از زمان دیرینه سنگی بوده است. نخستین نشانهها ازآتش کنترلشده مربوط به ۷۹۰ هزار سال پیش است. از منظر باستانشناسی، نخستین شواهد مربوط به پرستش آتش در فرهنگ هندوایرانی به ۱۵۰۰ سال پیش از میلاد باز می گردد. با این که عبارت “آتشپرستان” اغلب به زرتشتیان اشاره دارد، این اندیشه که زرتشتیان آتش را می پرستند ناشی از نوعی مجادله ضدزرتشتی است. به اعتقاد زرتشتیان در آتشکده ها آتش نمادی از حقیقت و پاکی است. به همین دلیل آتش پرست خواندن زرتشتیان صحیح نبوده و زرتشتیان نیز همانند دیگر ادیان ابراهیمی، خدای واحد را می پرستند.اما در برخی شاخته های هندوئیسم آتش، یا آگنی، عنصر اصلی در مراسمی به نام یانجا است و نقش رابطی میان عبادتکنندگان و خدایان است. در ویشناو،شاخهای از هندوئیسم، آتش را زبان خدای بزرگ نارایانا می دانند. این جایگاه والای آتش در همچنان در بسیاری از مذاهب و فرهنگها به چشم می خورد، چه در مراسم جسدسوزانی و چه در مراسم آتش بازی و یا روشن کردن شمع در بسیاری از مراسم مذهبی و یا حتی مشعل المپیک که در طول بازی ها باید روشن باشد.

پرستش درخت: پرستش درختان به نوعی گرایش در میان جوامع گوناگون در طول تاریخ به پرستش و یا اسطوره سازی درختان اشاره دارد. درختان همواره نقش برجسته ای در بسیاری از اسطوره ها و مذاهب داشته اند. درختان همواره نمادی از رشد، فساد و رستاخیر بودهاند. کهن ترین نماد میان فرهنگی ازشکل گیری جهان “درخت دنیا” است، که نماد جاودانگی و باروری نیز هست. از جوامعی که درختان را پرستش می کردند سامی ها بودند. درختی که معمولاً در فلسطین مقدس شمرده می شد درخت بلوط یا درخت سقز بود. تقاضای حاجت کردن از درختان در بسیاری از فرهنگ ها نیز ریشه در همین پرستش درختان دارد.

پرستش حیوانات: پرستش و یا تقدیس حیوانات اغلب به دلیل رابطه ای است که پرستندگان آن، میان حیوان با خداوند قائل می شوند. اصطلاح پرستش حیوانات را مذهب گرایان غربی و مجادله گرایان یونان و رم علیه ادیانی که خدایانشان در قالب حیوان تجلی می یابد در معنایی منفی به کار می بردند. اما در اکثر مواردپرستش حیوانات، این خود حیوان نیست که پرستش می شود. بلکه باور بر این است که قدرت مقدس خدا در حیوانی خاص تجلی میبابد. این پدیده درمذاهب بسیاری، از جمله هندوئیسم، بودیسم، مسیحیت و مذاهب یونان و رم و مصر مشاهد شده است. برای نمونه، یونانیها خرد را به جغد ارتباط می دادندو بر این باور بودند که آتن، الهه خرد، دارای رابطه خاصی با پرندگان بوده است. بنا براین او را با تصویر جغد به نمایش در می آورند. در سنت های مسیحی، همین ارتباط میان عیسی مسیح و بره نیز به چشم می خورد. در مصر باستان نیز پرستش حیوانات بخش مهمی از مذهب به شمار می رفت. هاتور و باستِت، دو الهه مصری، به ترتیب به شکل یک گاو و یک گربه به نمایش در می آمدند. در مصر باستان تقدیس حیوانات تا حدی بوده که اجسادشان را در کنار اجساد انسان ها مومیایی میکردند. در ایران باستان نیز گاو حیوان مقدسی به شمار می رفت. سگ، نگهبان درهای بهشت! سگ در میان هندوهای نپال و برخی از بخشهای هند دارای اهمیتی مذهبی است. در این فرقه ها طی مراسمی پنجروزه به نام “تیهار” که تقریباً هرسال در ماه نوامبر برگزار می شود سگ ها را پرستش می کنند.در هندوئیسم باور بر این است که سگ پیام آوری از سوی یاما، خدای مرگ است و سگ ها نگهبانان درهای بهشتاند. بنابراین مردم برای این که سگ ها آن ها رادر بهشت راه دهند، برای راضی نگاه داشتن سگ ها روزی را در ماه نوامبر به نام کوکور-تیهار، که در زبان نپالی به معنای روز سگ است، مراسم برگزارمی کنند. در این روز سگ ها را به روش های گوناگون مقدس می دارند، مانند گذاشتن خال تیلاکا بین دو چشم سگ، سوزاندن عود و آذین کردن حیوان با گل همیشه بهار.

سوگواری برای فیل ها! در تایلند باور مردم بر این است که ممکن است روح مردگان در فیلهای سفید حلول کند. در این کشور فیل سفید قابل خرید و فروش نیست. عجیب تراینکه این فیلها را غسل تعمید می دهند و هنگام مرگشان، درست مانند یک انسان، برایشان سوگواری می کنند. در اتیوپی جنوبی نیز فرقه هایی که فیل سفید رامقدس می شمارند یافت می شود. در هند نیز خدای هندوی معروف، گانِشا، دارای سر فیل و بدن انسان است. پلنگ، شکارچی ارواح خبیث!در بسیاری از بخش های ویتنام پلنگ موجود مقدسی به شمار می رود. در هر روستا ممکن است پرستش گاه یک پلنگ یافت شود. ریشه این عمل ممکن است در ترس انسان از پلنگ ها نهفته باشد. از آن گذشته، پلنگ یک خدای نگهبان نیز تلقی می شود. معمولاً در ورودی پرستشگاه ها و قصرها مجسمه هایی ازپلنگ دیده می شود که به منظور محافظت از آن مکان دربرابر ارواح خبیث می باشد.

دیوار غربی یهودیان، دروازه بهشت: دیوار غربی یا کوتل مقدس ترین مکان مذهبی یهودیان به شمار می رود. این دیوار در شهر کهن بیت المقدس بر روی تپه موریا در سمت غربی حرم الشریف قرار دارد. این دیوار بقایای دیوار کهنی است که دورتا دور محوطه معبد سلیمان کشیده شده بود قرار دارد. مسلمانان نیز معتقدند که پیامبر در شب معراج اسب خود را به آن بست. یهودیان بر این باورند که هر کس در برابر این دیوار عبادت کند “گویی در برابر عرش الهی عبادت کرده چرا که دروازه بهشت در همین مکان قرار دارد”.طبق قوانین یهودیت یهودیان هنگام عبادت باید به این دیوار رو کنند. بنا بر می شنا یکی از کتب یهودیان، از چهار دیوار حرم، دیوار غربی به قدسالاقداس نزدیکتر و بنابراین دعا کردن پای این دیوار سودمندتر است. خاخام یعقوب اتلینگر مینویسد “از آن جا که دروازه بهشت نزدیک دیوار غربی است، قابل درک است که دعاهای اسرائیلی ها از آن جا به بالا می رود. از کارهایی که یهودیان برای اجابت دعاهایشان انجام می دهند این است که دعای خود راروی تکهای کاغذ می نویسند و لای شیارهای این دیوار قرار می دهند. پیشینه این عمل به اوایل قرن ۱۸ بازمیگردد. سالانه بیش از ۱میلیون یادداشت لابلای این دیوار قرار می گیرد، چه توسط خود مردم اسرائیل، چه توریستها و چه مقامات عالی رتبه کشورهای دیگر. طبق قوانین دین یهود، این یادداشتها نباید به دور انداخته شوند. درباره این که آیا باید آن ها را سوزاند و یا دفن کرد اختلاف نظر وجود دارد. سالانه ۲بار یکی از خاخام ها و دستیارانش این یادداشت ها را گردآوری می کنند و در گورستان یهودیان دفن می کنند. این باورهای خرافی گاهی ظرایفی را نیز به همراه دارند. مثلا درباره این که آیا عبادتکنندگان مجازند هنگام قرار دادن کاغذ در شکاف دیوار انگشت خودرا درون آن فرو ببرند یا خیر نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد. برخی بر این باورند که این دیوار بخشی از حرمالشریف و بنابراین مقدس است و کسی اجازه این کار را ندارد. اما دسته دیگر معتقدند که این دیوار خارج از محدوده حرم است و فرو کردن انگشت به داخل ترک ها ایرادی ندارد! عقاید خرافی در اروپا شاید تصور غالب این باشد که آدب و رسوم و عقاید خرافی مانند آن چه که ذکر شد تنها مختص جوامع شرقی بوده و غرب با پیشرفت های علمی و فناوری و پشت سر گذاشتن قرون وسطی و جاهلیت، جوامع خود را نسبت به اینگونه باورها مصون نگاه داشته اند. اما مروری بر فرهنگ مردم غرب نشان می دهد که خرافات تا چه حد در زندگی روزمره آن ها بروز و ظهور داشته است. برخی از باورهای خرافی پیشرفته ترین کشورهای اروپایی به عنوان نمونه در ادامه ذکر شده است.

خرافات در انگلستان: انگلستان از کشورهایی است که هنوز هم بسیاری از باورهای خرافی در بین مردم آن وجود دارد و انگلیسی ها خود را ملزم به رعایت آن می دانند.یکی از این باورها، اعتقاد به خوش یمن بودن انجام دادن یا پرهیز از برخی کارهاست.به عقیده بریتانیایی ها، گربه سیاه – که در برخی فرهنگ ها شوم خوانده می شود – نشانه خوش اقبالی است. از این رو در این کشور، بر روی کارت های تبریک، تولد و عروسی تصویر گربه سیاه وجود دارد.زدن به تخته از دیگر باورهای خرافی انگلیسی هاست که متاسفانه وارد فرهنگ کشورمان نیز شده است. بر اساس این باور قدیمی، هنگامی که شرایط بروفق مراد است با زدن به تخته، ادامه این روند را تضمین می کنند! مردم انگلستان معتقدند سه بار گفتن عبارت: “خرگوش های سفید” در اولین روز ماه به عنوان ذکر خاص آن روز! باعث خوشبختی و اقبال نیک خواهد شد.علاوه بر این، نعل اسب که برخی در ایران نیز نادانسته از آن به عنوان ضمانت خوش شانسی استفاده می کنند، ریشه در فرهنگ انگلستان دارد. به اعتقادبریتانیایی ها، نعل اسب به سمت بالا موجب خوش اقبالی دارنده آن می شود، و در صورتی که نعل به سمت پایین قرار گیرد، اقبال را از صاحب خود دورخواهد نمود.گرفتن برگ هایی است که در فصل پاییز از درختان می ریزد، کوتاه کردن مو در زمانی که ماه رو به بدر می رود و قرار دادن پول در جیب لباس های نواز دیگر باورهای خرافی انگلیسی هاست.در سوی دیگر، در فرهنگ مردم این کشور اعتقادات مشابهی در مورد اقبال بد نیز وجود دارد. راه رفتن زیر نردبان، ریختن نمک روی زمین، دیدن کلاغ، باز کردن چتر داخل ساختمان و عدد ۱۳ از جمله مواردی است که بر اساس باور مردم انگلیس، همگی موجب بد اقبالی خواهند شد. اعتقاد عجیب دیگری نیز وجود دارد که شکستن آینه، هفت سال بد اقبالی و بدبختی را برای صاحب آن به همراه می آورد.ایتالیا؛ از اعتقاد به طلسم تا خوش یمنی عطسه گربه مردم ایتالیا هم در فرهنگ و باورهای خود، موارد خرافی بسیاری را به عنوان عوامل خوش اقبالی یا بد اقبالی رعایت می کنند. در ایتالیا همچنان اعتقاد به طلسم، طلسم کردن و باطل کردن آن رایج و شایع است. بر این اساس، اگر بخواهید طلسم کسی را باطل کنید انگشت اشاره و انگشت کوچک را بالا و بقیه انگشتان را پایین نگاه دارید و به زمین اشاره کنید. در هنگام باطل کردن طلسم باید حواستان باشد این علامت را سمت چه کسی میگیرید چرا که اگر آن راسمت کسی بگیرید یکی از نزدیکانش به او خیانت می کند. در ایتالیا، دیدن راهبه را عامل بداقبالی می دانند و معتقدند در صورتی که راهبه ای را مشاهده کردید، باید فوراً بر آهن یا چیزی از جنس فولاد ضربه بزنیدتا این اقبال بد از شما دور شود. یا با گفتن عبارت: “Suora tua” به معنای “راهبه تو!”، این اقبال بد را به کس دیگری منتقل کنید.ایتالیایی ها علاقه خاصی به شنیدن صدای عطسه گربه دارند! زیرا بر اساس یک باور قدیمی شنیدن عطسه گربه پیام آور شانس و اقبال خوش است.همانند انگلیس، خرافه در سطوح مختلف زندگی مردم ایتالیا راه یافته است. در ایتالیا نیز ریختن نمک روی زمین بد یمن و عدد ۱۷ محکوم به نحسی است. ایتالیایی ها علاقه ای به لباس های با رنگ بنفش ندارند و معتقدند پوشیدن آن موجب بداقبالی می شود.

اسپانیا: اسپانیا نیز جزو کشورهای پیشتاز در باورهای خرافی بوده است. مردم اسپانیا اعتقاداتی مشابه با کشورهای انگلیس و ایتالیا و سایر کشورهای این قاره ارند. اسپانیایی ها روزهای چهارشنبه ای که مصادف با سیزدهمین روز ماه است را نحس دانسته و در این روز ازدواج، سفر هوایی و دریایی انجام نمی دهند. از دیگر آداب خرافی در مورد بد اقبالی در اسپانیا این است که در هنگام غذا خوردن نمکدان را نباید دست به دست کرد، بلکه باید آن را روی میز قرار داد تاهر کس خودش آن را بردارد. چرا که بداقبالی میآورد. همچنین موقع ریختن مایعات از یک بطری، ته بطری نباید رو به بدن باشد، در این صورت لیوان را باید به خیابان انداخت.در اسپانیا اگر هنگام جارو کردن جارو با صورت یک فرد مجرد برخورد کند، آن فرد هیچ گاه ازدواج نخواهد کرد!

فرانسه: از عجیب ترین اعتقادات مردم فرانسه، خوش یمن بودن مدفوع است. بر اساس این باور فرانسوی ها، قدم گذاردن بر روی مدفوع با پای چپ،موجب برکت و خوش بختی و روی آوردن شانس و اقبال خواهد بود. فرانسوی ها در اعتقادات مذهبی خود نیز باورهای خرافی عجیبی دارند. آن ها معتقدند در کلیسا نباید یک شمع را بوسیله شمعی دیگر روشن کرد چرا که این کار قدرت دعای شما را به شمع دیگر منتقل می کند و دعای شما را ضعیف می کند. باید حتما از کبریت یا فندک استفاده برای این منظور استفاده کرد.در فرانسه زنان خانه دار هرگز شلوارهای شوهرشان را با کمربند اتو نمی کنند چرا که معتقدند این کار باعث درد کلیه در همسرانشان می شود. دیدن عنکبوت نیز در این کشور ارمغان آور خوش بختی است.

خرافه پرستینسخه شفابخش: ریشۀ پیدایش شوم خرافات به ضعف فکری و ناکارآمدی عقلی بسیاری از انسان ها مربوط می شود، و این که فهم آنها از هستی و ادراکشان از رمز و رازهای آن ناقص است. به عبارت دیگر چون معرفت شناسی اکثر آنان مبتنی بر استدلال و عقلانیت نیست و عوامل وجود و حقیقت برای آن ها ناآشکار است، به خرافات پناه می برند و از راه های غلط و نادرست، پندارهای خود را توجیه می کنند. توسل به جمادات و نباتات و مسائلی که هیچ گونه جایگاهی در دین و عقل ندارد یا دنبال راه های ما وراء الطبیعه و متافیزیکی رفتن تا کارهای عادی را از راه های غیر عادی انجام دادن و غیر اینها از خرافاتی است که ریشه در ضعف فکری و عقلی مردم دارد. پس منشأ عمدۀ خرافات، جهل و نادانی بشر است؛ از این رو، این مسئله بیشتر در بین مردم عوام رواج پیدا نموده و گرایش به خرافات در آن ها بیش تر از افراد تحصیل کرده است. ادیان و فرقه های مذهبی قدیمی و نوظهور غیر الهی هر یک بدنبال پاسخی برای نیاز بشر به آرامش و توسل به نیرویی بالاتر و ترسیم مسیر کمال برای زندگی انسان بوده اند. اما به عقیده کارشناسان امور دینی و جامعه شناسان و به گواه مشاهدات تاریخی، هیچ یک تا کنون موفق به ارائه راهی روشن و آرامشی همیشگی برای سرگشتگی درونی انسان نشده اند. در این میان ادیان ابراهیمی و فرقه های الهام گرفته از این ادیان که رویکردی الهی دارند آخرین مقصد افرادی بوده است که برای رسیدن به مقصود و آرامش حقیقی در پیچ و خم فرقه های بشری سرگردان بودند. البته گرایش به این فرقه ها نیز همواره بوده اما گرایش از ادیان به فرقه ها بسیار اندک و ناچیز بوده است. دیدگاه اسلام نسبت به خرافات، آن است که خرافات را به منزلۀ غل و زنجیرهایی می داند که بشر بر دست و پای فکر و روح خود بسته است. در ۴آیه  از جمله در آیۀ ۱۵۷سوره اعراف آمده است: “همان ها که از فرستاده(خدا)، پیامبر«امّى» پیروى مى‏ کنند؛ پیامبرى که صفاتش را در تورات و انجیلى که نزدشان است، مى ‏یابند. آن ها را به معروف دستور مى‏ دهد و از منکر باز می دارد، أشیاء پاکیزه را براى آنها حلال مى‏شمرد، و ناپاکی ها را تحریم مى کند و بارهاى سنگین، و زنجیرهایى را که بر آنها بود،(از دوش و گردنشان) بر مى‏ دارد…”. در قرآن اغلال هم درمورد دنیا و هم در مورد آخرت به کار رفته است. منظور از غل و زنجیر در دنیا، زنجیر جهل و نادانى، زنجیر انواع تبعیضات و زندگى طبقاتى، زنجیر بت‏پرستى و خرافات و زنجیرهاى دیگر، است،[۶] که پیامبران مبعوث شدند، تا از طریق دعوت پى‏گیر و مستمر به علم و دانش، از راه دعوت به توحید و دعوت به اخوّت دینى و برادرى اسلامى، و مساوات در برابر قانون، این زنجیرها را از دست و پای مردم بردارند. اسلام، با دعوت به تفکر و تعقل، انسان ها را از پذیرش بی دلیل و تقلید کورکورانه از دیگران بر حذر داشته، چه این که برای هر پدیده ای سبب و علتی خاص قرار داده، تا ما گرفتار شانس و اتفاق و خرافاتی از این قبیل نشویم. امام صادق(ع) می فرماید: «خداوند متعال، خوددارى و امتناع فرموده که کارها را بدون اسباب فراهم آورد. پس براى هر چیزى سبب و وسیله ‏اى قرار داد… ».[۷] به طور کلی بیش تر افرادی که ابتدا جذب فرقه ها می شوند ابتدا از مرحله آتئیستی یا انکار وجود خدا قدم در این راه می گذارند و دلیل آن هم جستجوی راهی برای آرامش درون و ایمان به حقیقتی والاتر است. شاید برای این دسته از افراد در مراحل اولیه این نسخه های بشری پاسخ موقتی باشند، اما اتفاق بزرگ که تمام رسانه ها، مراکز تحقیقاتی و حتی کتاب ثبت رکوردهای گینس نیز به آن اعتراف کرده اند، آمار تغییر دین به سمت ادیان ابراهیمی به ویژه اسلام است. براساس آمار موجود، در مقایسه با دهه گذشته، میزان گرایش به اسلام و تغییر مذهب به مقصد اسلام، در اروپا و آمریکا بیش از دو برابر شده است.آداب رسوم خرافی که تنها نمونه هایی از معروفترین آن ها در کشورهای مهم اروپایی ذکر شد، بدون نیاز به توضیح بیش تر، گویای رسوخ خرافات علیرغم پیشرفت های بسیار در زمینه های گوناگون است. پیشرفت هایی که ظاهرا هنوز در سطح فرهنگ و اعتقادات مردم نتوانسته ریشه های خرافه و جهالت را بخشکاند. صد البته نباید از این مسئله غافل شد برخی از این عادات و باورها، ناخواسته و ندانسته در فرهنگ ما نیز راه پیدا کرده که باید با شناخت مبدأ آن، در جلوگیری از گسترش و فراگیر شدن آن ها کوشید.عادات خرافی مانند توسل به درختان مقدس، دیوارها، رودخانه ها و چاه ها و امثالهم با این فرض که در گره گشایی و حاجت روا شدن موثر است، درسخنان بزرگان دین و مراجع عالیقدر همواره رد و مضموم شمرده شده و همواره ارتباط انسان با خدا بدون هرگونه واسطه از طریق نیایش و راز و نیاز ویا با واسطه ائمه(ع) و مقربین درگاه الهی توصیه شده است. خرافات ارتباط مستقیم با بی‌سوادی و کم‌سوادی دارد؛ البته این سخن حاکی از این نیست که افراد تحصیل کرده از این معضل دور هستند بلکه در مجموع مشخصی که آگاه به مسائل اجتماعی و مذهبی و آشنا به فرهنگ بومی خود باشد، با توجه به دانش های خود هیچ گاه در دام خرافه نمی‌افتد به همین دلیل شیادان و مروّجان خرافه پرستی در جامعه بیش ترین سرمایه‌گذاری خود را بر روی افراد بی‌سواد می‌کنند؛ از دیگر مسائل مهم استفاده از ظرفیت رسانه‌ها نقش مهمی در کنترل ترویج اندیشه‌های باطل شد وروح تحقیق و تفکر انتقادی در تفکر جامعه نیز دارد در این میان نباید فراموش کنیم که منشأ عمده خرافات جهل ونادانی بشر است. لذا با بالا بردن سطح علم و آگاهی به مهمترین راهکار عملی در پیشگیری از خرافات مجهز خواهیم شد.

پانویس:

 1. ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.
 2. ازسایت مؤسسه آموزشی پژوهشی مذاهب اسلامی.
 3. ر.ک: سایت  رشد (دانشنامه).
 4. انعام، ۱۴۰؛ تکویر، ۸٫
 5. سبحانی، جعفر، فرازهایی از تاریخ پیامبر اسلام (ص)، ص۲۱ -۲۳، مشعر، چاپ نوزدهم، تهران، ۱۳۸۵ش.
 6. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج‏۶، ص ۴۰۰، دارالکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۷۴ش.
 7. أَبَى اللَّهُ أَنْ یُجْرِیَ الْأَشْیَاءَ إِلَّا بِأَسْبَابٍ فَجَعَلَ لِکُلِّ شَیْ‏ءٍ سَبَباً… . کلینی، کافی، ج ۱، ص ۱۸۴، دار الکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۶۵ش.

منابع:

 1. اسلام پدیا
 2. مشرق نیوز
 3. باشگاه خبرنگاران
 4. برای آگاهی بیش تر به منابع زیر هم مراجعه شود: غرایب و عجایب الجن، بدر الدین بن عبدالله الشبلى، ترجمه و تحقیق و تعلیق ابراهیم محمد الجمل؛ جن و شیطان، علیرضا رجالى، تهران، نشر نبوغ؛ نمایۀ: شیطان، فرشته یا جن، سؤال ۱۰۰(سایت اسلام کوئست: ۸۵۷) و توانایی شیطان و جن، سؤال ۱۳۸(سایت اسلام کوئست: ۸۸۳).

باکس شناور "همچنین ببنید"

عمر طولانی

عمر طولانی

داشتن عمر طولانی آرزوی همیشگی انسان‌ها و از نعمت‌های ارزشمند الهی است. از نظر اسلام …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *