خانه / سرای دانش / نگاهى به قرآن

نگاهى به قرآن

قرآن كريم مخزن معارف، گنجينه علوم الهى و از اين جهت نيز در ميان همه كتب آسمانى بى رقيب است كتاب هدايت و تبيان كل شى است. انديشمندان و دانشوران هر كدام به سهم خويش در اين بحر ژرف و عميق، به غور پرداخته و بقدر توانايى خود در زمينه معارف و علوم آن قلمفرسايى نموده اند؛ والحق كه هر آيه بلكه هر جمله اى از اين كتاب بى همتا، سرفصل نوينى براى معارف الهى است. عظمت و اعجار جاويد قرآن مجيد بر كسى پوشيده نيست. اين كتاب آسمانى ناسخ اديان و مذاهب گذشته و نجات بخش بشريت در حال و آينده است. در مقام والا و ممتاز قرآن كريم همين بس كه …

باکس شناور "همچنین ببنید"

شب وصل

شب وصل

چه شبی در ماه‌ِرمضان شب قَدر است؟ چه شبی را قدر بدانیم و موردتوجّه قرار …