خانه / آیین زندگی / زندگی بهتر

زندگی بهتر

بسیاری از سخنان حکمیانه‌ایی است که راه و رسم زندگی را به آدمی می‌آموزد. زندگی هدیه‌ای است در دستان شما که موظّفید به بهترین شکلِ ممکن از آن بهره ببرید. کافی است قبول کنید که می‌توانید. در پستی‌ و بلندی‌های روزگار یاد می‌گیرید رشد کنید. زمین می‌خورید و از نو بلند می‌شوید. هر تجربه، خواه خوب و دلپذیر باشد و خواه تلخ و جان‌فرسا، شما را بزرگ و بزرگ‌تر می‌کند. بر اسب چموش زندگی سوار شوید؛ او شما را از جایی به جای دیگر خواهد برد. گاهی خیلی سخت خواهد گذشت، امّا مطمئن باشید پشیمان نخواهید شد. اگر سخنان بزرگان درمورد زندگی را مرور کنید، کلیدهای موفقیت و شادکامی را زودتر پیدا می‌کنید. زندگی اگر زندگی را غنیمت بشمارید، در حال زندگی کنید و تلاش‌تان این باشد که زندگی را با تک‌تک سلول‌های خود احساس کنید، باید سخنان حکمیانه بزرگان درمورد زندگی را دست‌کم نگیرید. سخنان حکمیانه به سخنانی گفته می‌شود که علم و عمل انسان را کامل کرده و آداب و رفتارهای هنجاری و پسندیده را به انسان آموزش می‌دهد و منکرات و زشتی‌ها را برای آدمی روشن می‌کند. بر این اساس، سخنان حکمیانه عزّت انسان در دین و دینداری است و انسان اگر عزّتی را می‌خواهد باید به دین و شریعت تکیه کند و اگر بخواهد ثروتی را برای خود بیندوزد علم و دانش بیاموزد و اگر می‌خواهد دلش به نور حقیقت روشن شود، خاموشی را در پیش گیرد و جهت فکر و روح خویش را، در مسیر کمالات قرار داده و از هیاهوی درون و بیرون، خودش را برهاند. این ها جنبه‌های اثباتی است و امّا در جنبه نفی نیز می‌بایست دل را از تعلّقات به دنیا نیز رها ساخته و از هر گونه بدعت آفرینی پرهیز کند و چیزی که جزو دین نیست به عنوان دین نگوید و انجام ندهد و از نظر اخلاقی نیز گرفتار طمع و حرص نشود. پیامبران و اولیای الهی هم، حکیمانی بوده‌اند تا حکمت‌های الهی را به مردم برسانند و آنان را تعلیم دهند تا در زندگی، رفتاری را در پیش گیرند که آنان را به سعادت برساند.(۱) از جمله امام جواد(ع) برای زندگی بهتر با استفاده از حکمت‌های الهی، سفارش‌هایی دارد که بسیار راهگشا است. مردى از امام جواد(ع) درخواست سفارش و موعظه‌ای كرد، حضرت فرمود: صبر را بالش خودساز، فقر را در آغوش بگير، لذّت هـا را رهـا كن، بـا هـوس مخـالفت كـن و بدان كه هرگز از ديد خداوند بيرون نيستى، پس آن گاه ببين در چـه حـالتى هسـتى.(۲) سه مورد است كه اگر در كسى باشد سبب خوشنودى خداست: ۱٫ زياد استغفار كردن؛ ۲٫ تواضع و نرمخویی؛ ۳٫  زياد صدقه دادن؛  و سه مورد است كه هركس دارا باشد پشيمان نمى‌شود: ۱ پرهيز از عجله؛ ۲٫ مشورت در كارها؛ ۳٫ توكل بر خدا وقتى تصميم به انجام كارى گرفت.(۳) در هيچ كارى قبل از آن كه وقتش برسد عجله نكنيد كه پشيمان خواهيد شد و زمان انجام آن طولانى نشود كه سنگدل خواهيد شد و به ضعيفان رحم كنيد، و با اين كار رحمت خدا را به دست آوريد؛ يعنى اگر به افراد ناتوان رحم كرديد، خـداوند به شـما رحـم خواهـد كرد.(۴) اطميـنان بدون آزمايش نسبت به‌اشخاص را نادرست است. هر كس قبل از آزمايش نسبت به چيزى اطمينان پيدا كند(بدون آگاهى اعتماد كند) خودش را در معرض نابودى و عاقبتى دردناك قرار داده است.(۵) بسیاری از مردم بدون این که آزمایشی کنند به افراد اطمینان می‌کنند که کارهایی را به آنان می‌سپارند یا وام و قرضی می‌دهند که دیگر نمی‌توانند باز پس گیرند و پشیمان می‌شوند که سودی ندارد. خداوند می‌فرماید اگر می‌خواهی کاری را به کسی بسپاری نخست او را بیازما و ببین چگونه است و بعد مسئولیتی را به او بسپار.(۶)
 • همدلی در حکم همراهی
  براساس آموزه‌های قرآنی همدلی انسان‌ها نسبت به کاری به معنای همراهی و مشارکت در آن کار است؛ حال اگر آن کار خیر باشد ثواب خیر برای همه آن ها نوشته می‌شود و اگر کار شرّ باشد آثار شرّ آن کار برای آن ها نیز خواهد بود. به طور مثال در جریان کشتن شتر صالح با آن که تنها یک نفر شُتر را پی کرد  و کشت ولی همه قوم به سبب همدلی و راضی بودن به این کار مجازات و عقوبت شدند.(۷) حتی از آیات قرآن به دست می‌آید که گاه سکوت می‌تواند نوعی همدلی حساب شود چنان که برخی از اصحاب سَبت به سبب سکوت به عنوان همدل شناخته شده و گرفتار همان عذابی شدند که ماهیگیران بدان مبتلا شدند.(۸)  امام جواد(ع) در این باره هشدار می‌دهد و می‌فرماید: هركس در كارى شركت داشته باشد، ولى از آن كار ناراضى باشد مثل كسى است كه در آن كار دست ندارد، و آن كه غايب باشد و راضى، مانند كسى است كه در آن كار شريك است.(۹) آن حضرت براساس این قاعده در‌باره شـركت در زشـتى‏ ها فرموده است:  هر كس كار زشتى را نيكو بداند، او هـم در آن كار شريـك است.(۱۰) هم چنین شخص اگر امانتدار باشد ولی این امانتداری برای اهل خیانت باشد خود شخص نیز خائن خواهد بود و باید گفت که چنین شخصی در عمل خائن است هر چند که به ظاهر امین است؛ زیرا همدلی با اهل خیانت داشته و امین آنان به شمار می‌رود. امام جواد(ع) فرمود: در خائن بودن شخص همين بس كـه امين خيـانتـكاران بـاشـد، كسى كه امين خيانتكاران باشد، خود خائن است.(۱۱) مومن باید همدل با اهل بیت(ع) باشد و اطاعت آنان را با همدلی نشان دهد تا خداوند او را در زمره همراهان حساب کند. این همدلی با مودت که در آیات قرآن بیان شده موجب می‌شود تا انسان در دنیا و آخرت همراه آنان شود. امام جواد(ع) به يكى از دوستان خود نوشت: ما همه در اين دنيا با هم آشناييم و با هم زندگى مى كنيم ولى هركس با دوستش همفكر باشد و از مكتب و مرام او پيروى كند، هرجا برود با اوست و خانه هميشگى، آخرت است؛ يعنى اگر با ما همفكر باشى و از ما پيروى كنى هميشه با مايى حتى در آخرت.(۱۲) انسان مومن همان طوری که نباید با دیگران در کارهای زشت همدلی داشته باشد؛ هم چنین باید دوستان خوب انتخاب کند و از دوسـتان نـاباب پرهیز کند تا گرفتار آثار زشت بدکاری آنان نشود. امام جواد(ع) در این باره هشدار داده و فرموده است:از رفـاقت با تبـهكارو شرور بپـرهـيز كه مانند شمشير، ظاهرى خوب واثرى زشت دارد.(۱۳) پس دوست خوب و دوست بد آثار خوب و بدی را در زندگی انسان بجا می‌گذارد که سعادت و شقاوت ابدی یکی از آن هاست. البته دوست شناسی و دشمن شناسی کار خیلی سختی است؛ زیرا به سادگی نمی‌توان دوست و دشمن را از هم بازشناخت مگر به آزمایش و گذر روزگار. برخی از افراد، به ظاهر دوست و در عمل دشمن ما هستند؛ زیرا حقیقت تلخ را نمی‌گویند و دروغ شیرین را می‌گویند و این گونه با فریب کاری ما را گرفتار شقاوت و بدبختی در دنیا و آخرت می‌کنند. امام جواد(ع) فرموده است:  كسى كه به دلخواه تو راه‌هاى رشد و ترقّى را از تو پنهان مى كند، با تو دشمنى كرده است؛ يعـنى اگر با تـو دوسـت باشـد راه‌هاى خير و صلاح را به تو نشان خواهد داد.(۱۴)

 

 • عـزّت نفـس و نومیدی از غیرخدا
  انسان باید عزت نفس داشته باشد و نفس خویش را عزیز و گرامی دارد. اگر کسی خودش را ذلیل در برابر غیرخدا کند و برای هر کاری دست نیاز به سوی غیرخدا دراز کند خودش را خوار و ذلیل کرده و عزت خویش را نابود ساخته است. در آموزه‌های اسلامی بر قناعت تاکید شده تا انسان عزت نفس خویش را حفظ کند و نیازها او را خوار و ذلیل نسازد. امام جواد(ع)می فرماید: عزّت مؤمن در بى نيازى اواز مردم است.(۱۵) پس انسان مومن باید در زندگی اهل قناعت باشد و عزت نفس خویش را به باد ندهد. اميـدوارى به دیگران بدترین خواری و خفت را به دنبال دارد؛ به ویژه آن که انسان دست طلب و نیاز به سوی انسان‌های بدکار دراز کند و امید به آنان ببندد. امام جواد(ع) در این باره نیز فرموده است: هر كس به انسان بدكارى اميد داشته باشد، كمـترين عقـوبت او محروميت و نرسيدن به آرزوى خود است.(۱۶)

 

 • پرهیز از جهل و جهالت و جاهل
  انسان باید همواره بر مدار عقل و علم عمل کند. پس باید خردورزی کند و براساس علم و دانش عمل کند. انسان اگر کاری را بی‌عقل و بی‌علم انجام دهد آن کار را تباه می‌کند. برای همین در آیات قرآن بر ضـرورت خردورزی و تعقل از یک سو و  تخصص در كار از نظر علمی از سوی دیگر تاکید شده است. امام جواد(ع) می‌فرماید: هـر كس بـدون آگاهى كـار كـند، بيش از آن كه درست كند، خراب مى كند.(۱۷) اصولا جاهل چه عقلی و چه علمی هر کار و سخنی می‌گوید و می‌کند موجب تباهی می‌شود. از همین رو امام جواد(ع) فرموده است: اگر نادان سخن نگويد،مردم دچاراختلاف نمى شوند؛ چرا که سخنان ناآگاهانه سبب بسيارى از اختلافات است.(۱۸) اگر خداوند در آیه ۶ سوره حجرات فرمان می‌دهد که برای جلوگیری از اختلاف و درگیری باید تحقیق کنید و به سخنان افراد فاسق اعتماد نکنید؛ باید مواظب بود تا براساس سخن جاهل بی‌خرد و نادان عمل نشود.(۱۹) از آیه فوق به دست می‌آید که انسان باید روشنگری کند و سپس براساس تحقیق عمل نماید. این بدان معنا است که احتیاط و تحفظ قبل از عمل کار بسیار خوبی است ولی باید به این نکته هم توجه داشت که تحفظ و احتیاط می‌بایست با توجه به میزان اهمیت مسئله و ترس باشد یعنی تناسب حکم و موضوع مراعات شود. امام جواد(ع) فرمود: احتیاط و تحفظ به مقـدار ترس ،لازم است؛ يعنى به مقدارى كه خطر وجود دارد احتیاط بايد كرد و نه بيشتر و زياده روى درست نيست.(۲۰)

 

 • زينـت‌هاى سـيزده‏ گانه مومن
  انسان مومن اگر بخواهد سبک زندگی اسلامی را داشته باشد باید اموری را به عنوان خصلت و صفت خویش در آورد و آن گونه شود که امام جواد(ع) فرموده است. آن حضرت می‌فرمابد: زينت فقر پاكدامنى است. * زينت غنى(بى نيازى) شكر است. * زينت بلا و سختى صبر است. * زينت سخن فصاحت است. * زينت روايت، حفظ(از برداشتن) است. * زينت علم تواضع است. * زينت عقل، ادب است. * زينت بزرگوار خوشرويى است. * زينت نيكوكارى منّت نگذاشتن است. * زينت نماز خشوع(توجه قلبى) است.. * زينت قناعت انفاق بيش از وظيفه است. * زينت ورع ترك خواسته هاست.(۲۱) هر یک از این خصوصیات فواید و آثار بسیاری در زندگی انسان دارد که نمی‌توان از آن ها به سادگی چشم پوشید. چنین خصوصیاتی سبک زندگی انسان را متحول می‌کند. از این رو در اینجا و روایات دیگر مورد تاکید قرار گرفته است.

 

 • اهتمام به مــرگ  و آخرت
  مومن باید همواره مرگ و آخرت و معاد را در نظر بگیرد؛ زیرا عامل بازدارنده مهم در زندگی همین معاد و باور به آن است، چنانکه عدم باور به آن یا تشکیک در آن موجب فسق و فجور می‌شود.(۲۲) البته باید دانست که مرگ چیزی عجیب و غریب نیست چنان که از حضرت جواد(ع)سؤال شد: مرگ چيست؟ در پاسخ فرمود: مرگ همان خواب است كه هرشب سراغ شما مى آيد جز آن كه مـدت خـواب مـرگ طـولانى اسـت وآدمى از آن خواب بيدار نمى شود، جز روز قيامت.(۲۳) برای این که همواره فکر مرگ باشیم باید به زیارت قبور برویم تا هم عبرت بگیریم و هم از آثار آن برخوردار شویم. امام جواد(ع) فرموده است: هر كس به زيارت قبر برادر مؤمن خود برود و كـنـار قـبر رو بـه قـبـله بنشيـند و دسـت خـود را بـر قـبر بـگذارد و سوره «قدر» را ۷بار بخواند، از عـذاب بزرگ در امـان خواهد بود.(۲۴)

 

 • امام, جواد, حضرت, ابوجعفر, ثانيمعرفی امام نهم:  نام وي، “محمّد” كنيه اش ابوجعفر ثاني و لقب هايش تقي، جواد، مرتضي، مختار، منتجب، قانع و عالم است. و ليكن معروف ترين و مشهورترين لقب هاي وي تقي، جواد و جوادالائمه است. امام محمّد تقي(ع)، نام پدرش امام علي بن موسي الرضا(ع) و مادرش سبيكه مي باشد. نام هاي ديگري مانند سكينه، مرسيه و درّه نيز براي مادرش نقل شد و امام رضا(ع)، آن بانوي شريفه را “خيزران” ناميد.(۲۵) خيزران از اهالي “نوبه” در شمال افريقا و از خاندان ماريه قبطيه، همسر پیامبر(ص) و از زنان فاضله و بزرگوار زمان خويش بود. پيامبر(ص) در حيات خويش، وجود چنين بانوي پرهيزگاري را پيش گويي كرد و در حديثي فرمود: پدرم به قربان پسر بهترين كنيزي باد كه از اهالي نوبه و پاكيزه سرشت است.(۲۶) امام موسي كاظم(ع) نيز وجود اين بانوي شريفه و فرزند گرامي اش امام محمد تقي(ع) را پيش گويي كرده بود. آن حضرت در حديثي به يزيد بن سليط فرمود: هرگاه فرزندم علي(امام رضا(ع) را در اين مكان(در طريق مكه) ملاقات كردي، وي را بشارت بده كه از وي پسري متولد مي گردد كه امين، امانت دار و مبارك خواهد بود. در آن روز، پسرم(امام رضا(ع) تو را خبر مي دهد كه در چنين روزي، با من ملاقات كردي و من به تو چنين سخن هايي گفتم. پس تو وي را در آن زمان خبر بده كه آن جاريه اي كه چنين پسر ارجمندي از او متولد خواهد شد، از اهل بيت ماريه قبطيه، جاريه پيامبر(ص) است و اگر آن بانو را ملاقات كردي، سلام مرا به وي برسان.(۲۷) محل تولد امام جواد(ع) در مدينه منوره و در خانه امام رضا(ع) بود، ولي درباره تاريخ تولد آن حضرت، اتفاق چنداني ميان مورخان و سيره نگاران نيست. زيرا برخي پنجم ماه رمضان، برخي نيمه ماه رمضان، برخي نوزدهم ماه رمضان و برخي ديگر ۱۰رجب المرجب سال ۱۹۵ق. را روز تولد مبارك آثار آن حضرت مي دانند.(۲۸) ابن عياش، ولادتش را ۱۰رجب ذكر كرد و دعاي ناحيه مقدسه نيز دلالت بر همين امر دارد. در فرازي از اين دعا آمده است: اللّهِمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِالْمَوْلُودَيْنِ في رَجَبٍ، مُحَمّدٍ بْنِ عَليٍ الثّاني وَ ابْنِه عَلّي بْنِ مُحَمّدٍ الْمُنْتَجَبِ.(۲۹) كليم بن عمران روايت كرد: به محضر امام رضا(ع) رسيدم و به آن حضرت عرض كردم كه در پيشگاه خدا دعا كن، تا فرزندي به تو كرامت كند. امام رضا(ع) فرمود: حق تعالي فرزندي به من كرامت خواهد كرد و او وارث امامت و جانشين من خواهد بود. هنگامي كه امام محمد تقي(ع) متولد گرديد، امام رضا(ع) فرمود: خداي متعال فرزندي به من عطا كرد كه به موسي بن عمران(ع)، كه دريا را شكافت، شباهت دارد و نظير عيسي بن مريم(ع) است كه خداوند منان مادرش را پاكيزه گردانيد و او طاهر و مطهر آفريده شد.(۳۰) امام رضا(ع) هنگامي كه به درخواست مأمون عباسي، به خراسان سفر نمود، از عمر شريف فرزندش امام محمد تقي(ع) بيش از ۵سال نگذشته بود و در هنگامي كه آن حضرت در خراسان به دسيسه مأمون عباسي، مسموم و شهيد گرديده بود، امام جواد(ع) تنها ۸سال بيشتر نداشت. امام جواد(ع) در سنين كودكي به مقام امامت نايل آمد و با آن صغر سن خويش، سكان كشتي شيعيان را به نيكي هدايت نمود و همانند پدر و نياكان معصوم خويش، پناه گاه عدالت جويان و دوستداران مكتب اهل بيت(ع) شد.مأمون عباسي كه دانشمندي زبردست و از خردمندان عصر خويش بود، در برابر اعتراض عباسيان نسبت به ازدواج دخترش ام الفضل با امام محمد تقي(ع)، درباره مقام و شخصيت اين امام همام گفت:  اما از اين كه ابوجعفر محمد بن علي(ع) را به دامادي خويش و همسري دخترم برگزيدم، بدين خاطر است كه وي در عين خردسالي خويش بر تمامي اهل فضل و صاحبان علم و انديشه برتري دارد و اعجوبه زمان خويش است و من اميد دارم به همان مقداري كه من به دانش و فضل او پي بردم، مردم نيز او را بشناسند و به فضل و كمالات وي آگاه شوند و بدانند رأي درست همان است كه من پسنديده ام.(۳۱) مأمون عباسي كه به درستي، مقام و شأنيت آن حضرت را شناخته بود، دخترش ام الفضل را به عقد نكاح وي درآورد.وليكن پس از وفات مأمون، هنگامي كه امام محمد تقي(ع) براي بار دوم به بغداد سفر كرده بود، همسرش ام الفضل به تحريك عموي خويش معتصم عباسي، آن حضرت را در سن جواني مسموم كرد و به شهادت رسانيد.(۳۲)

 

راهکارهای ساده اما سرسختانه در مورد زندگی

 • در پایان، تعداد سال‌های زندگی‌تان اهمیتی ندارد. آن چه مهم است، زندگی جاری در خلال این تعداد سال‌هاست. آبراهام لینکلن
 • بزرگ‌ترین روز زندگیِ همه‌ی ما روزی است که مسئولیت تمام نگرش‌ها و رفتارهایمان را تمام‌وکمال بر عهده بگیریم. جان. سی. مکسول
 • زندگی مسئله‌ای برای حل‌کردن نیست، واقعیتی است که باید آن را تجربه کرد.سورن کی‌یر‌کگارد
 • آنچه بدان می‌اندیشیم، برای ما رخ خواهد داد؛ پس اگر خواهان تغییر هستیم باید ذهن‌مان را باز نگاه داریم. وین دایر
 • ۱۰درصد از زندگی‌تان وقایعی است که با آن روبه‌رو می‌شوید و ۹۰درصدِ باقی‌مانده شیوه‌ی برخورد و پاسخ‌گویی به آنهاست. لو هولتر
 • باور کنید زندگی ارزش زیستن و ادامه‌دادن را دارد. این باور به خلق حقایق کمک خواهد کرد. ویلیام جیمز
 • تنها ناتوانی در زندگی نگرش و رفتار بد و منفی است. اسکات هامیلتون
 • بیشتر وقت‌ها از قدرت لبخندی ساده، نوازشی ملایم، حرفی محبت‌آمیز، گوشی شنوا، تمجیدی صادقانه یا توجهی کوچک غافلیم. تمام این‌ها ظرفیت تغییر و توسعه‌ی زندگی ما را دارند.لیو بوسکالیا
 • زندگی کشف خود نیست، ساختن خود است. جرج برناردشاو
 • زندگی چیزی است بزرگتر از افزایش سرعت و گذران تند لحظه‌ها. ماهاتما گاندی
 • زندگی واقعا ساده است، ما اصرار داریم آن را پیچیده کنیم.کنفسیوس
 • هدف اصلی ما در زندگی کمک به دیگران است. اگر نمی‌توانید دیگران را یاری کنید، حداقل آزارشان ندهید.۳ چیز در زندگی ثابت است: تغییر، انتخاب و اصول.استفان کوی
 • مهم‌ترین و همیشگی‌ترین پرسش زندگی این است: برای دیگران چه می‌کنی؟مارتین لوتر کینگ
 • زندگی مجموعه‌ای است از تغییرات خودانگیخته و طبیعی. در مقابل این تغییرات نایستید که چیزی به‌جز اندوه برای‌تان به بار نخواهد آمد. بگذارید واقعیت، واقعیت بماند، بگذارید هرچیزی در مسیر جریان سیال و طبیعیِ خود پیش برود.لایو تزو
 • تغییر، قانون زندگی است و هرکس به گذشته یا آینده چشم بدوزد، قطعا حال را از دست خواهد داد.جان. اف. کندی
 • فقط حیاتی ارزشمند است که برای دیگران زیسته شده باشد.آلبرت انیشتین
 • وقتی زندگی سهل و ساده شد، باید همه‌ی ما، چه فقیر و چه غنی، حواس‌مان را جمع کنیم، اگرنه برای رویارویی با سختی‌هایی که دیر یا زود به سراغ‌مان می‌آیند، آماده نخواهیم بود.النور روزولت
 • خداوند موهبت زندگی را به ما عطا کرده است. این وظیفه‌ی ماست که موهبت زندگی‌کردن را به خود ببخشاییم.ولتر
 • با آن چه به‌دست می‌آوریم، زندگی و معیشت خود را می‌سازیم، اما با آنچه می‌بخشیم، گوهر زندگی را به‌دست می‌آوریم.وینستون چرچیل
 • زندگی سراسر تجربه است. هرچه بیشتر تجربه کنید، بهتر است.رالف. والدو. امرسون
 • مأموریت من در زندگی صرفا تلاشی برای زنده‌ماندن نیست، بلکه هدفم کامیابی و موفقیت است و این کامیابی و موفقیت به‌دست نمی‌آید مگر با شوق و شفقت، کمی شوخ‌ طبعی و داشتن سبْک و سیاق خود در زندگی.مایا آنجلو
 • در آن لحظه که به این نتیجه می‌رسید که همه‌چیز درست خواهد شد، حقیقتا نیز چنان خواهد شد.جان. اف. کندی
 • هیچ شوروشوقی در کار نخواهد بود، وقتی در زندگی کم‌کاری وجود داشته باشد. کم‌کاری یعنی نرسیدن به آنچه ظرفیتش را داری.نلسون ماندلا
 • اگر برنامه‌ی زندگی‌تان را خودتان طراحی نکنید، اتفاقات و شانس، شما را به برنامه‌های زندگیِ کس دیگری پرتاب می‌کنند. حدس می‌زنید چه چیزی انتظارتان را خواهد کشید؟ هرچه باشد، قطعا چیز دندان‌گیری نیست.جیم ران
 • من بارها و بارها و بارها در زندگی شکست خورده‌ام و این دلیل موفقیت من است.مایکل جوردن
 • بزرگ‌ترین حادثه‌ی زندگی، زیستن رؤیاهایت است.اپرا وینفری
 • ادبیات صرفا واقعیت را توصیف نمی‌کند، بلکه بدان چیزی می‌افزاید. چیزی را که شایسته‌وبایسته‌ی زندگی روزانه است به آن اضافه می‌کند و با این کار، زندگی ما را که به بیابانی بدل شده، نجات می‌دهد و آبیاری می‌کند.سی. اس. لوییس
 • فرقی نمی‌کند ۲۰ساله هستید یا ۸۰ساله؛ هرکس آموختن را متوقف کند پیر خواهد شد. هرکس پیوسته بیاموزد، جوان خواهد ماند. مهم‌ترین چیز در زندگی، جوان‌ نگه‌داشتن ذهن است.هنری فورد
 • بیشترِ شکست‌های زندگی ناشی از تسلیم‌شدن در نقطه‌ای است که تنها چند گام تا پیروزی فاصله داشته است.توماس ادیسون
 • سخت‌ترین چیز در زندگی تصمیم برای شروع کار است. در ادامه فقط تلاش و پشتکار لازم است. ترس‌ها ببرهای کاغذی‌اند. از پس هرچه بخواهید، برمی‌آیید. شما می‌توانید برای تغییر و کنترل زندگیِ خود دست‌به‌کار شوید. بعدازآن، کلید و راه‌حل، پاداش‌تان خواهد بود.امیلی ایرهارت
 • تلاش صادقانه و با پشتکار در مسیر تجربه‌ها موجب رشد آدمی است. در این مسیر شخصیت شکل می‌گیرد.النور روزولت
 • رؤیاهایت را به خاطر بسپار و برای‌شان بجنگ. باید بدانی که از زندگی چه می‌خواهی و تنها یک چیز تو را از تحقق آرزوهایت بازمی‌نشاند: ترس از شکست. بزرگ‌ترین شادی زندگی در گروِ شرایطی نیست که در آن قرار گرفته‌ایم، بلکه این شادی نتیجه‌ی وجدان بیدار، سلامتی، کار و زندگی و آزادیِ جاری در تمام آن چیزهایی است که بر ما می‌گذارد.توماس جفرسون
 • کیفیت زندگیِ هر فرد، فارغ از زمینه‌ای که در آن تلاش می‌کند، رابطه‌ی مستقیمی با میزان تعهد او به برتری دارد.وینس لامباردی
 • ارتباطات، مهارتی است که می‌توان آن را آموخت، درست مانند تایپ‌کردن یا دوچرخه‌سواری. اگر آن را یاد بگیرید، کیفیت تمام بخش‌های زندگی‌تان به‌سرعت رشد خواهد کرد.برایان تریسی
 • زندگی همین امروز است. امروز تنها چیزی است که به وجودش اطمینان دارید؛ پس به چیزی علاقه‌مند شوید. سرگرمی و فراغتی برای خود دست‌وپا کنید. بگذارید نسیم شور و اشتیاق به‌سمت شما بوزد. طعم امروز را مزمزه کنید.دیل کارنگی
 • راز موفقیت در آموختن این نکته است: شما باید از دردها و شادی‌ها استفاده کنید و بهره ببرید، نه آنها از شما. اگر این نکته را دریابید، کنترل زندگی‌تان را در دست خواهید گرفت. در غیر این صورت، زندگی کنترل شما را به دست خواهد گرفت.تونی رابینز
 • آموخته‌هایم از زندگی را در ۳ کلمه خلاصه می‌کنم: زندگی ادامه دارد.رابرت فراست
 • ما همیشه به این امید هستیم که زندگیِ بهتر یا جهانی بهتر هم وجود دارد، چیزی بهتر در فراسوی افق‌ها.فرانکلین روزولت
 • زندگی سفری جسورانه است و دیگر هیچ.لس براوون
 • ارزش نهایی زندگی وابسته به هوشیاری و تفکر است، نه تلاشی برای بقا و صرفا زنده‌ماندن.ارسطو
 • زندگی را خیلی جدی نگیرید، چون در هر صورت از آن زنده بیرون نخواهید رفت.آلبرت هابارد
 • زندگی مجموعه‌ای است از اشتباهات، آموزه‌ها، تحمل و رشد، تمرین صبر و تلاش مداوم.بیلی گراهام
 • هرکس باید طوری زندگی کند که الگویی برای سایرین باشد.رزا پارکس
 • فلسفه‌ی زندگی من این است: اگر بدانیم در زندگی چه می‌خواهیم، در راستای آن هدف تلاش خواهیم کرد و هیچ‌گاه شکست نخواهیم خورد. صرفا در این صورت به پیروزی‌هایی دست پیدا می‌کنیم.
  رونالد ریگان
  زندگی سریع‌دویدن، بالا و بالاتررفتن نیست؛ زندگی توانایی کنارآمدن و جَستن است.
  ویوین کوموری
  استحاله و تغییر، نوعی فرایند است. در خلال زندگی با هزاران پستی‌وبلندی مواجهیم. زندگی سفری اکتشافی است. لحظاتی از آن در قله‌ها سپری می‌شود و لحظاتی در قعر دره‌های ناامیدی.ریک وارن
 • تا آن جا که می‌توانید، زندگی کنید و فقط روی نکات مثبت تمرکز کنید.

پانویس:

 1. این سخنان به انسان می‌آموزد چگونه با خود و خدا و خلق تعامل داشته باشد. از جمله این حکمت‌ها می‌توان به این سخن امام جواد(ع) اشاره کرد که فرمود: اَلدّينُ عِزٌّ وَالْعِلمُ كَنزٌ وَالصَّمْتُ نُورٌ وَغايَةُ الزُّهدِ ألوَرَعُ وَلاهَدْمَ لِلدّينِ مِثْلُ الْبِدَعَ وَلااَفسَدَ لِلرَّجُلِ مِنَ الطـَّمَعِ وَبِالرّاعى تَصْلِحُ الرَّعِيـَّهًْ وَبِالدُّعاءِ تُصْرَفُ الْبَلِيَّهًْ؛ دين سرفرازى است و دانش، گنج است و سكوت نورى است و نهايت زهد پاكدامنى است و هيچ چيز مثل بدعت دين را از بين نمى برد و هيچ چيز مثل طمع مرد را تباه نمى كند و به واسطه رؤساء مردم هم اصلاح مى شوند و بلا به وسيله دعا بر طرف مى گردد.(بقره، آیات ۱۲۹ و ۱۵۱؛ آل عمران، آیه ۱۶۴؛ جمعه، آیه ۲ و الفصول المهمة ۲۷۴/۲۷۵؛ مسند امام جواد(ع)، ص ۲۴۶)
 2. تَوَسَّدِ الصَّـبْرَ وَاعْتـَنِقِ الْفـَقْرَ وَارْفَضِ الشَّهَواتِ وَخالِفِ الهَوى وَاعْلَمْ أنَّكَ لَنْ تَخْلُو مِنْ عَيْنِ اللّهِ فـَانْظُرْ كَيْفَ تـَكُونَ.(تحف العقول، ص ۷۲۶)
 3. ثَـلاثٌ يَبْلُغْنَ بِالْعَبْدِ رِضْوانَ اللّهِ تَعالى: كِثْـرَةُ الاْءسْتِغفـارِ وَلِينُ الْجانِبِ وَكَثْرةُ الصَّدَقَةِ. وَثَـلاثٌ مَنْ كُنَّ فيهِ لَمْ يَنْـدَمْ: تَرْكُ الْعَجَلهًْ وَالمْشَوَرَهًْ وَالتَّوَكُّلِ عَلىَ اللّهِ عِنْدَ الْعَزْمِ.(الفصول المهمه، ۲۷۴/۲۷۵)
 4. لاتُـعاجِلُوا الْأمْرَ قَبْلَ بُـلُوغِهِ فَتَـنْدَمُوا وَلايَطُولَنَّ عَلَيْكُمُ الْأمَدُ فَتَقْسُو قُلُوبُكمْ وَارْحَـمُوا ضُـعَفـاءَكُـمْ وَاطْلُبُوا مِنَ اللّهِ الرَّحْمَهًْ بِالرَّحْمَهًْ فيهمْ.(الفصول المهمة ۲۷۴/۲۷۵)
 5. مَـنْ انْـقادَ اِلى الطُّـمَأْنينَهًْ قَبْلَ الْخُـبْرَه ًْ فَقَدْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلْهَلَكَهًْ وَالْعاقِبَهًْ الْمُتِعْبَهًْ.(بحارالانوار، ج ۷۱، ص۳۴۰)
 6. وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا؛ و يتيمان را بيازماييد تا وقتى به[سن‌] زناشويى برسند؛ پس اگر در ايشان رشد[فكرى‌] يافتيد، اموالشان را به آنان رد كنيد، و آن را[از بيم آن كه مبادا] بزرگ شوند، به اسراف و شتاب مخوريد. و آن كس كه توانگر است بايد[از گرفتن اجرت سرپرستى‌] خوددارى ورزد؛ و هر كس تهيدست است بايد مطابق عرف[از آن‌] بخورد؛ پس هر گاه اموالشان را به آنان رد كرديد بر ايشان گواه بگيريد، خداوند حسابرسى را كافى است.(نساء، آیه۶)
 7. وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها۱۰کَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْواها۱۱إِذِ انْبَعَثَ أَشْقاها۱۲فَقالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ناقَةَ اللَّهِ وَ سُقْیاها۱۳فَکَذَّبُوهُ فَعَقَرُوها فَدَمْدَمَ عَلَیْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاها۱۴وَ لا یَخافُ عُقْباها۱۵؛که هر کس آن را پاک گردانید ، قطعاً رستگار شد،(١٠) و هر که آلوده اش ساخت ، قطعاً درباخت.(١١) [قوم] ثمود به سبب طغیان خود به تکذیب پرداختند.(١٢) آن گاه که شقی ترینشان بر [پا] خاست.(١٣) پس فرستاده خدا به آنان گفت: «زنهار! ماده شتر خدا و [نوبت] آب خوردنش را [حرمت نهید] ».(١۴) و [لی] دروغزنش خواندند و آن [ماده شتر] را پی کردند ، و پروردگارشان به [سزای] گناهشان بر سرشان عذاب آورد و آنان را با خاک یکسان کرد.(١۵) و از پیامدِ کار خویش ، بیمی به خود راه نداد.(شمس، آیات ۱۰ تا آخر)
 8. فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿۱۶۵﴾ فَلَمَّا عَتَوْاْ عَن مَّا نُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿۱۶۶﴾ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۶۷﴾؛ و(یاد آور) هنگامى را که گروهى از آن ها گفتند: «چرا جمعى(گنهکار) را اندرز مى دهید که سرانجام خداوند آنها را هلاک خواهد کرد، یا به عذاب شدیدى گرفتار خواهد ساخت»؟! گفتند: «براى اعتذار(و رفع مسئولیت) در پیشگاه پروردگار شماست؛ به علاوه شاید آنها(بپذیرند، و) تقوا پیشه کنند»!۱۶۵اما هنگامى که تذکراتى را که به آنها داده شده بود فراموش کردند، (لحظه عذاب فرا رسید؛ و) نهى کنندگان از بدى را رهائى بخشیدیم؛ و کسانى را که ستم کردند، به خاطر نافرمانیشان به عذاب شدیدى گرفتار ساختیم.۱۶۶(آرى،) هنگامى که در برابر آن چه از آن نهى شده بودند سرکشى کردند، به آنها گفتیم: «به شکل میمون هائى طرد شده در آئید»! و(نیز به خاطر بیاور) هنگامى را که پروردگارت اعلام کرد: تا دامنه قیامت، کسى را بر آنها مسلط خواهد ساخت که همواره آنها را در عذاب سختى قرار دهد؛ زیرا پروردگارت مجازاتش سریع، و(در عین حال، نسبت به توبه کاران) آمرزنده و مهربان است.۱۶۷(اعراف، آیات ۱۶۵ تا ۱۶۷)
 9. مَنْ شَهِدَ أمْرا فَكَرِهَهُ كانَ كَمَنْ غابَ عَنْهُ ومَنْ غابَ عَنْ اَمرٍ فَرَضِيَهُ كانَ كَمَنْ شَهِدَهُ.(تحف العقول، ص ۷۲۶)
 10. مَنِ اسْتَحْسَنَ قَبيحا كانَ شَريـكا فـيهِ.(الفصول المهمه ۲۷۴/۲۷۵)
 11. كَفى بِالْمـَرْءِ خِيانَهًْ أنَ يَكُونَ أمينا لِلْخَوَنَهًْ.(بحارالانوار، ج ۷۵، ص۳۸۰)
 12. اَمّا هذِهِ الدُّنيا فَإنّا فيها مُغْتَرِقُونَ وَلكِنْ مَنْ كانَ هَواهُ هَوى صاحِبِهِ ودانَ بِدينِهِ فَهُوَ مَعَهُ حَيْثُ كانَ، وَالاْخِرَهًْ هِىَ دارُالقَرارِ.(تحف العقول، ص ۷۲۶)
 13. إيّـاكَ وَ مُصـاحَبَهًْ الشَّـريرِ فَاِنَّهُ كَالسَّيْفِ يَحْسُنُ مَنْظَرُهُ ويَقْبَحُ اَثَرُهُ.(بحار، ج ۱۷، ص ۲۱۴)
 14. قَد عاداكَ مَنْ سَتَرَ عَنْكَ الرُّشْدَ اتّبـاعا لِما تـَهْـواهُ.(بحار الانوار، ج ۷۸، ص ۳۶۴)
 15. عِـزُّ الْمُؤمِـنِ، غِـناهُ عَنِ النّاسِ.(بحارالانوار، ج ۷۵، ص ۱۰۹)
 16. مـَنْ أمِـلَ فـاجِـرا كانَ اَدْنى عُقُوبَتِهِ الْحِرْمانُ.(الفصول المهمة ۲۷۴/۲۷۵؛ مسند امام جواد(ع)، ص ۲۴۸)
 17. مَنْ عَمِلَ عَلى غَيْرِ عِلْمٍ ما يُفْسِدُ اَكْثَرَ مِمّا يُصْلِح.(بحارالانوار، ج ۷۸، ص۳۴۶)
 18. لَوْ سَكَتَ الْجاهِلُ مَا اخْتَلَفَ النّاسُ.(الفصول المهمة ۲۷۴/۲۷۵)
 19. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ.(آیه ۶ سوره حجرات)
 20. اَلتَّحَـفُّـظُ عَلى قَدْرِ الْخَـوْفِ.(بحارالانوار، ج ۷۸، ص۳۶۵)
 21. ألعِفافُ زينَهًْ الْفَقْرِ وَالشُّكْرُ زينَهًْ الْغِنى وَالصَّبْرُ زينَهًْ البَلاءِ وَالتَّواضُعُ زينَهًْ الْحَسَبِ وَالفَصاحَةُ زينَهًْ الْكَلامِ وَالْحِفظُ زينَهًْ الرِّوايَةِ وَخَفْضُ الْجِناحِ زينَهًْ الْعِلْمِ وَحُسْنُ الْأدَبِ زينَهًْ العَقْلِ وَبَسْطُ الْوَجْهِ زينَهًْ الكَرَمِ وَتَركُ الْمَنِّ زينَهًْ الْمَعْرُوفِ وَالخُشُوعِ زينهًْ الصَلّوةِ وَالتَّنَفُّلُ زينَهًْ القَناعَةِ وَتَرْكُ ما يُعنى زينَهًْ الْوَرَعِ.(الفصول المهمه ۲۷۴/۲۷۵)
 22. ﴿بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴿۱﴾ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴿۲﴾ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ﴿۳﴾ بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ﴿۴﴾ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ﴿۵﴾ به نام خداى رحمان و رحيم. چنين نيست(كه كافران پنداشتند)، قسم به روز(بزرگ) قيامت(۱) و قسم به نفس بسيار ملامت كننده.(۲) آيا آدمى پندارد كه ما ديگر ابدا استخوان هاى(پوسيده) او را باز جمع نمى كنيم؟(۳) بلى ما قادريم كه سرانگشتان او را هم درست گردانيم.(۴) بلكه انسان مى خواهد مادام العمر گناه كند.(۵)(قیامت، آیات ۱ تا ۵)
 23. مَا المَوْتُ؟ قالَ: هُوَ النَّوْمُ الَّذى يَأْتيكُمْ كُلَّ لَيْلَهًْ اِلاّ اَنَّهُ طَويلٌ مُدَّتُهُ لايُنتَبَهُ مِنْهُ اِلاّ يَوْمَ الْقِيامَهًِْ.(بحارالانوار، ج ۳، ص ۱۳۴)
 24. مَنْ زارَ قَبْرَ اَخيهِ الْمُؤْمِنَ فَجَلَسَ عَنْ قَبْرِهِ وَاسْتَـقْبَلَ الْقِبْلَهًْ وَوَضَـعَ يَـدَهُ عَلىَ الْقَـبْرِ وَقَرَأَ «اِنّا اَنْزَلْناهُ فى لَيْلَهًْ الْقَدرِ» سَبْعَ مَرّاتٍ أَمِنَ مِنَ الْفـَزَعِ الْأكْبَرِ.(مسند امام جواد(ع)، ص ۲۱۵)
 25. منتهي الآمال، شيخ عباس قمي ، ج۲، ص ۳۲۴؛ كشف الغمه، علي بن عيسي اربلي، ج۳، ص ۱۸۶.
 26. بأبي ابن خيره الاماءِ النّوبيه الطيّبه(الارشاد(شيخ مفيد)، ص ۶۱۵؛ منتهي الآمال، ج۲، ص ۳۲۵)
 27. منتهي الآمال، ج۲، ص ۳۲۵
 28. نك: منابع فوق الذكر
 29. مفاتيح الجنان(شيخ عباس قمي)، دعاي ششم ماه رجب
 30. منتهي الآمال، ج۲، ص ۳۲۶
 31. الارشاد، ص ۶۲۱

منابع:

 1. قرآن
 2. چطور دکتر
 3. مسند امام جواد(ع)
 4. الارشاد، شيخ مفيد
 5. تُحَفُ العُقول ابن شُعبه حَرّانی
 6. بحار الانوار، محمّدباقر مجلسی
 7. كشف الغمه، علي بن عيسي اربلي
 8. منتهي الآمال، شيخ عبّاس قمي، ج۲
 9. مفاتيح الجنان، شيخ عبّاس قمي، دعاي ششم ماه رجب
 10. ألفُصولُ ألمُهمّة فی مَعْرِفَة ألأئمَّةکتابی، اثر ابن صباغ مالکی(متوفای ۸۵۵ق)

باکس شناور "همچنین ببنید"

روزگار جوانی

روزگار جوانی

روزگار جوانی بهترین و شایسته‌ترین مرحله‌ی زندگی است و نقش محوری در سازندگی آدمی دارد. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *