خانه / مناسبت ها / شمسی / شعارهای انقلاب

شعارهای انقلاب

راز, موفقیت, امام خمینی

جهت محکم شدن بعضی از مفاهیم انقلابی، ماهیّت دینی و مذهبی قیام ملّت ایران، از شعارهای انقلابی استفاده می شد که جهت ریتم، فضا و چگونگی بیان آن با شعر معمولی، بسیار تفاوت داشت. ازشعارهای انقلابی، جهت سرحال شدن و به اصطلاح برای این که خواب از چشمان مخاطبان بپرد، چه در مسجد، راه پیمائی، اردو، کوه پیمایی و خلاصه هرجا که نیاز به شور و حالی باشد، از آن استفاده می شد. شعار دادن های انقلابی، به صورت هماهنگ و با ریتم خوب و مناسب و پرمعنا بیان می شد. بسیار جذّاب و دلنشین بود و از آن هم استفبال می شد. چگونگی استفاده از شعارهای انقلابی بستگی به شور و حال،توانمندی و ابتکار و شرایط مکانی و زمانی داشت که با صراحت و قاطعیت و اطمینان و ایمان کامل پاسخ می گفتند، چون موارد و گوناگونی استفاده از روش شعارهای انقلابی، در آغاز قیام ملّت ایران زیاد بود، در ابتدا نمونه هایی از فرمایشات حضرت امام خمینی رحمةالله علیه، سپس فرمایشات مقام معظّم رهبری دام عزّه العالی بیان می شود و در پایان ازشعارهای انقلابیکه در آن ایّام استفاده می شد، نمونه هایی بیان می شود:

فرمایشات حضرت امام خمینی رحمةالله علیه

 • انقلاب اسلامی ایران یک تحفه الهی و هدیه غیبی بوده است.
 • پیروزی انقلاب مرهون فداکاری های دلاورانه ملّت خصوصا شهیدان است.
 • بحمدالله از برکت انقلاب اسلامی ایران دریچه‌های نور و امید به روی همه مسلمانان جهان باز شده است.
 •   نهضت اسلامی ملّت شریف ایران برای قطع ایادی دشمنان ادامه دارد.
 •   این اعجاز بزرگ قرن و این پیروزی بی نظیر(انقلاب) محتاج به حفظ و نگهداری است.
 •   انقلاب شکوهمند اسلامی دستاورد میلیون ها انسان ارزشمند و هزاران شهید جاوید است.
 •   انقلاب اصیل ما جلوه ای از نهضت پر عظمت حضرت محمد رسول الله(ص) است.
 •   پیروزی انقلاب رهین همه ملّت است. پیروزی ما انفجار نور بود.
 •   سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و دهه فجر را به همه ملّت و مستضعفین جهان تبریک عرض می کنم.
 •   الان شعاع این انقلاب همه جای دنیا را گرفته است.
 •   تذکر به ایام الله انسان ساز است.
 •   رمز پیروزی شما ایمان و وحدت کلمه بود.
 •   این ایام الله هدیه هایی از عالم غیب ربوبی است.
 •   این انقلاب بزرگ دست جهانخواران و ستمگران  را از ایران بزرگ کوتاه کرد.
 •   این انقلاب بزرگ با تاییدات غیبی الهی پیروز گردید.
 •   بیدار باشید که حفظ پیروزی و نهضت بسیار مشکل تر از اصل آن است.
 •   تا بانگ لا اله الا الله و محمد رسول الله(ص) بر تمام جهان طنین نیفکند مبارزه هست.
 •   کشور ما دهه سال روز آزادی خود را از چنگال ابر جنایتکاران جشن می گیرد.
 •  ملّتی که بخواهد سر پاي خود بایستد و اداره کشور خودش را خودش بکند، لازم است که اول بیدار بشود… اگر ما بیدار بشویم که ما هم موجودي هستیم، مثل؛ سایر موجودات و ما هم انسانی هستیم، مثل؛ سایر انسان ها و نژاد ما هم نژادي هست، مثل؛ سایر نژادها. اگر این معنا را ما توجّه به آن بکنیم و بفهمیم که ما باید خودمان براي خودمان وسایل زندگی را فراهم کنیم، خودمان براي خودمان کار بکنیم، اگر دستمان را از شرق و غرب کوتاه کنیم و خودمان مشغول فعالیت بشویم، یاد بگیریم لکن بعد از یاد گرفتن خودمان کار بکنیم، نرویم سراغ این که بنشینیم تا حتّی یک گلیمی هم که می خواهیم، یک پتویی هم که می خواهیم از آن جا بیاورند، یک تفنگی هم که می خواهیم از آن جا بیاورند. اگر ما به این معنا توجّه کنیم و بیدار بشویم، دنبال بیداري، اراده پیش می آید که ما بخواهیم که خودمان وسایل زندگی اجتماعی خودمان را فراهم کنیم با کوشش خودمان، باید کارهاي خودمان را انجام بدهیم، مدّتی می گذرد و ما خودمان صنعت گر خواهیم شد… اگر ما از این خواب بیدار نشویم، هر چه فریاد هم بزنیم فایده ندارد، شعارها فایده ندارد، آن شعاري فایده دارد که از روي علم باشد و توجّه البته در یک انقلابی و در یک نهضتی اولش شعارهاست که این نهضت را به پیش می برد و اگر این شعارها نباشد، انقلاب نمی تواند پیش ببرد، لکن بعد از این که انقلاب پیروز شد باید عمل کرد…… باید بیدار بشوید و بروید دنبال این که آن صنایع پیشرفته را خودتان درست بکنید وقتی این فکر در یک ملّتی پیدا شد و این اراده در یک ملّتی پیدا شد، کوشش می کند و دنبال کوشش این مطلب حاصل می شود…… اگر ملّت ما در این طول مدّت این بیست، سی سال، از بیست سال به این طرف باز همان بودند که از پاسبان می ترسیدند، اگر یک وقتی می خواستند به کلانتري بروند خوفشان بود که بروند، از اسم شاه کذا می ترسیدند، اگر این ها همان ها بودند، نمی توانستند قیام کنند و این واقعه را، این واقعه اعجاز آمیز را بوجود بیاورند. اول بیدار شدند، با نطق ناطقین، نویسندگان بیدار شدند، یعنی؛ نویسندگان متعهّد، بعد که بیدار شدند اراده کردند، خواستند، دنبال اراده و خواست قیام حاصل شد و دیدید که چیزي که ملّت خواست متحقّق می شود، ملّت ما خواست که نظام جائر سلطنتی نباشد و به جاي او یک نظام انسانی اسلامی باشد، این را خواست و این شد.(۱)

نظم و آرامش در تظاهرات همراه با شعارهای انقلابی
سؤ ال: شما درباره تظاهرات دیروز و راهپیمایی تهران چه فکر می کنید؟ نتیجه آن ها از نظر شما چگونه است؟
جواب: تظاهرات دیروز در سطح بسیار وسیعی انجام گرفت و نتیجتا اعلام شد که شاه را نمی خواهند، اگر چه ملّت شجاع این را قبلا بارها اعلام کرده بودند و شاه اصلا هیچ جنبه قانونی دیگر ندارد و تمام ملّت براي چندمین بار در سراسر ایران اعلام کردند که ما شاه را نمی خواهیم. سؤ ال: شما احساستان نسبت به تظاهرات دیروز چه بوده است؟ آیا شما راضی بوده اید؟ جواب: کاملا راضی هستم و عقیده ام بر این است که مؤ ثر بوده است مردم با کمال نظم و آرامش اعلام کرده اند که ما شاه را نمی خواهیم، شعارها اسلامی بوده است و ضد شاه و جز مسلمانان هیچ کس در این تظاهرات شرکت نداشته است.(۲)

الهی بودن مقصد
مقصد همه مقصد الهی بود، انگیزه اسلام بود. می دیدیم که در شعارهایشان، در فریادهایشان شعارهاي اسلامی بود، فریادهاي((الله اکبر)). مقصد این بود که آن ها را که مخالف اسلام می دانستند بروند کنار و بعد از آن انشاء الله آن مقصد حقیقی که آنمقدمه این است تحقق پیدا بکند. این پیروزي که نصیب ملّت ما شد دو چیز مؤ ثر بود، یکی که از همه چیز بالاتر است اینکه مقصد همه مقصد الهی بود، انگیزه اسلام بود. می دیدیم که در شعارهایشان، در فریادهایشان شعارهاي اسلامی بود، فریادهاي؛ الله اکبر. مقصد این بود که آن ها را که مخالف اسلام می دانستند بروند کنار و بعد از آن انشاء الله آن مقصد حقیقی که آن مقدمه این است تحقق پیدا بکند پس یک جهت، جهت این بود که همه تان فریادتان این بود که ما اسلام را خواهیم و شاهنشاهی و این ها را نمی خواهیم. جهت دیگرش هم که به تبع آن آمده بود وحدت همه قشرها بود یعنی ملّت سرتاسر این کشور بپاخاستند و باهم مقاصد خودشان را کنار گذاشتند مطالبی که مال شخص بود کنار گذاشتند و همه به یک مقصد متوجّه شدند. پس رمز پیروزي ماوحدت کلمه قشرهاي مختلف وایمان بود، ایمان به خداي تبارك وتعالی. با این رمز شما پیروز شدید و پیروزیی که معجزه آسا بود، نه پیروزي یک پیروزي آسانی، یک پیروزي که بشود حساب کرد، یعنی پیروزیی بود که جز با اراده خداي تبارك و تعالی هیچ امکان تحقق نداشت.(۳) امروز باید شعار همان شعار اسلامی باشد، جمهوري اسلامی. آن ها که اصرار دارند اسلام را از کنار جمهوري کنار بگذارند، این ها خائنانی هستند که در ملّت می خواهند اختلاف ایجاد کنند…… از ملّت تقاضا دارم که نگذارند خون جوانانشان هدر برود، نگذارند اجانب رخنه پیدا کند، نگذارند استقلالی که بدست آورده اند از بین برود، نگذارند آزادي که به دست آمده است مبدل به اختناق بشود. به حکومت اسلام، به جمهوري اسلامی، نه یک حرف زیاد، نه یک حر ف کم. کسانی هم که خواهند به راه هاي دیگر بروند آزادند لکن توطئه قدغن، خیانت قدغن، راءي آزاد، هر چه می خواهند بگویند.(۴)

جملات قصارمقام معظّم رهبری مدّظلّه العالی:

 •   دهه فجر و ۲۲بهمن را قدر بدانید.
 •   خاطره دهه فجر بزرگترین خاطره ملّت ما بعد ار ورود اسلام به سرزمین ماست.
 •   فجر انقلاب، دمیدن خورشید استقلال و آزادی و دمیدن روز جمهوری اسلامی است.
 •   ایام فجر، فجر حقیقی زندگی نوینی برای ملّت ما بود.
 •   دهه فجر سرآغاز طلوع اسلام و مقطع رهایی ملّت ایران است.
 •   جشن های دهه فجر باید همچون مراسم و اعیاد مذهبی گرامی داشته شود.
 •   در دهه فجر اسلام تولدی دوباره داشته است.
 •   دهه فجر آئینه ای است که اسلام در آن درخشید.
 •   دهه فجر روزهای مبارکی است که خاطره های بسیار ارجمند و با ارزشی دارد.
 •   زنده نگه داشتن یاد شهدای انقلاب باعث تداوم و حرکت انقلاب است.
 •   انقلاب اسلامی معجزه ای بزرگ بود که به وسیله امام فقید مقدس سره اتفاق افتاد.
 •   دهه فجر دهه تجدید میثاق ملّت با انقلاب است.
 •   انقلاب اسلامی قدرت های استکباری را به ذلت و خواری نشانده است.
 •   در دهه فجر خداوند میوه شیرین آزادی را به مردم ملّت بزرگ ما عطا کرد.
 •   دهه فجر بزرگترین معجزه الهی است.
 •   ستادهای دهه فجر تا آنجا که در وسعشان هست با برنامه های خوب و متنوع مردم را با حقیقت فجر آشنا کنند.
 •   انقلاب اسلامی همچون آتش فشان تمام نشدنی است.
 •   حفظ انقلاب خط عظمت اسلام و مسلمین و دفاع از مظلومین و مستضعفان است.
 •   پایبندی به اصول اسلام رمز قدرت و قوت انقلاب است.
 •   امروز دشمنان اسلام از درخشش اسلام بیمناکند.
 •   درسی که انقلاب اسلامی به ما آموخته است از ابهت ابر قدرت ها نترسیم.
 •   باید تمامی مساجد فعّال شوند و مردم با حضور در مساجد خاطره فراموش نشدنی حضرت امام و پیروان انقلاب اسلامی را جشن بگیرند. والسلام(۵)

جهت محکم شدن بعضی از مفاهیم، ماهیّت دینی و مذهبی قیام ملّت ایران، از شعارهای انقلابی استفاده می شد که جهت ریتم، فضا و چگونگی بیان آن با شعر معمولی، بسیار تفاوت داشت. از شعارهای انقلابی، جهت سرحال شدن و به اصطلاح برای این که خواب از چشمان مخاطبان بپرد، چه در مسجد، راه پیمائی، اردو، کوه پیمایی و خلاصه هرجا که نیاز به شور و حالی باشد، از آن استفاده می شد. شعار دادن های انقلابی، به صورت هماهنگ و با ریتم خوب و مناسب و پرمعنا بیان می شد. بسیار جذّاب و دلنشین بود و از آن هم استفبال می شد. چگونگی استفاده از شعارهای انقلابی بستگی به شور و حال،توان مندی و ابتکار و شرایط مکانی و زمانی داشت که با صراحت و قاطعیت و اطمینان و ایمان کامل پاسخ می گفتند، چون موارد و گوناگونی استفاده از روش شعارهای انقلابی، در آغاز قیام ملّت ایران زیاد بود، فقط نمونه هایی بیان می شود که از آن شعارهای انقلابی در آن ایّام استفاده می شد:

شعارهای انقلاب:
الله اکبر
لا اله الا الله
یا حسین!

حسین جان،
حسین جان!
راهت ادامه دارد
نهضت ما حسینیه
رهبر ما خمینیه
 
پرچم، پرچم، پرچم خونین قرآن
در دست مجاهد مردان
تا خون مظلومان به جوش است   
آوای عاشورا به گوش است
 هر کس که عدالت خواه است  
از عدل علی آگاه است
این منطق ثارالله است
باید به هم یاری نمائیم
فتح اسلام در جهاد است  
فتح مسلمان در اتّحاد است

کار شاه تمام است
خمینی امام است
استقلال و آزادی جمهوری اسلامی
آخرین کلام است

مجاهد بت شکن
خمینی قهرمان
فرموده است این چنین
به ملّت مسلمان  
بهترین عبادت
به نزد خداوند
مرگ بر شاه، مرگ بر شاه

 الله اکبر، خمینی رهبر
 تا خون در رگ ماست، خمینی رهبر ماست
 نهضت ما حسینیه، رهبر ما خمینیه
 ما همه سرباز توایم خمینی،
 گوش به فرمان توایم خمینی

 حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله
 خمینی آزاده، پیام عالی داده
 که نهضت ما قطعی است
 پیروزی ما حتمی است   
 
اگر نمایی تو استقامت
 سکوت بی جا، بُوَد خیانت
 برو تو ای بیگانه  
 مگو دگر افسانه
 که رهبر ما باشد
 خمینی فرزانه
 که رهبر ما باشد
 خامنه ای فرزانه
 بود به مهدی مرید و نایب
  شود به زودی، امیر و غالب

 ای شاه خائن، آواره گردی
 خاک وطن را، ویرانه کردی
 کشتی جوانان وطن، آه و واویلا
 کردی هزاران تن کفن، آه و واویلا
 مرگ بر شاه، مرگ بر شاه
 
 ای شهید حقّ آیم به سویت  
 بهشت موعود در پیش رویت
 مادر ندیده روی تو، الله اکبر
 پدر نشسته سوگ تو، الله اکبر
 مرگ بر شاه، مرگ بر شاه
 زنده و جاوید باد، یاد شهیدان ما
 
«خمینی ای امام»
خمینی ای امام، خمینی ای امام( ۲ )
ای مجاهد ای مظهر شرف
ای گذشته ز جان،  در ره هدف
هر زمان می رسد،  از تو این ندا
ای اسیران و مستضعفان به پا
زیر بار ستم زندگی بس است
نزد طاغوتیان، بندگی بس است
بود شعار تو،  به راه حق پیام
ز ما تو را درود،  زما تو را سلام
خمینی ای امام، خمینی ای امام(۲ )
ای مجاهد ای مظهر شرف
ای گذشته ز جان، در ره هدف
چون نجات انسان، شعار توست
مرگ در راه حقّ،  افتخار توست
این تویی، این تویی، پاسدار حقّ
خصم اهریمنان، دوستدار حقّ
بود شعار تو، به راه حقّ قیام
ز ما تو را درود، زما تو سلام
خمینی ای امام ، خمینی ای امام( ۲ )
ای مجاهد، ای مظهر شرف
ای گذشته ز جان، در ره هدف
چون تو عزمِ صفِ دشمنان کنی
ترک سر، ترک تن، ترک جان کنی
 
..ایران
…ایران
….ایران
…..ایران
……ایران
…….ایران
ایران همیشه جاوید
سرزمین کوه و دریا
تو خودت یه کوه نوری
توی گنجینه ی دنیا
پرچمت یه افتخاره
اون بالا تو اوج ابرا
همیشه با من می مونه
اون سه رنگ ناب زیبا

ایران
وطنم فقط تویی تو
هر جای دنیا که باشم
عشق تو خون تو رگ، هام
نمی خوام از تو جدا شم
وقتی که ازاین جا دورم
بغض غربت رو می بارم
همه ی قشنگیا تو
توی ذهنم می سپارم
ایران
قصّه ی فرهاد و شیرین
قصّه ی عشق سیاوش
اون ابرمردای عاشق
رستم و کاوه آرش
یاد جنگل، یاد کوه ها
چهل ستون و تخت جمشید
ساحل دریا کنار و
سرخی غروب خورشید
ایران
ایران
ایران…
 
ترجیع بند اکثر شعارهای انقلابی مردم به جان آمده از ستم و طاغوت، مرگ بر شاه بود. مردم می دانستند که  تا شاه کفن نشود، این وطن وطن نشود. آنان با شعارهای متعددی نفرت از طاغوت را به نمایش می گذاشتند:
 
مرگ بر این سلطنت پهلوی
توپ، تانک، مسلسل دیگر اثر ندارد   
شاه بجز خودکشی راه دگر ندارد
ایستادن در صف نفت حالا دیگه حرام است
لباس گرم بپوش که کار شاه تمام است

مردم! رفتن شاه یه حقّه سیاسی است!
گول نخورید نهضت ما اساسی است
نظام شاهنشاهی نابود باید گردد
زندگی مصرفی معادل بردگی است
نظام شاهنشاهی مظهر هر فسادیست
شاه باید برگردد اعدام باید گردد
مرگ بر این سلطنت پر فریب
مردم ما بیدارند، از سلطنت بیزارند

 خون گرفته ایران راقزوین و خراسان را  کشتند جوانان را
 حامیان قرآن را   مرگ بر این شاه،   
 مرگ بر این شاه!

 خمینی عزیزم،بگو تا خون بریزم
 از جان خود گذشتیمبا خون خود نوشتیم
 یا مرگ یا خمینی

در برابر تفنگ دژخیمان سینه را سپر می کردند و با خشم انقلابی خطاب به آنان فریاد می زدند:
 می کشم، می کشم  آن که برادرم کشت
 توپ، تانک، مسلسل، دیگر اثر ندارد
 حکومت نظامی دیگر ثمر ندارد
 به مادرم بگویید، دیگر پسر ندارد
 اگر به کشتار خلق ادامه دهد این شاه
 جنگ مسلحانه به یاری روح الله
 سلطنت واژگون  شاه را سرنگون
 مرگ بر شاه، مرگ بر شاه

 توپ، تانک، مسلسل، دیگر اثر ندارد
 شاه به جز خودکشی راه دگر ندارد
 وای اگر خمینی حکم جهادم دهد
 ارتش دنیا نتواند که جوابم دهد
 رهبرا رهبرا! ما را مسلّح کنید

 وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد
 ارتش دنیا نتواند که جوابم دهد
 رهبرا رهبرا! ما را مسلح کنید

ای ايران
ای ایران ای مرز پر گهر
ای خاکت سر چشمه ی هنر
دور از تو اندیشه ی بدان
پاینده مانی و جاودان
ای دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم
جان من فدای خاک پاک میهنم
مهر تو چون شد پیشه ام
دور از تو نیست اندیشه ام
در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما
پاینده باد، خاک ایران ما

سنگ کوهت درّ و گوهرست
خاک دشتت بهتر از زر است
مهرت از دل کی برون کنم

تا گردش جهان و دور آسمان به پاست
نور ایزدی همیشه رهنمای ماست
مهر تو چون شد پیشه ام
دور از تو نیست اندیشه ام
در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما
پاینده باد خاک ایران ما

ایران ای خرم بهشت من
روشن از تو سرنوشت من
گر آتش بارد به پیکرم
جز مهرت در دل نپرورم
از آب و خاک و مهر تو سرشته شد دلم
مهر اگر برون رود تهی شود دلم
مهر تو چون شد پیشه ام
دور از تو نیست اندیشه ام
در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما
پاینده باد خاک ایران ما

ایران
ایران
ایران

وقتی تو آمدی، ای امام
  وقتی تو آمدی  
  شد زندگی  قشنگ
  از آسمان گریخت  
  آن ابر تیره رنگ
  گل بوته های سرخ   
  از خانه سرکشید  
  با یاد  هر شهید
  آلاله ای  دمید
  وقتی  تو آمدی
  شیطان  ز خانه رفت
  خفاش شب پرست
  پر  زد  شبانه  رفت
 از هر  طرف دمید
 گل های  یاسمن
 پر شد ز عطر تو
 سر تا سر وطن
 نور کلام تو
 چون چشمه شد روان
 شد  باغ  زندگی
از مهرِ تو جوان   

سرود انقلابی
الله الله الله
الله الله الله الله الله الله الله
لا اله الا الله لا اله الا الله
ایران ایران ایران رگبار مسلسل ها
ایران ایران ایران رگبار مسلسل ها
ایران ایران ایران ….
ایران ایران ایران رگبار مسلسل ها
الله الله،لله الله   لا اله الا الله
لا اله الا الله   الله الله، الله الله
لا اله الا الله   لا اله الا الله
الله الله الله  الله الله الله  الله اکبر الله اکبر
الله الله الله   الله لله الله  لا اله الا الله   لا اله الا الله
ایران ایران ایران
خون و مرگ و عصیان خون و مرگ و عصیان
ایران ایران ایران   ایران ایران ایران
خون و مرگ و عصیان
بنگر که همه فریادبنگر که همهطوفان
ایران ایران ایرانایران ایران ایران
بنگر که همه فریاد   بنگر که همه طوفان
بنگر که همه فریاد   بنگر که همه طوفان
الله الله،لله اللهلا اله الا الله  لا اله الا الله
الله الله، الله الله   لا اله الا الله لا اله الا الله
الله الله الله الله الله الله  الله اکبر الله اکبر  
الله الله الله الله لله الله
لا اله الا الله لا اله الا الله
از اشک یتیمانت از خون شهیدانت
از اشک یتیمانت از خون شهیدانت
فردا که بهار آید  صد لاله به بار آید
صد لاله به بار آید از خون شهیدانت
صد لاله به بار آید صد لاله به بار آید
الله الله،لله الله لا اله الا الله
لا اله الا الله   الله الله، الله الله
لا اله الا الله  لا اله الا الله
الله الله الله  الله الله الله   الله اکبر الله اکبر
الله الله اللهالله الله الله
لا اله الا الله  لا اله الا الله
فردا که بهار آیدآزاد و رها هستیم آزاد و رها هستیم
ایران ایران ایرانایران ایران ایران
فردا که بهار آید آزاد و رها هستیم
فردا که بهار آید آزاد و رها هستیم
نه ظلم و نه زنجیری در اوج خدا هستیم
در اوج خدا هستیم
ایران ایران ایران ایران ایران ایران
نه ظلم و نه زنجیری در اوج خدا هستیم  
نه ظلم و نه زنجیری در اوج خدا هستیم
الله الله الله لا اله الا الله لا اله الا الله
الله الله الله لا اله الا الله لا اله الا الله

الله الله الله
الله الله الله
الله اکبر الله اکبر
الله الله الله
الله لله الله
لا اله الا الله
لا اله الا الله

آنان که گفتند: الله و بر این ایمان پایدارماندند، حاضر نشدند بنده ی غیر خدا شوند، و حکومت غیر خدا پذیرند، فرشتگان رحمت بر آن ها نازل شوند و مژده دهند که دیگر هیچ ترسی و حزن و اندوهی از گذشته ی خویش ندارید و شما را به همان بهشتی که انبیا وعده دادند بشارت باد

الله الله الله
الله لله الله
الله اکبر الله اکبر
الله الله الله
الله لله الله
لا اله الا الله
لا اله الا الله

(اذان)
الله الله الله
الله لله الله
الله اکبر الله اکبر
الله الله الله
الله لله الله
لا اله الا الله
لا اله الا الله

وقتی تو آمدی
وقتی تو آمدی پاییز دلم بهار شد، کویر دلم گلستان شد.
وقتی تو آمدی قلب شکسته ام پر از عشق شد، زندگی ام پر از طراوت و تازگی شد.
تو مانند بارانی بر روی من باریدی و تن خسته و غم زده مرا پر از طراوت عشق کردی.
تو مانند گلی در باغچه قلبم روییدی و قلب سوخته مرا تبدیل به گلستان عاشقی کردی.
تو مانند مهتابی بر آسمان دلم تابیدی و دل تاریک مرا پر از نور عشق خودت کردی.
تو با گرمای وجودت زمستان سرد دلم را گرم گرم کردی.
وقتی تو آمدی احساس میکردم دنیا مال من است چون تو دنیای منی.
وقتی تو آمدی خوشبختی را با تمام وجود حس میکردم چون تو همان امید زندگی منی.
تو که آمدی تمام خاطرات گذشته را  در دفتر دلم سوزاندم، و همه را از صندقچه قلبم بیرون ریختم و از یادم بردم.
تو که آمدی تنهایی به عزا نشست، غم سفر کرد و قلبم به استقبال عشق رفت.
وقتی تو آمدی ساحل دریای دلم پر از مروارید و صدف شد، و دیگر در کنار ساحل تنها نبودم تو نیز در کنار من بودی.
تو که آمدی شبهای شهر ستاره باران شد، دروازه شهر گلباران شد.
تو مانند یک نوای عاشقانه در قلبم نشستی و قلب مرا با آن نوای آرامت پر از محبت کردی
تو مانند پرنده ای در دلم نشستی و با پروازت در آسمان دلم، به من غرور پرواز به دشت عشق بخشیدی.
تو مانند یک خاطره شیرین در دفتر عشقم می مانی و خواهی ماند.
تو که آمدی مرغ عشقی که در باغ دلم نشسته بود آواز عاشقانه اش را شروع به خواندن کرد . تو که آمدی گذشته های تلخم را همه از صحنه دلم سوزاندم و همه را از یاد بردم.
تو که آمدی عاشقی برایم پر معنا تر از گذشته شد، کلام دوست داشتن مقدس تر از همیشه شد، و داستان لیلی و مجنون برایم واقعی تر از قبل شد.
دفتر عشق را همراه با کلام مقدس تو و با تمام خاطرات شیرینی  که با هم داشتیم در صندقچه قلبم می گذارم و کلیدش را به دست حقّ می سپارم.

سرودهای انقلابی

بهاران خجسته باد
هوا دلپذیر شد گل ا زخاک بردمید
پرستو(…) زد نغمه ی امید
به جوش آمده ست خون درون رگ گیاه
بهار خجسته(…)
فراوان رسد ز راه
بهار خجسته(…)
فراوان رسد ز راه
به خویشان،به دوستان،به یاران آشنا
به مردان(…) که پیکار می کنند
به آنان که با قلم،(…) درد را
به چشم جهانیان پدیدار می کنند
بهاران خجسته باد
بهاران خجسته باد
واین بند بندگی
واین بار فقر و جهل
به سرتاسر جهان
به هرصورتی که هست
نگون و گسسته باد
نگون و گسسته باد

به خویشان،به دوستان،به یاران آشنا
به مردان(…)که پیکار می کنند
به آنان که با قلم٬(…)درد را
به چشم جهانیان پدیدار می کنند
بهاران خجسته باد
بهاران خجسته باد

بهمن خونین جاویدان
آمده موسمِ فتح و ایمان
شعله زد بر افق نور قرآن
در دل بهمن سرد تاریخ
لاله سر زد ز خون شهیدان
لاله ها قامت سرخ عشق اند
سرنوشت تو با خون نوشتند
پیکر پاکت ای جان به کف را  
از ازل با شهادت سرشتند

بهمن خونین جاویدان
تا ابد زنده بادا قرآن
بهمن خونین جاویدان
تا ابد زنده یاد شهیدان ۳
مقدمت را اماما شهیدان
با نثار تن خود گشودند
خونشان فرش راه تو بادا   
عاشق پاک راه تو بودند
آمدی با پیامت خمینی
از رهایی و ازغم سرودی
آن که بر ظلم شب حمله ور شد  
ای خمینی تو بودی تو بودی
آن که بر ظلم شب حمله ور شد
ای خمینی تو بودی تو بودی
بهمن خونین جاویدان

در دل تار شهر شهیدان   
دست غم خوار خلق خدایی
از تبار حسین شهیدی   
از دیار عروج و خدایی
در دل تار شهر شهیدان   
دست غمخوار خلق خدایی
از تبار حسین شهیدی  
از دیار عروج و خدایی
بهمن خونین جاویدان

در زمستان بهاران آمد
آدم از قعر دوران آمد
بوی نسل شقایق پیچید
بوی عطر شهیدان آمد
در زمستان بهاران آمد  
آدم از قعر دوران آمد
بوی نسل شقایق پیچید
بوی عطر شهیدان آمد

بهمن خونین جاویدان
تا ابد زنده بادا قرآن
بهمن خونین جاویدان
تا ابد زنده یاد شهیدان
تا ابد زنده یاد شهیدان
تا ابد زنده یاد شهیدان…

محمدرضا عابدی

برای شادی رو ح حضرت امام خمینی رحمةالله علیه و تمام شهدا صلوات

پانویس:

 1. صحیفه نور جلد: ۱۳ صفحه: ۲۸۳ تاریخ سخنرانی: ۱۳۵۹/۱۰/۲۹
 2. صحیفه نور جلد: ۴ صفحه: ۵۱ تاریخ مصاحبه: ۱۳۵۷/۰۹/۲۰
 3. صحیفه نور جلد: ۹ صفحه: ۱۶۳ تاریخ سخنرانی: ۱۳۵۸/۰۶/۲۸
 4. صحیفه نور جلد: ۵ صفحه: ۱۸۴ تاریخ سخنرانی: ۱۳۵۷/۱۸/۱۲
 5. مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی دفترحفظ ونشرآثارحضرت آیه الله العظمی سيّدعلی خامنه ای(مدّظلّه العالی)

باکس شناور "همچنین ببنید"

گزینش

انتخاب

برای گزینش افراد شایسته در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی، ضروری است که از ملاک‌هایی …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *