چهارشنبه , ۱ اسفند ۱۳۹۷
سفر

مسافر

سفراگر مردم از رحمت خدا به مسافر، خبر می داشتند، همگی بار سفر می بستند. همانا خداوند با مسافران بسی مهربان است. در سفر و گردش گری نه تنها سیاحت و جهان گردی به سبب آثار و فایده های فراوان آن، امری شرعی و مباح است، بلکه ترک آن دست کم برای گروهی از انسان ها مورد سرزنش است. پیامبر(ص) مسافرت را برای سلامتی مفید و عامل کسب روزی می داند. البته مسافرت را نباید معادل جهان گردی دانست، زیرا جهان گردی بیش تر به رفت و آمدهای برون مرزی به کار می رود و حال آن که مسافرت به رفت و برگشت های کوتاه مدت مانند رفتن از شهری به شهر دیگر است. از این رو نسبت میان این دو عنوان عموم و خصوص مطلق است. اسلام دینی جامع است که اختصاص به گروه و منطقه خاصی ندارد همه انسان های روی کره زمین و در همه زمان ها مخاطب اسلام هستند. جامعیت و جهان شمولی این آیین توحیدی ایجاب می کند که به همه ملت ها و آیینها و از هر نژاد و فرهنگ با هر گونه اعتقادات ملی و دینی در پیوند باشد تا بتواند پیام توحیدی خود را به آن ها رسانیده، به اسلام دعوت و رحمت للعالمین باشد.[۱]

آداب سفر
خداوند دوست دارد وقتی بنده اش در سفر و میان دوستانش است در کمک به همسفران بکوشد و خود را از آن ها جدا نکند. پیامبر(ص) در مورد کمک به همسفرانش فرمود: جمع کردن هیزم به عهده ی من باشد.(بحارالانوار/۷۶/۲۷۳) امام علی(ع) با شخصی ذمی(اهل کتاب) هم سفر شد در بین راه مرد ذمی گفت: کجا می روی؟ فرمود: به کوفه و چون راه مرد ذمی به طرف دیگر بود حضرت مقداری با او رفتند شخص ذمی گفت: مسیر شما به طرف کوفه است چرا همراه من می آیی؟ حضرت فرمود: انسان وقتی از هم سفرش جدا می شود باید مسافتی او را مشایعت کند مرد ذمی به خاطر این منطق اخلاقی مسلمان شد. سفینه /۱/۴۱۶٫ قال علی(ع): سل عن الرفیق قبل الطریق و عن الجار قبل الدار. نهج البلاغه / نامه ۳۱٫ قبل از مسافرت، از رفیق و همسفرت سوال کن و اطلاع بیاب، و قبل از تهیه مسکن از همسایه ات آگاه شو. انتخاب رفیق هم طراز: اذا صحبت فاصحب نحوک فلا تصحب من یکفیک فانّ ذلک مذلة للمؤ من.مکارم الاخلاق / ۱۳۱٫ هنگام همنشینی، با سطح خود همراه شو، نه با کسی که به تو برسد. چراکه این کار موجب خواری مومن است. انتخاب رئیس: پیامبر(ص): اذا کان ثلاثة فی سفر فلیؤ مّروا احدهم.کنزالعمال / ۱۷۵۵۰هرگاه سه نفر به مسافرت روند باید یکی از آن ها مسئول کارها و تصمیمات شود. صدقه:قال الصادق(ع): افتتح سفرک بالصدقة و اخرج اذا بدالک فانّک تشتری سلامة نفسک.بحار / ۱۰۰ / ۱۰۳٫ به دیگران اطلاع دادن: عن ابی عبدالله(ع) قال: پیامبر(ص) حقّ علی المسلم اذا اراد سفرا ان یُعلم اخوانه و حق علی اخوانه اذا قدم ان یأتوه. کافی / ۲ / ۱۷۴پیامبر فرمودند وظیفه هر مسلمانی است که وقتی خواست به مسافرت برود دوستان و برادرانش را مطلع کند و دوستانش نیز وظیفه دارند هرگاه برگشت به دیدنش بروند. تهیه زاد و توشه. موافقت با دوستان: قال لقمان لابنه: تزوّد معک الادویة فتنتفع بها و من معک و کن لاصحابک موافقا الاّ فی معصیة الله. بحار / ۷۳ / ۲۷۵[در مسافرت] توشه زیاد بردار تا خود و همراهانت از آن بهره برند و با همراهانت موافق و همراه باش جز در گناه و عصیان پروردگار. دعا و نماز خواندن: قال الرضا(ع):و اذا اردت سفرا فاجمع اهلک و صلّ رکعتین و قل اللهم انی استودعک دینی و نفسی و اهلی و ولدی و عیالی. مستدرک / ۲ /۲ ۵هرگاه خواستی به مسافرت روی خانواده خود را گرد آور و دو رکعت نماز بخوان و بگو «خدایا دینم و خود و خانواده و زن و فرزندم را به تو می سپارم». قال الصادق(ع): من قرأ قل هو الله احد حین یخرج من منزله عشر مرّات لم یزل فی حفظ الله عزّ و جلّ… حتی یرجع الی منزله. کافی / ۴ /۳ ۳۳هرکه هنگام خروج از خانه اش ده بار “قل هو الله” رابخواند، تا آنگاه که به خانه اش برگردد در پناه خدا خواهد بود. بذل و بخشش. حفظ اسرار. شوخی نمودن: قال الصادق(ع): “المروّة فی السفر کثرة الزاد و طیبه و بذله لمن کان معک و کتمانک علی القوم سرّهم بعد مفارقتک ایاهم و کثرة المزاح فی غیر مایسخط الله عزّوجلّ.بحار/۷۳/۲۶۶مردانگی و بزرگی در سفر، در این است که: توشه زیاد وخوب برداری و به همراهانت هم ببخشی و اسرارشان را که در سفر از آن مطلع شده ای، بعد از جدایی از آن ها  بپوشانی و با آن ها با کارهای غیر گناه ، زیاد شوخی کنی. بازگو نکردن مشکلات سفر: پیامبر(ص):… و ترک الروایة علیهم اذا انت فارقتهم. مستدرک / ۲ / ۴۳ یکی از آداب سفر این است که: بعد از جدایی از همسفران پشت سرشان حرف نزنی. به تنهایی سفر نرفتن: قال الکاظم(ع): لا تخرج فی سفر وحدک فان الشیطان مع الواحد و هو من الاثنین ابعد. وسائل / ۵ / ۳۰۰ هیچ گاه تنها به سفر نرو که شیطان همراه هر تنهایی است و او از [جمع] دو نفره دور است. مشورت با دوستان. تبسم داشتن: قال الصادق(ع): قال لقمان لابنه اذا سافرت مع قوم فاکثر استشارتهم فی امرک و امرهم و اکثر التبسم فی وجوههم…. بحار/۷۶/۲۷۱ لقمان به پسرش سفارش کرد هرگاه همراه گروهی به مسافرت رفتی، در کارهای خود و آن ها ، زیاد مشورت کن و خند بر چهره هاشان زیاد کن. سفر با افراد متواضع: قال علی(ع): لا تصحبنّ فی سفر من لا یری لک الفضل علیه کما تری له الفضل علیک. بحار / ۷۶ / ۲۶۷ هیچ گاه همسفر کسی نشو که برایت فضل و جایگاهی نسبت به خود آن گونه که تو برای او در نزد خود قائلی، قائل نیست.

فواید سفر
الف- سلامتی؛ پیامبر(ص): سافروا تصحوا و جاهدوا تغنموا. سفر کنید تا صحت و سلامتی بدست آرید. و جهاد کنید تا غنیمت یابید.(بحار/۷۶/۲۲۱)
ب- زیاد شدن عقل؛ پیامبر(ص): “سافروا فانکم ان لم تغنموا مالا افدتم عقلا. مسافرت کنید. چرا که اگر مالی به دست نیاورید، اما عقلتان زیاد می شود.(مکارم الاخلاق، ص ۲۴۰) و فرمودند: لو یعلم الناس رحمة الله للمسافر، لاصبح علی ظهر سفر، ان الله بالمسافر رحیم، اگر مردم از رحمت خدا به مسافر، خبر می داشتند، همگی بار سفر می بستند.همانا خداوند با مسافران بسی مهربان است.(مکارم الاخلاق، ص ۲۶۶)

روایات از این قبیل بسیار است، مضاف بر این که در جوامع روایی، احادیث بی شماری است که کمک رساندن به مؤمن و دستگیری از مسلمانان را ارج بسیار نهاده اند. این روایات گرچه در خصوص سفر و مسافران نیست، ولی آن ها را نیز شامل می شود. سفر مربی مرد است و آستانه چاه*سفر، خزانه مال است و اوستاد هنر. به شهر خویش درون، بی خطر بود مردم*به کان خویش درون، بی بها بود گوهر. درخت اگر متحرک شدی، ز جای به جای*نه جور اره کشیدی و نه جفای تبر.(انوری)

نکات ایمنی در سفر
۱٫ در طول سفر غذاهای سبک مصرف کنید.
۲٫ در یک روز بیش از ۱۰-۸ ساعت رانندگی نکنید.
۳٫ روزی را برای سفر انتخاب کنید که شب قبل را خوب خوابیده باشید.
۴٫ در فواصل زمانی معین استراحت کنید. حداقل۲ساعت۱بار، به مدت۱۵دقیقه.
۵٫ . همراه داشتن دفترچه بیمه و داروهای مورد نیاز برای بیماران ضروری است.
۶٫ وقتی برای استراحت کوتاه توقف می کنید از خودرو خارج شده و چند قدمی پیاده روی کنید. کمی نرمش کرده و چند نفس عمیق بکشید.

تجهیزات جعبه کمک های اولیه:
بتادین
گاز استریل
باند پانسمان
چسب باند کشی
چسب  زخم  پارچه ای
قیچی، چراغ قوه، ماسک و دستکش استریل

دستورالعمل‌های ایمنی هنگام رانندگی
۱- هنگام رانندگی اگر احساس خستگی و خواب‌آلودگی کردید، اگر راننده دیگری در کنار شما حضور دارد، هدایت خودرو را به او بسپارید و اگر نه، در محلی مناسب که خطر تصادف وجود نداشته باشد توقف کنید. چراغ‌های خطر و فلاشرها را روشن کنید، درها را قفل کرده و به استراحت بپردازید اما اگر به هر دلیلی زمان کافی برای توقف ندارید، چند دقیقه از خودرو پیاده شده، کمی قدم بزنید، صورت خود را با آب بشویید و پس از چند دقیقه نرمش، با شادابی و هوشیاری کامل به مسیر خود ادامه دهید.
۲- همواره در خودرو، جعبه کمک‌های اولیه داشته باشید. به ویژه کیت مخصوص مارگزیدگی از لوازم مهم در این جعبه می‌باشد.
۳- هنگام رانندگی در شب، مایعاتی مانند قهوه و چای بنوشید. این مایعات، انسان را شاداب و با نشاط کرده و انرژی تحلیل رفته را به بدن بازمی‌گرداند.
۴- در طول سفر از کمربند ایمنی استفاده کنید و به سایر سرنشینان خصوصا کودکان ضرورت استفاده از آن را آموزش دهید.
۵- دقت کنید کودکان، سر و دست خود را از پنجره خودرو خارج نکنند.
۶- از نور بالا فقط در مواقع ضروری استفاده کنید.
۷- هنگام رانندگی از انجام دادن کارهایی که تمرکز شما را بر هم می‌زند مانند صحبت کردن با تلفن همراه، با سایر سرنشینان، خوردن و نوشیدن و … خودداری کنید.
۸- در کنار آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها توقف نکنید. برای توقف از محل‌هایی که به همین منظور آماده شده (پارکینگ‌ها) یا در صورت ضرورت، از شانه خاکی جاده استفاده کنید.
۹- از مسافرت با وانت، نیسان باری و سایر خودروهای غیرسواری خودداری کنید.
۱۰- پرتاب کردن ته سیگار به بیرون خطرناک بوده و می‌تواند حادثه‌ساز شود.
۱۱- اگر قصد استراحت در طول مسیر سفر را دارید، در نقطه‌ای مطمئن و دور از حاشیه بزرگراه توقف کنید.
۱۲- از نشستن در لبه دره‌ها، پرتگاه‌ها، حاشیه رودخانه‌ها و جاده‌ها خودداری کنید.
۱۳- از نشستن در زمین‌های زراعی و زمین‌هایی که پوشش گیاهی انبوهی دارد و کف زمین به خوبی قابل رویت نیست خودداری کنید. در این زمین‌های ناشناخته وجود چاه و گودال و همچنین حیوانات وحشی محتمل است.
۱۴- آشنایان و نزدیکان خود را از زمان حرکت، مسیر و مقصد سفر خود آگاه کنید.
۱۵- کلید منزل را در اختیار غریبه قرار ندهید. اگر به تازگی کلید منزل مفقود شده، قبل از ترک منزل قفل را تعویض کنید.
۱۶- یکی از آشنایان مورد اعتماد خود را مسئول رسیدگی به منزل کنید تا در غیاب شما به منزل سرکشی کند.
۱۷- اگر قصد استفاده از خودرو شخصی ندارید و آن را در پارکینگ یا حیاط منزل متوقف کرده‌اید، از بسته بودن درهای آن اطمینان حاصل کنید. بهتر است برق باتری آن را نیز قطع کنید.
۱۸- پیش از حرکت، از سلامت خودروی خود اطمینان حاصل کنید. به ویژه مطمئن باشید که در قسمت ترمز، برف‌پاک‌کن، چراغ‌ها و … نقصی وجود ندارد. بهتر است قبل از سفر خودروی شما توسط تعمیرکار مجاز بازدید شود.
۱۹- لوازم ضروری مانند جعبه کمک‌های اولیه، زاپاس سالم، مثلث احتیاط و … به همراه داشته باشید.
۲۰- حتما یک دستگاه خاموش‌کننده در خودروی خود داشته باشید. متاسفانه بعضی افراد به سادگی خاموش‌کننده را که از ضروری‌ترین لوازم سفر است، خارج کرده و به جای وسیله دیگری قرار می‌دهند که بسیار اشتباه است.
۲۱- شماره تلفن‌های ضروری را در اختیار داشته باشید.

پس از پایان سفر و مراجعت به منزل و محل کار، به‌رغم اینکه قبل از ترک منزل تمام نکات ایمنی لازم را رعایت کرده‌اید، اما با عجله اقدام به روشن کردن لامپ نکنید، در ابتدا چند لحظه تامل کرده و اگر بوی گاز در فضا استشمام نشد و مورد خاصی مشاهده نگردید، می‌توانید کنتور برق و گاز را وصل کنید.در پایان ضمن آرزوی سفری خوش و بدون حادثه برای شما شهروندان گرامی، خاطرنشان می‌کنم که آتش‌نشانان همواره آماده خدمت‌رسانی به هموطنان گرامی هستند و در این راه از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.(۲)

در باره سفر بیش تر بخوانید:

 1. ۱۲۵
 2. ۷صبح
 3. همسفر
 4. سفرِهوایی
 5. ایمنی سفر
 6. محسن فیض کاشانی، المحجة البیضاء، ج ۴، ص ۳۹

امیدکلیک کنید:

 1. پرستو
 2. همسفر
 3. بال پرواز
 4. ایمنی سفر
 5. پرواز انقلاب
 6. آرامش سفر
 7. سفر خارجی
 8. پدافند هوایی
 9. بهداشت سفر
 10. ۳ پرنده غول پيكر
 11. مسافر و توریست
 12. تور لحظه آخری …
 13. آرامش و نشاط در سفر
 14. بهترین فرودگاه‌های جهان
 15. چگونه به سفرهای زیارتی و … برویم؟

پانویس:
[۱]. کاوشی نو در فقه اسلامی، فصلنامه شماره ۱۴، ص ۸۵
[۲]. سیّد جلال ملکی، سخن گوی سازمان آتش نشانی کلان شهرهای کشور

منابع:

 1. امدادگر
 2. بحارالانوار
 3. مکارم الاخلاق
 4. المحجة البیضاء
 5. آیتی، تاریخ پیامبر اسلام
 6. ابن هشام، زندگانی پیامبر اسلام، ج ۲٫
 7. رسولی محلاتی، زندگانی حضرت محمد ص
 8. سبحانی، فروغ ابدیِت، تاریخ و مقررات جنگ در اسلام
 9. آداب سفر در اسلام، نکات ضروری سفر، آداب سفر، دکتر حسین یاوری، زینب رجبی، داود صادقی، امیر حسین شعبانی – پاییز ۹۴، آداب سفر در اسلام، گزیده هایی از درس های استاد محترم خانم دکتر شیوا سیف الدینی

باکس شناور "همچنین ببنید"

پُل باشکوه

پُل باشکوه

در سوادکوه یکی از پُل های باشکوه  و ایستگاه های راه‌آهن شمال قرار دارد. این …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × یک =