خانه / مناسبت ها / قمری / عيدهای قرآنی

عيدهای قرآنی

عيدهای قرآنی

  • ۱٫عيدكافران، خداوندمی فرماید: «كسانى كه گواهى”زور”… نمى ‏دهند.» كلمه «زور» در آيه، به معنى جشن هاى کافران است.»سوره فرقان۷۲
  • ۲٫عيدقربان، خداوندمى‏ فرمايد: «ما به تو كوثر عطا كرديم، درعيد نماز بگزار براى خدايت ودرعيد قربان قربانى كن.»سوره كوثر
  • ۳٫عيدعيسى(ع)، خداوند مى‏ فرمايد: «عيسى بن مريم(ع) گفت؛ پروردگارا بر ما از آسمان مائده‏ ايى فرست تا …”عيد” …باشد.»سوره مائده۱۰۴
  • ۴٫عيد فطر، خداوند در آيه۱۴و۱۵ سوره اعلى می فرماید: «به راستى كه رستگارى يافت آن كس كه خود را “تزكيّه” كرد و با ذكر “نام خدا” به “نماز” ايستاد.» منظور از کلمه «تزكيّه»، پرداخت زكات فطر، «نام خدا»، تكبير و «نماز»، نماز عيد فطر است.

چون شب عيد فطر كه شب جوائز نام دارد فرا رسد. خداوند پاداش عمل‏ كنندگان را بدون حساب و شمارش ببخشد. چون صبح روز عيد فرا رسد خداوند فرشتگان را در تمام شهرها مامور سازد تا در زمين فرود آيند و سر كوچه و گذرها بايستند و گويند: اى امّت محمّد به سوى پروردگار كريم براى نماز عيد بيرون شويد كه خداوند پاداش فراوان دهد. گناهان بزرگ را بيامرزد. چون سوى محلّ برگزارى نماز عيد روند خدا عزّ و جلّ به ملائكه فرمايد: اى ملائكه من پاداش يك اجير و مزد بگیر، وقتى به وظيفه‏اش عمل كند چيست؟ گويند: معبودا و سيّدا پاداش او آن است كه اجر او را به طور كامل عطا كنى. خداوند عزّ و جلّ فرمايد: اى ملائكه، من شما را گواه مى‏ گيرم كه من پاداش اين را كه در ماه رمضان، بندگانم روزه گرفتند. به نماز ايستادند، خرسندى و آمرزش خودم قرار دادم. اى بندگان من، از من درخواست كنيد، به عزّت و جلالم خودم سوگند شما امروز در اين گردهم‏آئى خود براى آخرت و دنيايتان هر چه از من بخواهيد به شما ببخشم. به عزّتم سوگند تا آن زمان كه از من بترسيد و مراقب خودتان هستید، بدانيد گناهان شما را بپوشانم. به عزّتم سوگند كه شما را از عذاب پناه دهم و در نزد كسانى كه در دوزخ جاودانند رسوا نسازم. باز گرديد كه همگى شما بخشيده شده‏ايد. شما مرا خشنود ساختيد. من هم از شما خشنود گشته‏ ام. پس ملائكه بدين بخششى كه به اين امّت خداوند عنایت فرموده، به هنگام افطار ماه رمضان يك ديگر را بشارت می دهند و تبريك می گويند. روز عيد فطر را روز رحمت خوانند چون كه خدا در آن به نحل، زنبور عسل ساختن عسل را وحى كرد. زنبور عسل شگفتی آفرينش است. در زنبور عسل عبرت بزرگى است، زیرا كه آن جانورى؛ با فهم، زيرك، دلير، عاقبت بين، فصل ‏شناس، باران‏ شناس، مدبّر چراگاه و خوراك، فرمان بر سرور خود، زبون در برابر فرمانده و هنرمند است. امالى شيخ مفيد،ترجمه استادولى،ص۲۵۸٫

 چرا روز فطر عيد قرار داده شده است؟
براى اين كه مسلمانان روزى داشته باشند تا همگى در يك مكان گرد آيند. در صحرائى باز به سوی خداوندشان روند و او را براى لطفى كه به آنان كرده و با يك ماه عبادتی كه برايشان واجب نموده و به سوی خودش نزدیکشان ساخته، او را در این روز حمد و سپاس گويند. روزی که عيد محسوب ‏شود. این روز، روز اجتماع آن ها است. روز افطار، روز پرداخت زكات، روز بخشش به فقراء، روز تشويق و روز ناله و زارى به درگاه خداوند است. این روز، بعد از آغاز روزهاى سال جديد، به خلاف روزهاى يك ماهه پيش، روز خوردن و آشاميدن است. در نزد اهل معرفت، ماه رمضان اوّلين ماه سال است. خداوند چنین مى‏پسندد كه روز فطر را روز اجتماعشان قرار دهد تا در آن او را سپاس گويند و تقديس و تكريم نمایند.
چرا تكبيرهای نماز روز عيد فطر«اللَّه اكبر گفتن» بيش از نمازهاى ديگر است؟
براى آن كه تکبیر«اللَّه اكبر» بزرگ داشت معبود و تمجيد خداوند است. زیرا خداوند است که بندگانش را هدايت فرمود، عافيت بخشيد و موفّق ساخت به تقرّب و ايمان به او چنان كه خود مي فرمايد: وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى‏ ما هَداكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ(براى آن كه مدّت معيّن را تمام كنيد و آن كه خداوند را به بزرگى ياد نمائيد، چرا كه شما را هدايت كرد، باشد كه شما شكر او را به جاى آوريد.بقره۱۸۵٫)
چرا هفت تكبير در ركعت اوّل و پنج تكبير در ركعت دوم است و هر دو ركعت عدد تكبيراتش يكسان نيست؟
چون عدد تكبيرهای نمازهاى واجب هفت تکبیر است، از اين رو ركعت اوّل در اين جا با هفت تكبير آغاز مى‏شود، و در ركعت دوم پنج تكبير معيّن شده براى اينكه تكبيرة الاحرام پنج نماز شبانه روز در هر نماز يكى است، و نيز اين كه در هر ركعت نماز عدد تكبيرات فرد باشد نه زوج.خدمت حضرت رضا(ع) رسيد. عرض کرد؛ يا على! من روزه‏ام را با خرما و تربت امام حسین(ع) باز كردم. حضرت(ع) فرمود: سنّت و بركت را با هم گرد آورده ایى و جمع بين آن ها كرده‏ اى.عيون أخبار الرضا((ع)،ترجمه غفارى، ج‏۲،ص۲۴۶٫
فرشته های بشارت دهنده رحمت الهی
چون شب عيد فطر كه شب جوائز نام دارد فرا رسد. خداوند پاداش عمل‏كنندگان را بدون حساب و شمارش ببخشد. چون صبح روز عيد فرا رسد خداوند فرشتگان را در تمام شهرها مامور سازد تا در زمين فرود آيند و سر كوچه و گذرها بايستند و گويند: اى امّت محمّد به سوى پروردگار كريم براى نماز عيد بيرون شويد كه خداوند پاداش فراوان دهد. گناهان بزرگ را بيامرزد. چون سوى محلّ برگزارى نماز عيد روند خدا عزّ و جلّ به ملائكه فرمايد: اى ملائكه من پاداش يك اجير و مزد بگیر، وقتى به وظيفه‏اش عمل كند چيست؟ گويند: معبودا و سيّدا پاداش او آن است كه اجر او را به طور كامل عطا كنى. خداوند عزّ و جلّ فرمايد: اى ملائكه، من شما را گواه مى‏گيرم كه من پاداش اين را كه در ماه رمضان، بندگانم روزه گرفتند. به نماز ايستادند، خرسندى و آمرزش خودم قرار دادم. اى بندگان من، از من درخواست كنيد، به عزّت و جلالم خودم سوگند شما امروز در اين گردهم‏آئى خود براى آخرت و دنيايتان هر چه از من بخواهيد به شما ببخشم. به عزّتم سوگند تا آن زمان كه از من بترسيد و مراقب خودتان هستید، بدانيد گناهان شما را بپوشانم. به عزّتم سوگند كه شما را از عذاب پناه دهم و در نزد كسانى كه در دوزخ جاودانند رسوا نسازم. باز گرديد كه همگى شما بخشيده شده‏ايد. شما مرا خشنود ساختيد. من هم از شما خشنود گشته‏ام. پس ملائكه بدين بخششى كه به اين امّت خداوند عنایت فرموده، به هنگام افطار ماه رمضان يك ديگر را بشارت می دهند و تبريك می گويند. روز عيد فطر را روز رحمت خوانند چون كه خدا در آن به نحل، زنبور عسل ساختن عسل را وحى كرد. زنبور عسل شگفتی آفرينش است. در زنبور عسل عبرت بزرگى است، زیرا كه آن جانورى؛ با فهم، زيرك، دلير، عاقبت بين، فصل‏شناس، باران‏شناس، مدبّر چراگاه و خوراك، فرمانبر سرور خود، زبون در برابر فرمانده و هنرمند است.
امالى شيخ مفيد،ترجمه استادولى،ص۲۵۸٫
روز عيد فطر، شبيه ترين روز به قيامت
امير المؤمنين(ع) در خطبه نماز عيد فطر فرمود: … اى مردم در اين روز به نیکوکاران شما ثواب و دهند بدكاران زيان دیده اند. اين روز شبيه ترين روز به روز قيامت است. با بيرون آمدنتان از منزل به نمازگاه ياد بيرون آمدن خود را از گورهايتان به محضر پروردگارتان را كنيد. ياد كنيد با وقوف و ایستادن خود در جایگاه نماز، ایستادن و وقوف خود را در برابر پروردگارتان. در برگشت خود به منزل هايتان، برگشت خود را به منزل هاى بهشتی يا دوزخی خودتان را به ياد آوريد. اى بندگان خدا بدانيد؛ كمترين پاداش و مزد مرد و زن روزه‏دار آن است كه؛ فرشته‏اى فریاد كشد آن ها را در روز آخر ماه رمضان و بگوید: … مژده ای بندگان خدا، گناهان گذشته شما آمرزيده شد. آينده را مواظب باشید و بپائيد که چطور خواهيد بود.
امالى شيخ صدوق،ترجمه كمره‏اى،ص۱۰۱٫
دعای روز عيد فطر
اى معبود من، هر كسى مهيّا و مجهّز، آماده و توشه برگرفته تا به همراه صله، بهره، عطيه، بخشش و جايزه‏اى نزد مخلوقى برود، پروردگارا! مهيّا شدن و مجهّز بودن، آمادگى و توشه برگرفتنم به اميد بهره، نيكى، عطيّه و جايزه توست، پس محرومم منما. اى خدايى كه هيچ حاجت مندى را از درگاهت نرانده‏اى، و بخشش تو با بخشيدن به مردمان هيچ كاهشى نيافته، چرا كه من با عمل شايسته‏اى كه پيش از اين انجام داده‏ام، و يا با شفاعت مخلوقى كه اميد به آن بسته‏ام نزد تو نيامده‏ام، بلكه دست به دامان شفاعت محمّد و اهل بيت او زده‏ام. اميد به عفو و بخشش بزرگوارانه و والاى تو دارم. عفو و بخششى كه به گناه كاران در هنگام ارتكاب اعمال ناروا و حرام وعده داده‏اى، به طورى كه پافشارى آن ها در انجام گناه تو را از بخشش و گذشت نسبت به آنان باز نداشته است. اى آقا و سرور من! بسيار بخشنده و منعم هستى و به هنگام بازخواست به لطف و عنايت خويش برگزار مى‏كنى و من بسيار خطاكار و در هنگام عمل به خطا و لغزش برگزار مى‏كنم، پس به حقّ محمّد و خاندان او كه از پاكانند، از تو مى‏خواهم كه گناه بزرگم را ببخشى، چرا كه گناهان بزرگ را جز بزرگ نمى‏بخشد، اى بزرگ، اى بزرگ، اى بزرگ، اى بزرگ، اى بزرگ، اى بزرگ‏…
سفارش امام مجتبی(ع) در روز عيد فطر
امام حسن(ع) روز عيد فطر گروهى از مردم را دید. آن ها مشغول بازى و خنده های غیر متعارف بودند. ايستاد و فرمود: به راستى، خداوند ماه رمضان را ميدان مسابقه براى مردم ساخت تا به وسيله طاعت او براى جلب رضایت او بر يك ديگر سبقت گيرند. گروهى سبقت گرفتند، كامياب شدند. گروهی كوتاهى كردند و ناكام گشتند. در روز قيامت، بسيار شگفت انگیز و دیدنی است؛ حال شخص خندانی كه در آن روز نيكوكاران پاداش يابند و بيهوده پيشه‏گان از زيان دیدگانند. به خدا سوگند! چون پرده ها برداشته شود، همه بدانند كه نيكوكار مشغول به نيكوكارى خويش است و بدكار مشغول به بدكردارى خويش. خداوند در آيه۵۰ سوره اعراف فرمود: «كسانى كه دين خود را بازيچه گرفته‏اند.» مقصود از كلمه دين، يعنى عيد خود را بازيچه مى‏گرفته و به بت هاى خود در آن روز توجّه مى‏كردند و به انواع زيور آنان را مى‏آراستند و خداوند ايشان را به همين دلیل سرزنش فرمود.
روز عيد فطر، روز بخشش
در فارسى به عيد جشن ‏گويند. از اين جهت به آن نام عيد داده‏اند كه هر انسانى به آن چه كه خداوند به او وعده داده است در اين روز مى‏رسد. عيد روزى است كه در آن اجتماع است و مشتق از عود به معنى برگشتن است. در روز عيد، گروهی از زندانيان را مى‏بخشند. پرندگان را شكار نمى‏كنند. جانوران وحشى را نمى‏گيرند. كودكان را به مكتب نمى‏فرستند. انسان ها در روز عید، به توبه و دعا كردن به پيش گاه خداوند برمى‏گردند و خداوند هم به عطا و بخشش نسبت به ايشان برمى‏گردد. مردم، از اندوه به شادى باز مى‏گردند. خداوند به بندگان مؤمن خود فوايد پسنديده و عوايد بزرگ و بخشش‏ فراوان ارزانى مى‏دارد. در قرآن، آيه۶۰ سوره طه فرمود: «يوم الزّينه»، يعنى؛ روز عيد. روزی که از همه جا، گرد هم جمع ‏شوند. همان طور كه «يوم الدّين» به معنى روز جزاست. پيامبر(ص) فرمود: چون روز عيد فطر فرا ‏رسد، خداوند به فرشتگانش ‏گويد: مزد مزدور و كارگر، چون كار خويش را انجام دهد چگونه است؟ آنان ‏گويند: پروردگارا بايد مزدش به طور كامل پرداخت شود. خداوند ‏فرمايد: اى فرشتگان! گواه باشيد كه من آنان را بخشيدم.

مقایسه عید فطر و قیامت
شركت مؤمن در مراسم عيد به قصد عبرت است نه تماشا، تا حال او مانند آنانى كه عيد خود را لهو و لعب گرفته‏اند نباشد. شركت مؤمن در مراسم عيد به ياد آوردن بخشی از اهداف و حكمت های عيد و مقایسه آن با قيامت است.
 چون شب عيد فرا ‏رسد، مؤمن شبى را به ياد می آورد كه فرداى آن صبح رستاخيز است.
 چون صداى تکبیر را مى‏شنود، مؤمن نفخ صور را به ياد می آورد. خداوند در سوره كهف مى‏فرمايد: «… نفخ صور دميده شود، همه خلق را جمع مى‏كنيم…» چون از خانه خود، روز عيد به مصلى مى‏رود، روز بيرون رفتن خود را از دنيا به ياد آورد. روزى را كه از گور به محشر برده مى‏شود. خداوند در سوره قاف، آيه۴۱ مى‏فرمايد: «به نداى روزى كه منادى حقّ(اسرافيل) از مكان نزديك ندا كند گوش فرا دار.»
 چون مردم را ديد كه در حالات مختلف به جایگاه نماز مى‏روند، برخى در جامه‏هاى بسيار گران بها و برخى در جامه‏هاى نو و برخى در جامه‏هاى كهنه، از اختلاف آن ها، مختلف بودن احوال خلق خدا را در قيامت به ياد آورد كه برخى از ايشان جامه‏هاى آراسته و با زيور بر تن دارند.
 چون مردم را دید که در راه پيمودن، گروهى پياده و برخى سواره‏اند، چگونگى عبور خود از پل صراط به ياد آورد. پيامبر(ص) فرمود: مردم در كنار پل صراط به كمك اعمال خود، از آن مى‏گذرند. گروهى به سرعت برق، گروهى ديگر به سرعت باد و گروهى ديگر همچون اسبى كه در حال تاخت و تاز است. گروهى هم چون حركت ستاره در مدار خود و گروهى چون مردى كه در حال دويدن باشد. گروهى هم با راه رفتن معمولى راه می پیمایند. مؤمن روزى را به ياد می آورد كه خداوند در باره آن ر آيه۸۵ سوره مريم می فرماید: «روزى كه پرهيزگاران را به سوى خداى مهربان به اجتماع محشور گردانيم و بدكاران را به آتش دوزخ در افكنيم.» پيامبر(ص) فرمود: مردم سه دسته محشور مى‏شوند: يك دسته ايشان سوار بر مركب هستند. يك دسته را پياده مى‏كشند و مى‏برند. يك دسته بر چهره‏هاى خويش كشيده مى‏شوند.
 چون در مصلاى خود می نشیند و مردم را می بیند كه منتظر آمدن دیگرانند. گروهى در آفتاب و گروهى در سايه و گروهى ايستاده‏اند، از ايستادن خود در عرصات قيامت ياد می كند كه منتظر حساب و قضاوت در باره خود خواهد بود. خداوند در آيه۳۴ سوره ابراهيم می فرماید: «كيفر ستم كاران را به تأخير مى‏اندازد تا روزى كه چشم هايشان در آن خيره و حيران است. ستم كاران همه شتابان سر به بالا كرده و چشم ها واله مانده و دل هاشان در اضطراب است.» گروهى عرق ريزان زير تابش خورشيدند و گروهى در سايه عرش.
 چون پرچم ها را می بيند از پرچم هاى قيامت ياد كند كه براى هر قوم پرچمى است.
 چون براى نماز برمی خیزد و صف‏ها مرتب می شود، از روزى كه به پيشگاه خدا عرضه بايد شد ياد كندو خداوند در آيه۴۸سوره كهف مى‏فرمايد: «و مردم را در صفى بر خدا عرضه كنند.»
 چون امام جماعت به منبر می رود و شروع به خواندن خطبه می كند. مردم آرام و ساكت و خاموش می شوند، آن روز را ياد آورد كه محمد(ص) براى شفاعت پيش مى‏آيد و مردم خاموش و سرگردانند.
 چون امام جماعت در خطبه های نماز شروع به وعد و وعيد می كند، بيم و اميد می دهد، از آن روز ياد كند كه سروشى ندا مى‏دهد فلانی بدبخت شد.
 چون ديد كه مردم پس از نماز پراكنده شدند،به راه هاى مختلف و خوراك ها و سفره‏هاى مختلف مى‏روند، اين گفتار خداوند را كه در آيات۱۳ تا۱۶ سوره روم، به ياد آورد؛ «روزى كه رستاخيز بر پا شود در آن روز مردم گروه گروه مى‏شوند. آنان كه ايمان آوردند و كارهاى نيكو انجام دادند به باغ بهشت منزل گيرند.» و از آيه۶ سوره زلزال را ياد كند كه فرمود: «مردم از گورها پراكنده بيرون آيند تا نتيجه كارهاى خويش را ببينند.»،
 چون مستمندان و بينوايان را در راه بيند كه دست نياز دراز كرده‏اند، بر چهره‏شان گرد نشسته است، از آيه۱۲ سوره روم ياد كند كه فرمود: «روزى كه رستاخيز بر پا شود بدكاران شرمنده و اندوهگين شوند.»
اين نمودارى از مقابله احوال عيد با احوال قيامت است. مايه عبرت كسى است كه عبرت گيرد و موجب پند براى پندپذيران است. امير المؤمنين على(ع) روز عيد فطر در خطبه‏يى فرمود: «اى مردم! امروز شما روزى است كه در آن به نيكوكاران پاداش داده مى‏شود و بدكاران در آن زيان مى‏كنند. امروز، شبيه‏ترين روزها به قيامت شماست. با بيرون آمدن خود از خانه‏هايتان به مصلاى خود، از بيرون آمدن از گورها و رفتن به پيشگاه خداوند ياد كنيد. و از توقف و ايستادن خود در مصلى، وقوف خود در برابر خدا را ياد كنيد و از بازگشت خود به خانه‏هايتان بازگشت خود را به جهنم و بهشت فرا ياد آريد. و اى بندگان خدا! بدانيد نزديك‏ترين و كمترين چيز كه براى مردان و زنان روزه‏گير فراهم است، اين است كه فرشته‏يى در آخرين روز ماه رمضان به آنان ندا مى‏دهد كه اى بندگان خدا! بر شما مژده باد كه گناهان گذشته شما آمرزيده شد و بنگريد كه در آينده چگونه خواهيد بود.» در يكى دیگر از عيدهاى فطر فرمود: «همانا امروز براى هر كس كه خداوند روزه‏اش را پذيرفته و نمازش را سپاس داشته، عيد است و هر روزى كه در آن خدا معصيت نشود، آن روز عيد است.» امام صادق (ع) فرمود: «هر كس روزه رمضان خود را به گفتارى نيكو و كردارى نيكو تمام كند، خداوند روزه‏اش را مى‏پذيرد. گفته شد: اى پسر رسول خدا! گفتار نيكو چيست؟ فرمود: گواهى دادن به اين كه، خدايى جز خداى يگانه نيست و كردار نيكو، بيرون كردن فطريه از مال است.» چون شب عيد فطر رسيد، سه ركعت نماز مغرب را بگزار و سپس به سجده برو و بگو: «اى صاحب قدرت و نيرو! اى برگزيننده و يارى‏كننده محمّد(ص)! بر محمّد(ص) و آل او(ع) درود فرست و هر گناهى را كه انجام داده‏ام و آن را فراموش كرده‏ام و آن در محضر تو، در كتابى آشكار ثبت است بر من ببخشاى و بيامرز.» پس از آن ۱۰۰بار بگو: «اتوب الى الله» پس از نماز بگو؛ «اللَّه اكبر، اللَّه اكبر. لا اله الا اللَّه و اللَّه اكبر، اللَّه اكبر و لله الحمد، اللَّه اكبر على ما هدينا و الحمد لله على ما ابلانا.»روضة الواعظين،ترجمه مهدوى دامغانى، ص۵۶۶٫
اعمال روز عید فطر
 امام باقر(ع) فرمود: مستحب است، اهل هر شهرى براى نماز عيد به سوى صحرا بيرون روند، مگر اهل«مكّه» كه آن‏ها در«مسجد الحرام» نماز عيد مى‏خوانند.
 امام صادق(ع) فرمود: انسان روز عيد«فطر» مستحب است، قبل از رفتن براى خواندن نماز عيد در مصلّى، افطار كند. پدر بزرگوارم در روز عيد «فطر» وقتى براى نماز به به يابان مي رفت، نمي گذاشت- فرش يا- حصيرى زير پايش بيندازند. مي فرمود: اين روزى است كه رسول خدا(ص) در آن به بيابان مي رفت و جبهه شريفش را روى زمين مي نهاد و نماز مي خواند. روز عيد از رسول خدا(ص) پرسیدند؛ چه شود در مسجد خودت نماز عيد بخوانى؟. پاسخ داد: دوست دارم در بيابان باشم و بدنم را به تمام افق‏هاى آسمان آشكار كنم. رسول خدا(ص) در عيد هنگامى كه مى‏خواست براى نماز عيد به سوى مصلّى خارج شود، قبلا با چند دانه خرما، و يا كمى كشمش افطار مى‏فرمود. هر اندازه هوا سرد و يا گرم بود بردى مى‏پوشيد و عمامه هم به سر مي نهاد. صدايش را به تكبير بلند مي كرد. تنها در مدينه نه در غير آن، قبل از رفتن به مصلّى براى انجام نماز عيد، خواندن دو ركعت نافله در مسجد پيامبر مستحب است، زيرا رسول خدا(ص) آن را انجام داده است. چون روز عيد فطر، براى رسول خدا(ص) عطر مى‏آوردند، عطر را به زنان خود مى‏داد. غسل روز عيد «فطر» از سنّت است. علّت غسل عيد آن است كه به اين وسيله بنده پروردگارش را بزرگ داشته و رو به كريم جليل آورده و از درگاهش براى گناهان خود طلب آمرزش نموده است. بندگان خدا در روز عيد جمع شده، ذكر خدا را مى‏گويند به اين وسيله اين روز را مورد تعظيم و بزرگداشت قرار داده و بر ساير ايّام تفضيل می دهند و وقتى غسل نمودند در آن روز با طهارت مى‏باشند.شب عيد فطر احيا و بيدارى در آن مستحب است
 حضرت رضا(ع): كارگر وقتى از عملش فارغ شد اجرتش را مى‏دهند. پايان عمل روزه دار شب عيد است. بنا بر اين در شب عيد مغفرت و آمرزش كه پاداش روزه‏داران است نازل مى‏شود. در اين شب وقتى آفتاب غروب كرد غسل كن. بعد از خواندن نماز مغرب دست ها را بلند كن و بگو: يا ذا الطّول، يا ذا الحول، يا ذا الجود، يا مصطفى محمّد و ناصره صلّ على محمّد و على اهل بيته و اغفر لى كلّ ذنب احصيته علىّ و نسيته و هو عندك في كتاب مبين. سپس به سجده برو و صد مرتبه بگو: اتوب الى اللَّه. بعد حوائج خود را از خدا بخواه.
 در دعاء روز عيد فطر بگو: بار خدايا ما در روز فطر و روزه گشودنمان كه آن را براى اهل ايمان(روز) عيد و شادى و براى اهل دين خود(اسلام) روز اجتماع و گرد آمدن و روز تعاون و كمك كردن به يكديگر قرار دادى، از هر گناهى كه آن را به جا آورده‏ايم، يا كار بدى كه پيش از اين كرده‏ايم، يا انديشه بدى كه در دل داشته‏ايم، به سوى تو، توبه و بازگشت مي نمائيم، توبه كسي كه رجوع به گناهى را در دل نمي گذارند، و پس از توبه در گناهى باز نمي گردد، توبه خالصى كه از شكّ و دو دلى پاكيزه باشد، پس آن را از ما قبول فرما، و از ما راضى و خوشنود شو، و ما را بر آن ثابت و پا بر جا گردان.

روزه دارمهمان خداست

 هرکه ماه رمضان نزد خدا مهمان است           راستین نخبه گنج گهر انسان است
یارب این عز و شرف برهمه ارزانی دار        آنچه ماراست کران, ازکرمت ارزان است
ریزه خوارن بساط توبود کون ومکان            لیکن این مائده نادره امکان است!
هرکسی لایق اینگونه فراخوانی نیست            لایق آنست که در پیروی از قرآن است
گوهر پاک پذیرای تجلی باشد                      نه گل وخاک که ناخالصی هر کان است
باز تابد زدل آینه انوار صیام                       نز شکمها که پر از اطعمه حیوان است
آنکه درپاسخ پیمان الست اری گفت               رمضان نیک نماید که سر پیمان است
روزه داریست بهین صیقل زنگار وجود         هم زداینده هر شائبه از ایمان است
نردبامی که به معراج بر د انسان ر           ا  هله ای مرد خدا ! روزه گرفتن آن است
طبق آیات فراوان که به قرآن دیدم               خرد از ارزش ماه رمضان حیران است
ناظم این مدح وثنا بس – که پیمبر فر مود:    هرکه باب روزه بود نزد خدا مهمان است

منابع:
سنن النّبى(ص)، ترجمه‏فارسى، صص؛۹۹-۲۷۶، به نقل از سيّد بن طاوس از«اقبال»، کلینی از«كافى»، شیخ طوسی از«نهايه» «مقنعة» شیخ صدوق از«فقيه»و«الهداية». علل الشّرائع،ترجمه ذهنی تهرانى،ج‏۱،ص۹۰۱٫ الصّحيفة السّجاديّة،ترجمه و شرح فيض الاسلام،ص۳۱۱٫

باکس شناور "همچنین ببنید"

صعود به ملکوت

صعود به ملکوت

از معجزاتی که به‌تصریح قرآن رخ‌داده، معراج پیامبر (ص) است. در سوره‌های ‏«اسراء» اولین آیه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *