چهارشنبه , ۲۶ دی ۱۳۹۷
خانه / آیین زندگی / اول ماه مه
1 may

اول ماه مه

1 mayاز هنگامي كه انسان پا بر كره زمين نهاد، براي رفع نيازهاي خود نيازمند كوشش بود. زندگي انسان بر محور كار و كار، تلاش انسان جهت حصول به هدف معين است. انسان همیشه در تکاپوی کسب مال است، از این رهگذر کار یک وسیله مهم کسب مال در در حیات بشری شناخته شده است. کار كليد گشايش هر استعدادي در درون انسان است. با كار گنجينه های بسته، باز شود و استعدادها شكوفا گردد. کار به معنای هر آن چه از شخص صادر می گردد و شخص خود را بدان مشغول می سازد، معنای متداولی در میان جامعه است.(لغت نامه دهخدا، ج۱۱، ص۱۵۸۱۷ ذیل واژه کار) رسول خدا(ص) فرمود: خداوند کارگري را دوست دارد که کارش را نيکو انجام دهد. پيامبر(ص) دست کارگری را که برای خودش کار می کرد، مي بوسيد؛ چون دست مجاهد في سبيل الله بود. در ژاپن طي تحقيقی از كارگران توسط محققان امريكايي، علت بهره وري در صنايع ژاپن چنين مطرح شد: وقتي كار روزانه آن ها تمام مي شد تازه كارشان شروع مي شد. به اين صورت كه به كتابفروشي ها مي رفتند و كتاب مربوط به شغلشان را مي خريدند و در اوقات فراغت آن را مطالعه مي كردند تا راه جديدي براي انجام بهتر كارشان كشف کنند و راه هاي جديد را به كار ببندند. از مهمّ ترين تئوري هاي علم اقتصاد، در ارزش كاري است كه در آن متبلور است. اين تئوري در كيفيت و كميت كار اقتصادی ارزش آفرين و ارزش انسان را مشخص مي كند، در حالي كه ارزش كار را هم انسان تعيين مي نمايد. آن چه مهم به نظر مي آيد، افزايش بهره وري ناشي از وجود علاقه به كار، موجب كاهش در نرخ تورم مي شود. نبودن تورم و وفور كالاها و خدمات مورد نياز مردم شرايط را چنان با آرامش و رفاه ترين مي سازد كه نامي جز بهشت را بر اجتماع مذكور نمي توان گذاشت.

روز, جهاني, کار, کارگر, يازدهم, ارديبهشت
تاریخچه روز کارگر: ۱۱اردیبهشت(اول ماه May 1886م) پليس شيكاگو در حمله به تظاهرات گسترده كارگران كه براي ۸ساعت كار در روز، و حقّ تشكيل اتحاديّه هاي كارگري برپا شده بود، آنان را به خاك و خون كشيدند. چند روز بعد از اين واقعه دادگاه چندتن از رهبران كارگران را محاكمه و به مرگ محكوم كرد. يكي از رهبران كارگران اعتصابي، پس از اعلام رأي، در برابر دادگاه چنين گفت: كارگران اينك دريافته اند كه مي توانند با اتحاد و همبستگي، و مبارزه جمعي بر مشكلات خود فائق آيند. آنان مي دانند كه چه قدرت عظيمي در اتحاد ايشان نهفته است، به همين علت است كه كارفرمايان با تمام توان مي كوشند تا اتحاد كارگران را بشكنند، و تظاهرات كارگران را به خاك و خون بكشانند. ما كارگران گردهم آمديم تا اندكي از حقوق خود را باز پس بگيريم؛ اما اكنون از دادگاه و زندان سر در آورده ايم. آيا اين است معناي برابري و عدالت در جامعه ما؟ امروز اگر صداي حق طلبانه ما را با گلوله خفه مي كنيد، مطمئن باشيد كه اين صداها از اين پس خاموش شدني نيست، بلكه هر روز طنين آن رساتر خواهد شد. رهبران كارگران شيكاگو به دست مستكبران جان باختند؛ اما حقانيت گفته هايشان به تدريج بر همگان مسلم شد. در سال ۱۸۸۹ميلادي، كنگره بين المللي كارگران در پاريس، به پيش نهاد نماينده كارگران امريكا، اول ماه مه را به عنوان روز جهاني كارگر برگزيدند و در پي آن در بسياري از كشورهاي دنيا، كارگران، با برپايي اعتصاب و تظاهرات گسترده، اين روز را با گذشت ۲قرن از شکل گیری آن، هم چنان روزی است که کارگران گرامي مي دارند.

حقوق کارگرحقوق کارگر: کسي که مشغول به کار  است، عبادت می کند. پاداشي فزون دارد و دعايش مستجاب مي شود. پيامبر(ص) کارهايش را، خود انجام مي داد. امامان(ع) در گفتار و عمل، به کار و حقوق کارگر  تأکيد داشتند. امام صادق(ع) فرمود: هر کس که جامه خود را بدوزد و کالاي مورد نياز خانه را خود حمل کند، از تکبّر ايمن باشد. امام علي(ع) فرمود: سخت گرسنه بودم، از شهر بيرون شدم تا کاري پيدا کنم و مزدي به دست آورم. مقداري از شهر دور شدم به کنار خانه زني رسيدم و ديدم مقداري گل خشک انباشته است دانستم که وي مي خواهد آن گل ها را جهت ساختمان تر کند، به نزد او رفتم و با وي قرار بستم که در ازاي هر دلو بزرگ آب که بر آن گل ها بريزم يک دانه خرما بستانم. ۱۶دلو کشيدم و از سنگيني دلوها دستم تاول زد. وي مزد من را داد. خرماها را به نزد پيامبر(ص) بردم. دو نفري آن ها را خورديم. امام علی(ع)، در احياي زمين، ايجاد باغ، حفر قنات، کارگري براي ديگران و … مرد عمل بوده است. امام صادق(ع) فرمود: امام علی(ع) بيل مي زد. زمين را احيا مي کرد. از در آمد خويش بنده ها را آزاد کرد. کارگر به عنوان جهاد کننده در راه خدا اطلاق شده است، آن هم کارگري که براي اداره زندگي خانواده اش سعي و تلاش مي کند. امام علي(ع): خداوند به حضرت داود(ع) وحي فرستاد که تو بنده بسيار خوب من هستي و تنها نقطه ضعفي که در تو وجود دارد اين است که کار نمي کني و از دسترنج خود امرار معاش نمي کني، بلکه از بيت المال حقوق مي گيري. حضرت داود(ع) به شغل آهنگري روي آورد و از آن طريق مخارج خود را تأمين نمود. امام صادق(ع) فرمود:‌ برو کار کن، بار بر سر بگذار و آن را حمل نما و مزد بگير تا از دست دراز کردن به سوي مردم بي نياز باشي. امام صادق(ع) خود در زميني کار مي کرد و از شدت گرما پيوسته عرق مي ريخت و می فرمود: دوست دارم در طلب روزي گرماي خورشيد من را آزار دهد تا پاداش ببرم. امام علي(ع) هيزم جمع مي کرد، قنات حفر مي نمود، باغ و مزرعه آبياري مي کرد. حضرت زهرا(س) گندم آرد مي کرد و خمير و نان درست مي کرد. امام صادق(ع) فرمود: خداوند انساني را که خواب او زياد باشد، از رحمت خدا بی بهره مي باشد. به امام باقر(ع) که در يک روز گرم تابستان مشغول زراعت بود و عرق از سر تا پاي او جاري بود گفته شد: اگر شما در اين حال بميريد در چه حالي از دنيا رفته ايد؟ آيا براي حرص زدن براي مال دنيا نمرده ايد؟ حضرت(ع) فرمود: اگر در اين حال بميرم در حال عبادت و اطاعت خدا مرده ام، چون من عرق مي ريزم و کار مي کنم تا محتاج کسی نباشم. کارگري نزد امام صادق(ع) آمد و گفت: من کارگري هستم که ديگر توان کار کردن ندارم و دستم قدرت ندارد. امام(ع) فرمود: برو کار کن، اگر با دست نمي تواني كار كني، بار بر روي سرت بگذار و ببر و با اين کار عزّت خود را حفظ کن. زن و بچه ات را در آسايش و رفاه قرار بده. پيامبر(ص) فرمود: کسي که از راه حلال در طلب دنيا باشد و قصد او از کار، توسعه زندگي زن و بچه، بي نيازي از ديگران و رسيدگي به همسايگان و مستمندان باشد در حالي که صورتش چون ماه شب چهارده درخشندگي دارد به ديدار خداوند شتابد. خداوند بنده اي را که سختي بکشد تا درآمد کسب کند و بي نياز شود دوست دارد. پيامبر(ص) فرمود: خداوند از هر گناهي مي گذرد جز کسي که حقوق کارگر را پرداخت ننمايد. حقوق کارگر مزد کار اوست که به هر عنوان در مقابل دریافت حقّ السعی(اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا) به درخواست کارفرما کار می کند و  خلاصه حقوق او به اين شرح است:

عرق کارگر معادل خون شهید است

  1. خطايش بخشیده شود.
  2. متکبّرانه با وی رفتار نشود.
  3. دستمزدش کامل پرداخت شود.
  4. مزدش با اتمام کار پرداخت شود.
  5. دستمزد مناسب به او پرداخت شود.
  6. خوراک و پوشاکش به نحو مطلوب، تأمين گردد.
  7. هرگز بيش از اندازه طاقتش، از او کار کشیده نشود.
  8. هیچگاه از انجام دادن فرائض دینیش ممانعت نشود.

نظرها، انتقادها و … را در بخش دیدگاه‌ مطرح و به ادمین یمنا ارسال فرمایید.

تلگرام

در تلگرام همراه با ما t.me/Yomna_ir

منابع:

  1. یمنا
  2. دبیرستان ۱۵خرداد

باکس شناور "همچنین ببنید"

تقویت حافظه

تقویت حافظه

قوّه‌ای در انسان و بعضی حیوانات است که مطالب و حوادث را به یاد نگه‌می‌دارد. در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه − 1 =