ضیافت

ضیافت

ضیافت

 1. سلام: مهمان هنگام ورود با سلام وارد شود. (هود، ۵۹؛ ذاریات، ۲۶ و ۲۷)
 2. پاسخ سلام: میزبان پیش از هر کاری پاسخ دهد. (هود، ۶۹؛ ذاریات، ۲۴ و ۲۶)
 3. استقبال از مهمان: با آغوش باز، سلام و … از مهمان استقبال شود. (یوسف، ۹۹ و ۱۰۰)
 4. تهیه غذای مناسب: براى مهمان غذایی مناسب تهیّه شود. (هود، ۶۹؛ ذاریات، ۲۴ تا ۲۷)
 5. سرعت در پذیرایی: میزبان با شتاب وسایل پذیرایی را برای مهمان فراهم کند. (هود، ۶۹)
 6. حضور در زمان موعد: در زمان تعیین شده برای مهمانی و پذیرایی حضور یابد. (احزاب، ۵۳)
 7. رعایت حال میزبان: رفتار مهمان مناسب باشد تا میزبان به رنج و سختی نیفتد. (احزاب، ۵۳)
 8. پذیرایی‌شایسته: از مهمان به شایستگی پذیرایی‌شود. (نساء، ۱۴۸)؛ امام صادق(ع): كسى كه در ضيافتش به شایستگی پذیرایی نكند، ستمگر است. (تفسير عياشى، ج ۱، ص ۲۸۳، ح ۲۹۶؛ البرهان، ج ۲، ص ۱۹۴، ح ۱)
 9. عدم استفسار از مهمان: پرسش از مهمان در باره میل به غذا یا نوع آن درست نیست. (هود، ۶۹؛ ذاریات، ۲۴ و ۲۶)
 10. دسترسی آسان به غذا: وسایل پذیرایی به طوری باشد که به آسانی بتواند مهمان از آن بهره مند شود. (ذاریات، ۲۴ تا ۲۷)
 11. دعوت برای تناول غذا: میزبان از مهمان برای تناول غذا تقاضا و تعارف کند. (ذاریات، ۲۴ تا ۲۷)
 12. مباشرت میزبان: با اقدام به پذیرایی مستقیم در تکریم مهمان بکوشد. ( هود، ۶۹؛ ذاریات، ۲۴ تا ۲۷؛ یوسف، ۳۱)
 13. احترام مهمان: از مهمان به شکلی پذیرایی‌شود که حرمت و جایگاهش حفظ شود. (هود، ۷۸؛ حجر، ۶۸ و ۶۹؛ ذاریات، ۲۴ تا ۲۶)
 14. دفاع از مهمان: اجازه بی حرمتی به مهمان را ندهد. (هود، ۷۸؛ حجر، ۶۸ و ۶۹؛ ذاریات، ۲۴ تا ۲۶)
 15. پذیرایی از مهمان ناخوانده و ناشناس: از مهمان ناشناس و ناخوانده استقبال شایسته به عمل آید. (ذاریات، ۲۴ تا ۲۶)
 16. ترک مجلس پس از پذیرایی: مهمان پس از پذیرایی مجلس را ترک و مراعات حال میزبان کند. (احزاب، ۵۳)
 17. اذن برای حضور در مهمانی: مهمان پیش از ورود اذن بگیرد و بی اجازه وارد خانه و محل مهمانی نشود. (احزاب، ۵۳ -التفسير المنير، ج ۲۲، ص ۸۹ ـ ۹۰)
 18. جواز رد میزبانی: میزبان می تواند درخواست افراد برای مهمانی را رد کند و نپذیرد. (احزاب، ۵۳) نپذیرفتن میهمان، اختیارى است و مهمان از پاسخ منفی میزبان ناراحت و عصبانی نشود. (نور، ۲۸)
 19. اجتناب از پذیرایی ناشایست: میزبان باید شان و شخصیت مهمان را مراعات کرده و او را احترام کند. (نساء، ۱۴۸)
 20. اجتناب از موجبات نگرانی: مهمان رفتاری نداشته باشد که میزبان را نگران و دلواپس کند. (هود، ۶۹ و ۷۰؛ ذاریات، ۲۴ تا ۲۸)
 21. اجتناب از اهانت به مهمان دیگران: هر گونه اهانت به مهمان دیگران ناپسند است. همان طوری که نمی تواند به مهمان خویش اهانت کند، از اهانت به مهمان دیگران نیز پرهیز کند. (هود، ۷۸؛ حجر، ۶۸ و ۶۹)
 22. جواز استضافه: شخص می‌تواند از دیگری بخواهد تا او را مهمان کند و میزبانی او را به عهده گیرد؛ چنانکه حضرت موسی(ع) و خضر(ع) چنین کردند. البته شخص می‌تواند میزبانی را رد کند؛ همان‌گونه که اهل ناصره فلسطین با حضرت موسی و خضر (ع) این چنین کردند. (کهف، ۷۷) امام صادق(ع): مقصود از قريه، شهر ناصره در ساحل دريا است که و به جهت آن نصارا، بدين نام خوانده شدند. (مجمع‌البيان، ج ۵ – ۶، ص ۷۵۱)
 23. تحقیق از مهمان: مهمان ناشناس را می توان با تحقیق شناخت و اطلاعاتی را از او کسب کرد. (حجر، ۵۱ و ۵۷؛ ذاریات، ۲۴ و ۳۱)
 24. تعاون در مهمانی: تعاون در پذیرایی نیک و شایسته است. (مائده، ۲) به ویژه از سوی زن و شوهر، مانند همسر حضرت ابراهیم(ع) که در طبخ و آماده سازی غذا همکاری کرد. (ذاریات، ۲۴ تا ۲۷)
 25. سخاوت در مهمانی: میزبان با سخاوتمندی از مهمان پذیرایی کند؛ چنان که حضرت ابراهیم (ع) با گوساله ای چاق و فربه از مهمانان پذیرایی کرد. (هود، ۶۹؛ ذاریات، ۲۴ و ۲۶)
 26. محبت به مهمان: محبت می‌تواند موجب افزایش انسجام و همکاری میان میزبان و مهمان شود؛ چنانکه مهمانی حضرت یوسف (ع) از برادران موجب تشویق آنان به همکاری با آن حضرت (ع) و اجابت درخواست وی از سوی برادران شد. (یوسف، ۵۹ تا ۶۳)
 27. ۲۷.فراهم آوری اسباب آسایش: هر گونه اسباب آسایش و آرامش مثل متکا، بالش و ابزارهای مناسب دیگر فراهم و آماده شود. (یوسف، ۳۱)
 28. پذیرایی ساده با میوه: مهمانی می‌تواند ساده باشد. تهیه میوه، شربت، شیرینی و … و لازم نیست مهمانی با غذاهای گوشتی باشد. (یوسف، ۳۱) مهمانی که زلیخا برای دوستان خود جهت معرفی حضرت یوسف (ع) فراهم آورد، با پذیرایی میوه بود. (یوسف، ۳۱)
 29. برگزاری مهمانی بزرگ: برگزاری مهمانی‌های بزرگ جایز است. (یوسف، ۳۱)
 30. پرهیز از اقامت زیاد: با اجتناب از اقامت طولانی و ملال‌آور مراعات حال میزبان شود. (احزاب، ۵۳)
 31. لزوم شرکت در مهمانی: اگر میزبان به ضیافت های رسمی سیاسی ویژه مسئولان و … شخص را به مهمانی فرا خواند، باید با پاسخ مثبت، شرکت کرد. (احزاب، ۵۳) پیامبر(ص) برای ابلاغ دعوت و رسالت خویش، ضیافتی تشکیل می دهد و خویشاوندان خود را به مهمانی فرا می خواند و در آن ضیافت شام به ابلاغ رسالت اقدام می‌کند.
 32. پیش غذا: به محض ورود مهمان، با پیش غذایی از خوردنی و نوشیدنی پذیرایی‌شود؛ چنانکه خدا با مومنان این‌گونه رفتار می‌کند. (فصلت، ۳۰ و ۳۱)
 33. جایگاه مناسب و شایسته: میزبان با توجه به شرایط و جایگاه شایسته افراد و موقعیت خانه جایگاهی را برای مهمان مشخص ‌کند. (یوسف، ۹۹ و ۱۰۰)
 34. سفره انداختن در پیش مهمان: غذا مهمان را باید به او نزدیک و در دسترسش قرار داد. (ذاریات، ۲۴ تا ۲۷)
 35. پرهیز از استفسار نسبت به غذا: برای مهمان باید غذایی‌شایسته و مناسب تهیه و پیشکش کرد. (ذاریات، ۲۴ تا ۲۷)
 36. اجتناب از تلخ‌گویی و بدگویی و تقدیم اخبار بشارت بر اخبار تلخ و بد: در مهمانی از بیان اخبار تلخ دوری‌شود، بلکه اخبار خوب و شیرین بیان شود. (حجر، ۵۰ تا ۶۰؛ ذاریات، ۲۴ تا ۳۱)
 37. اجتناب از غذا نخوردن: میزبان هر چه آورد، مهمان باید تناول کند و میزبان را در منگنه قرار ندهد. (ذاریات، ۲۴ تا ۲۷)
 38. فراهم آوری غذا در خارج از مهمانی: میزبان دور از چشم مهمان به تهیه غذا اقدام کند. (ذاریات، ۲۴ تا ۲۷)
 39. اجتناب از نگاه به ظرف غذا: مهمان به ظروف تهیه غذای مهمانی سرک نکشد. (احزاب، ۵۳)
 40. تهیه غذا در خانه: میزبان غذا را در خانه تهیه و از بیرون نخرد و غذای حاضری به مهمان ندهد. (ذاریات، ۲۴ تا ۲۷)
 41. مهمانی، صفتی خدایی: خدا میزبان انسان در زمین است. (مومنون، ۲۹) خدا در دنیا همگان را میزبانی می‌کند و در قیامت هر شخصی، مورد پذیرایی خدا قرار می گیرد. (فصلت، ۳۰ و ۳۱)
 42. تکریم مهمان ناشناس: از مهمان ناشناس در سطح شان و شخصیت خودش پذیرایی صورت گیرد. البته پذیرایی از مهمان مدعو باید شکل آبرومندانه تر باشد و باید سنگ تمام گذاشت. (ذاریات، ۲۴ تا ۲۷) امام صادق(ع) در ذیل آیه ۱۴۸ سوره نساء، می فرماید: کسی که قومی را به مهمانی دعوت کند و در ضیافت بدی کند، او از ستمگران است. (تفسیر عیاشی، ج ۱، ص ۲۸۳، حدیث ۲۹۶ و نیز البرهان، ج ۲، ص ۱۹۴ و حدیث ۱)

ر ک به:

 1. میهمانی
 2. ضیافت الهی
 3. ضیافتگاه وصل
 4. میهمانی ملکوت
 5. ضیافتی در عرش

منبع:

بحارالانوار، ج ۷۵، ص۲۶۱، ح ۱۴

باکس شناور "همچنین ببنید"

انقلاب فرهنگی

تحول فرهنگی

پس از انقلاب، دانشگاه‏ ها عرصه تاخت‌وتاز گروهک‏ های مختلف شد و روند تحصیل و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *