خانه / آیین زندگی / روزهای خرداد ۱۴
خرداد

روزهای خرداد ۱۴

خردادخمینی کیست؟
چرا یک انسان به این جا می رسد؟
جهان بزرگ و قدرتمند غرب، از چه چیز این پیرمرد۸۷ساله می ترسید؟
چطور می شود که در سال ۵۷، پیرمردی ۷۵ساله، تجسّم خواست ملیون ها انسان می گردد؟
چرا در هنگامه انقلاب، پیر و جوان،‌ مذهبی و مارکسیست، کُرد، لر، عرب و فارس، تنها و تنها یک مرد را در افق نگاه خود می نگریستند؟
چرا آن زن ارمنی،‌ در هنگام عبور تشییع کنندگان امام(ره)، بر در خانه خود می ایستد و آرام آرام می گرید؟

گویی همه تاریخ یک ملّت در وجود این مرد خلاصه شده است.
گویی همه بغض های فرو خفته هزاران مادر فرزند از دست داده، از گلوی این پیرمرد به فریاد در آمده است.
همه تاریخ معاصر ما، درد است و سرکوب و سختی و هجوم بیگانه، و این مرد تجسّم خواست یک ملّت است تا بر همه این تسلسل باطل پایان ببخشد.
تسلسلی از تباهی ها و خود فروشی ها، دخالت بیگانه و شکست و قتل عام همه مصلحان و خیرخواهان این ملّت.
هنگامه انقلاب است، انقلابی بزرگ با امیدهایی نهفته اما درخشان و رهایی بخش.
رهبر این انقلاب تنها کسی می تواند باشد که امواج خروشان این انقلاب او را بپذیرد و نماینده و راهبر خویش بشناسد.
مبارز و تبعیدی، صنعت گر و بازاری، دانشجو و طلبه، خانه دار و دانش آموز، همه و همه به خروش آمده بودند.

نوعی انتظار مطرح بود،
انتظار برای حکومت صالحان، برای برپایی همه امیدهای یک ملت، یک نسل و یک جامعه.
تحقق امیدهایی که ۲۰۰سال در این خانه ندا داده شد و محقق نشد.
امیدهایی که بهترین های یک ملت بر سر آن به باغ فین کشانده شدند، با کودتا نابود شدند و عاقبت در زندان های ساواک پرپر گشتند.
و به راستی چه کسی می توانست مظهر همه این امیدها باشد؟

شهید مطهری در توصیف امام(ره) می گوید:
چه بگویم از کسی که صحبت از او همه وجودم را به لرزه در می آورد. خیلی کم می شود که تمام تجسّم خواست یک ملّت در وجود یک مرد خلاصه شده باشد.

رادیو بی بی سی هنگام اعلام درگذشت امام(ره) گفت:
امروز مردی چشم از جهان فرو بست که با درگذشت او چشم های بسیاری در جهان غرب آسوده خوابید.

نام ها: خودش روح‌الله الموسوی الخمینی امضاء می‌کرد. در مقطعی به نام حاج آقا روح‌الله معروف بود. اما مردم او را با لقبش یعنی خمینی، می‌شناختنند. نخستین شناسنامه امام خمینى(ره) در تاریخ ۲۰بهمن ۱۳۰۴ از حوزه ۲شهرستان خمین صادر شده است.

امام خمینی(ره) در ۱۴خرداد ماه ۱۳۶۸ در تهران پس از یک دوره کوتاه بیماری و در بیمارستان بقیةالله(عج) دارِفانی را وداع نمود. امام(ره) پس از درگذشت حضرت آیةالله بروجردی به مخالفت با سیاست های طاغوت برخاست. در قیام ۱۵خرداد ۱۳۴۲ دستگیر و زندانی گردید. پس از مدّتی آزاد و به قم مراجعت نمود. در قضیه تصویب کاپیتولاسیون(مصونیّت مجرمین آمریکائی در ایران) با سخنرانی در مسجد اعظم قم دستگیر و به عراق تبعید شد. ایشان در سال های اقامت در عراق هم چنان رهبری مبارزه با رژیم پهلوی را به عهده داشت. در سال ۱۳۵۷با هماهنگی رژیم شاه و رژیم عراق، ناگزیر به خروج از عراق شد و با عزیمت به پاریس مبارزه و انقلاب امام(ره) را وارد مرحله اساسی نمود. با اقامت امام(ره) در پاریس و انعکاس سخنان ایشان، رژیم پهلوی در ضعف و انزوا قرار گرفت و با رهبری دقیق ایشان انقلاب به روزهای اوج خود نزدیک گردید. با مراجعت امام(ره) در ۱۲بهمن ۱۳۵۷و هدایت انقلاب از نزدیک، صبح پیروزی در ۲۲بهمن ماه ۱۳۵۷دمید و مردم ایران شاهد پیروزی را در آغوش گرفته بود. با انحلال رژیم و پایان حکومت ۵۷ساله پهلوی، امام(ره) جمهوری اسلامی ایران را با آرای قاطع مردم بنیان نهاد. از ۲۲بهمن ۱۳۵۷ تا ۱۴خرداد ۱۳۶۸ امام(ره) رهبری انقلاب را به دوش کشید و انقلاب و کشور را در جنگ ۸ساله و تحریم ها به سلامت و به خوبی رهبری نمودند. ایشان در روز ۱۴ خرداد ماه ۱۳۶۸ به ملکوت اعلی شتافت.

میزان دارایی های امام(ره) در دی ماه ۱۳۵۹
اصل ۱۴۲قانون اساسى چنین است: «دارایى رهبر یا اعضاى شوراى رهبرى، رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط دیوان عالى کشور رسیدگى مى‏شود که بر خلاف حقّ افزایش نیافته باشد.» اعلام میزان دارایی‌های امام(س) در روز ۲۴بهمن ماه سال ۱۳۵۹ بر اساس این اصل قانون اساسی صورت گرفته است که علاوه بر بیان زندگی ساده و بی‌پیرایه معظّم‌له بیان گر تقیّد ایشان به مفاد قانون نیز می‌باشد. بر اساس گفته آیة‌الله موسوی اردبیلی(ره) رئیس وقت دیوان عالی کشور، اول کسی که صورت دارائی‌های خود و متعلّقین خود را ارائه داد، امام(ره) بود که تمام دارائیش را نوشت و ارائه داد. فهرست دارایی های حضرت امام بر اساس نامه ایشان چنین بود:

نام: روح اللَّه
نام خانوادگى: مصطفوى معروف به خمینى
شماره شناسنامه: ۲۷۴۴، محل صدور: خمین و سِمَت: روحانى.

۱- دارایى غیرمنقول(با ذکر مشخصات):
الف. یک باب منزل مشتمل بر بیرونى و اندرونى در قم، محله باغ قلعه که معروف است.
ب. قطعه زمینى است ارث پدرى است و به حسب اطلاع حضرت آقاى پسندیده مشاع است بین این جانب و معظمٌ له و ورثه مرحوم اخوى(آقاى هندى) که اجاره سهمیّه این جانب از قرار اطلاع آقاى اخوى، سالى ۴هزارریال است که داده نمى‏شود.

۲- دارایى منقول اعم از نقدى، موجودى یا سپرده بانکى، سهام و اموال غیر منقول دیگر با ذکر قیمت تقریبى:
الف. وجه مختصرى است در تهران که نذورات و هدایاى شخصى است.
ب. اثاث منزل ندارم، مختصر اثاثى است در قم و تهران، مِلک همسرم مى‏باشد. ۲قطعه قالى در منزل است، داده‏اند که اگر خواستم بابت خمس حساب کنم. مال این جانب و ورثه نیست باید به سادات فقیر بدهند.
ج. چند جلد کتاب، بقیه کتبى است که در زمان شاه مخلوع به غارت رفت و نمى‏دانم چقدر است و چند جلد کتاب که در مدّتى که در تهران هستم از طرف مؤلّفین هدیه شده است که قیمت تقریبى آن را نمى‏دانم، ولى قدر قابلى نیست، اثاثى که در منزل مسکونى فعلى در تهران است مِلک صاحبان منزل است، احمد اطلاع دارد.
د. کلیه وجوهى که در بانک ها یا در منزل یا نزد اشخاص است که آقاى پسندیده مطلع هستند، به استثناى وجه مختصرى که اشاره شد، وجوه شرعیّه مى‏باشد و مِلک این جانب نیست. ورثه این جانب در آن ها حقّى ندارند و تکلیف آن ها را به حسب وصیت تعیین نموده ‏ام. تاریخ ۲۴دى ماه ۱۳۵۹، ۷ربیع الاول ۱۴۰۱ روح اللَّه الموسوی‏(۱)

روزهای خرداد 14لحظه وصال
شگفت آن كه امام خمينـى در يكـى از غزلياتـش كه چنـد سال قبل از رحلت سروده است:
انتظار فرج از نيمه خرداد كشم // سال ها مى گذرد حادثه ها مى آيد. ساعت ۲۰:۲۲ بعداز ظهر روز شنبه ۱۳خـرداد ماه سـال ۱۳۶۸ لحظه وصال بـود. قــلبـى از كار ايستـاد كه ميليـون ها قلــب را بـه نور خدا و معنـويّت احـيا كرده بـود. بــه وسيله دوربين مخفـى اى كه تـوسط دوستان امــام در بيمارستان نصب شده بـود روزهاى بيمارى و جريان عمل و لحظه لقاى حقّ ضبط شده است. وقتى كه گوشه هايـى از حالات معنوى و آرامـش امام(ره) در ايـن ايـام از تلويزيون پخـش شـد غوغايى در دل ها برافكند كه وصف آن جــز با بودن در آن فضا ممكـن نيست. لب ها دائمـا به ذكـر خـدا در حـركت بود.

تشییع تا خانه ٔ ابدی
سرانجام آن کس که چگونه زیستن را به همه ٔ مسلمانان جهان و به همه ٔشیفتگان آزادی آموخت، در ساعت ۲۲و ۲۰دقیقه ٔ شنبه ۱۳خرداد ۶۸ همزمان با سالگرد نطق تاریخی و سرنوشت ساز مدرسه ٔ فیضیه و در آستانه ٔ قیام ۱۵خرداد، خود رفت، اما راه و رسم و آیین پرافتخارش، که آیین پیامبران و آزادگان تاریخ است، تا ابد پابرجا و صحیفه ٔ نورانی زندگانیش تا همیشه ٔ تاریخ، گشوده خواهد بود. ملّت ایران که در ۱۲بهمن ۵۷در باشکوه ترین مراسم تاریخی به پیشباز امام رفت، در ۱۶خرداد ۶۸ در مراسمی که تاریخ نظیر آن را به یاد ندارد، غمزده و سیاه پوشیده، پیکر مطهر امام را تا خانه ٔابدی تشییع نمود.

پانویس:
۱ . به موجب حکم مورخ ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۶۲، امام خمینى سهم موروثى خویش در خمین را به فقراى این شهر بخشیده و واگذار نمود. روزنگار زندگی و تاریخ سیاسی اجتماعی امام خمینی، ص ۳۹۰ و صحیفه امام، ج‏۱۳، ص: ۵۲۳ و ۵۲۴

منابع:

  1. یمنا
  2. رشد
  3. خمینی کیست؟
  4. پرتال امام خمینی(ره)
  5. آیةﷲ العظمی روح اﷲ الموسوی الخمینی(ره)

باکس شناور "همچنین ببنید"

حجّ

حجّ

عبادت مخصوصى که به‌منظور اطاعت و تقرّب به خدا، در مکّه و در ذی‌حجّه انجام …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *