خانه / دین شناسی / انس با قرآن

انس با قرآن

انس‌ با قرآن‌ کریم‌ غیر از مطالعه‌ و تحقیق‌ در قرآن‌ است‌؛ اگرچه‌ قرائت‌ و تحقیق‌ مقدمه‌ و مبادی‌ اولی‌ انس‌ است‌. انس‌ با قرآن‌ کریم‌ و عشق‌ و فهم‌ و مجالست‌ و مجانست‌ با قرآن‌ شرط‌ هایی‌ دارد. نخستین‌ شرط‌ آن‌ دوستی‌ و صفا و صداقت‌ است‌. ممکن‌ است‌ کسی‌ عمری‌ قرآن‌ را قرائت‌ کند؛ اما با قرآن‌ دوست‌ نشود. باید دانست‌ قرآن‌ کریم‌ زنده‌ و داناست‌؛ چرا که‌ فرمود: «والقرآن‌ الحکیم‌» و ممکن‌ نیست‌ که‌ حکیم‌ از ذوی‌ العقول‌ نباشد و انس‌ با قرآن‌ کریم‌؛ یعنی‌ …

باکس شناور "همچنین ببنید"

آیا فشار قبر واقعیت دارد؟

جدا شدن روح از بدن هنگام مرگ، در کسری از ثانیه انجام میشود. این لحظه …