خانه / اسوه ها / میراث انبیا

میراث انبیا

میراث انبیاجمعیت زیادی دور امام علی (ع) حلقه‌زده بودند. مردی وارد مسجد شد و در فرصتی مناسب پرسید:

 • یا علی! سؤالی دارم. علم بهتر است یا ثروت؟
 • امام علی (ع) در پاسخ فرمود: علم بهتر است؛ زیرا علم میراث انبیاست و مال و ثروت میراث قارون و فرعون و هامان.

مرد که پاسخ سؤال خود را گرفته بود، سکوت کرد. در همین هنگام مرد دیگری وارد مسجد شد و همان‌طور که ایستاده بود بلافاصله پرسید:

 • ابوالحسن! سؤالی دارم، می‌توانم بپرسم؟
 • امام در پاسخ آن مرد فرمود: بپرس! مرد که آخر جمعیت ایستاده بود پرسید: علم بهتر است یا ثروت؟ امام علی (ع) فرمود: علم بهتر است؛ زیرا علم تو را حفظ می‌کند، ولی مال و ثروت را تو مجبوری حفظ کنی.

نفر دوم که از پاسخ سؤالش قانع شده بود، همان‌‌جا که ایستاده بود نشست.

 • در همین حال سومین نفر وارد شد، او نیز همان سؤال را تکرار کرد و
 • امام در پاسخش فرمود: علم بهتر است؛ زیرا برای شخص عالم دوستان بسیاری است، ولی برای ثروتمند دشمنان بسیار!

هنوز سخن امام به پایان نرسیده بود که چهارمین نفر وارد مسجد شد. او درحالی‌که کنار دوستانش می‌نشست، عصای خود را جلو گذاشت و پرسید:

 • یا علی! علم بهتر است یا ثروت؟
 • امام ‌علی در پاسخ به آن مرد فرمودند: علم بهتر است؛ زیرا اگر از مال انفاق کنی کم می‌شود؛ ولی اگر از علم انفاق کنی و آن را به دیگران بیاموزی بر آن افزوده می‌شود.

نوبت پنجمین نفر بود. او که مدتی قبل وارد مسجد شده بود و کنار ستون مسجد منتظر ایستاده بود، با تمام شدن سخن امام همان سؤال را تکرار کرد.

 • یا علی! علم بهتر است یا ثروت؟
 • امام علی در پاسخ به او فرمودند: علم بهتر است؛ زیرا مردم شخص پولدار و ثروتمند را بخیل می‌دانند، ولی از عالم و دانشمند به بزرگی و عظمت یاد می‌کنند.

با ورود ششمین نفر سرها به عقب برگشت، مردم با تعجب او را نگاه ‌کردند. یکی از میان جمعیت فرمود: حتماً این هم می‌خواهد بداند که علم بهتر است یا ثروت! کسانی که صدایش را شنیده بودند، پوزخندی زدند. مرد، آخر جمعیت کنار دوستانش نشست و

 • با صدای بلندی شروع به سخن کرد: یا علی! علم بهتر است یا ثروت؟
 • امام نگاهی به جمعیت کرد و فرمود: علم بهتر است؛ زیرا ممکن است مال را دزد ببرد، اما ترس و وحشتی از دستبرد به علم وجود ندارد.

مرد ساکت شد. همهمه‌ای در میان مردم افتاد؛ چه خبر است امروز! چرا همه یک سؤال را می‌پرسند؟ نگاه متعجب مردم گاهی به امام علی و گاهی به تازه‌واردها دوخته می‌شد. در همین هنگام هفتمین نفر که کمی پیش از تمام شدن سخنان امام ‌علی وارد مسجد شده بود و در میان جمعیت نشسته بود،

 • پرسید: یا ابوالحسن! علم بهتر است یا ثروت؟
 • امام فرمودند: علم بهتر است؛ زیرا مال به‌مرورزمان کهنه می‌شود، اما علم هرچه زمان بر آن بگذرد، پوسیده نخواهد شد.

در همین هنگام هشتمین نفر وارد شد و سؤال دوستانش را پرسید:

 • یا علی! علم بهتر است یا ثروت؟ که
 • امام در پاسخش فرمود: علم بهتر است؛ برای اینکه مال و ثروت فقط هنگام مرگ با صاحبش می‌ماند، ولی علم، هم در این دنیا و هم پس از مرگ همراه انسان است.

سکوت، مجلس را فراگرفته بود، کسی چیزی نمی‌گفت. همه از پاسخ‌‌های امام شگفت‌زده شده بودند که…نهمین نفر هم وارد مسجد شد و در میان بهت و حیرت مردم پرسید:

 • یا علی! علم بهتر است یا ثروت؟ امام درحالی‌که تبسمی بر لب داشت،
 • حضرت (ع) فرمود: علم بهتر است؛ زیرا مال و ثروت انسان را سنگدل می‌کند، اما علم موجب نورانی شدن قلب انسان می‌شود. نگاه‌های سرگردان مردم انگار که انتظار نفر بعدی را می‌کشیدند. نگاه‌های متعجب مردم به در دوخته‌شده بود، انگار که انتظار دهمین نفر را می‌کشیدند. در همین حال مردی که دست کودکی در دستش بود، وارد مسجد شد. او در آخر مجلس نشست و مشتی خرما در دامن کودک ریخت و به روبه‌رو چشم دوخت. مردم که فکر نمی‌کردند دیگرکسی چیزی بپرسد، سرهایشان را برگرداندند که در این هنگام
 • مرد پرسید: یا ابوالحسن! علم بهتر است یا ثروت؟ نگاه‌های متعجب مردم به عقب برگشت. با شنیدن صدای امام علی (ع) مردم به خود آمدند:
 • علم بهتر است؛ زیرا ثروتمندان تکبر دارند تا آن جا که گاه ادعای خدایی می‌کنند، اما صاحبان علم همواره فروتن و متواضع‌اند.

فریاد هیاهو و شادی و تحسین مردم مجلس را پرکرده بود. سؤال‌کنندگان، آرام و بی‌صدا از میان جمعیت برخاستند. هنگامی‌که آنان مسجد را ترک می‌کردند، صدای امام را شنیدند که می‌فرمود: اگر تمام مردم دنیا همین یک سؤال را از من می‌پرسیدند، به هرکدام پاسخ متفاوتی می‌دادم. (1)

فضیلت علم و دانش

 روزت مبارک معلم من

ر ک به:

 1. علم
 2. روز معلّم
 3. روز سپاس
 4. تحصیل علم
 5. توسعه علم و اندیشه
 6. علم و دانش در اسلام
 7. روز معلم، چگونه روز معلم شد؟
 8. شخصیت كم‌نظیر و ماندگار علمی ایران
 9. خاطراتی از پدر و مادر استاد شهید مرتضی مطهری
 10. فضیلت علم و دانش از دیدگاه هاى مختلف(قسمت 1)
 11. فضیلت علم و دانش از دیدگاه هاى مختلف(قسمت 2)
 12. فضیلت علم و دانش از دیدگاه‌هاى مختلف(قسمت 3)
 13. فضیلت علم و دانش از دیدگاه هاى مختلف(قسمت 4)
 14. فضیلت علم و دانش از دیدگاه های مختلف(قسمت 5)
 15. فضیلت علم و دانش از دیدگاه های مختلف(قسمت6)
 16. فضیلت علم و دانش از دیدگاه های مختلف(قسمت7)
 17. فضیلت علم و دانش از دیدگاه های مختلف(قسمت 8)
 18. فضیلت علم و دانش از دیدگاه های مختلف(قسمت 9)

میراث انبیا

آموزگار، معلّمِ ایثار، فداکاری، مهربانی، محبّت و … روزت مبارک

آموزگارِ ایثار، فداکاری، مهربانی، محبّت و … : چه کسی بود که در روز اول مدرسه برای ماندن در کنارش گریه می کردیم؟ چه کسی بود که در روز آخر مدرسه برای جدایی از او گریه می کردیم؟ گریه روز اول برای ترسیدن و تنها ماندن پیش افراد ناشناس و گریه آخر برای جدایی از آموزگاری بود که با مهربانی و دلسوزی، به ما درس ایثار، فداکاری، مهربانی، از خود گذشتگی و …  می داد. او آموزگاری بود که …

 

پانوشت:

 1. «الکشکول» یوسف بحرانی، ج ۱، ص ۲۷. به نقل از امام علی (ع)، ص ۱۴۲. الکشکول مجموعه ایی 3 جلدی حاوی: نکات و مباحث و فواید بی‌شمار علمی، ادبی، تاریخی، تفسیری، احادیث پیامبر (ص) ائمه (ع)، نثر، نظم، داستان‌های سرگرم‌کننده و تراجم اشخاص است. در بخش‌هایی هم به‌طور جداگانه ابیاتی بدیع از سخن‌پردازان بزرگ آورده است. قابل‌ذکر است که یوسف بحرانی، منابع و مصادر هر آنچه از: احادیث، تواریخ، قصه‌ها، حکایات، تراجم، اشعار، قصیده‌ها و مطالب دیگر را که گردآوری نموده، ذکر کرده و این، یکی از مزایای کتاب است. مؤلف در گزینش اشعار شاعران گذشته، اعمال سلیقه نموده و سروده‌هایی نغز و لطیفه‌هایی آموزنده را برگزیده، زیرا خود، دارای طبع شعر عالی و ذوق ادبی ظریفی بوده است و این، یکی دیگر از ویژگی‌های این اثر است.

منابع:

 1. انشاء
 2. گلبرگ، اردیبهشت 1383، شماره 50، ملیحه آقاجانی

باکس شناور "همچنین ببنید"

اَفْرائیم

اَفْرائیم

در قرآن داستان حضرت یوسف (ع) به‌عنوان «نیکوترین داستان‌ها» معرفی شده‌است. سوره ۱۲ با ۱۱۱ آیه، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *