خانه / مناسبت ها / شمسی / ستاره بي نظير تاريخ ايران
داستان امیرِبزرگ

ستاره بي نظير تاريخ ايران

ميرزا تقي ‌خان فراهاني، صدر اعظم مشهور دورهٔ ناصرالدّین شاه قاجار از نوادر تاريخ كشور است. امیرکبیر با روحيّه اصلاح طلب و عشقی عميق به استقلال و آزادي و اقتدار ملّت مسلمان ايران، زماني به فرياد دادخواهي ملّت مظلوم لبيك گفت، كه مي‌رفت تمامي عظمت و عزّت كشور براي هميشه در كام جهنّمي استعمار و استكبار جهاني بلعيده شود. زماني كه دربار فاسد پادشاهي و رجال سياسي سر سپرده، مزدورانه و مزورانه علناً سنگ بندگي طاغوت‌هاي شرق و غرب را به سينه مي‌زدند و بي‌شرمي و گستاخي آنان به حدّي رسيده بود كه حتّي كوششي در اختفاي بندهاي اسارت و يوغ بندگي و بردگي خويش نمي ‌نمودند. اميركبير در برابر دشمنان دين و مجريان سياست استعماري، يك تنه قيام كرد و پوزه استكبار و عمّال داخليش را به خاك ماليد. ۲۰ دی ۱۲۳۰ میرزا محمدتقی خان امیرکبیر به دستور “ناصرالدّین شاه قاجار” …

باکس شناور "همچنین ببنید"

صعود به ملکوت

صعود به ملکوت

از معجزاتی که به‌تصریح قرآن رخ‌داده، معراج پیامبر (ص) است. در سوره‌های ‏«اسراء» اولین آیه …