سه شنبه , ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

۲۶ دی

“دخالت امریكا در امور داخلی ایران به اندازه ای رسیده بود كه دیگر حتی ما را هم در جریان امور قرار نمی دادند، مثلا ژنرال رابرت هایزر مدت ها بود به ایران آمده و فعالیت می كرد در حالی كه ما اصلا اطلاع نداشتیم. وقتی محمدرضا فهمید ژنرال هایزر در تهران است بیش تر مشكوك شد و به من گفت: به محض اخذ رای اعتماد توسط بختیار كشور را ترك خواهیم كرد. عزیمت اشك آلوده محمدرضا و من در ۲۶ دی ماه ۱۳۵۷ انجام شد. ما در روزی كه بختیار به مجلس رفته بود در فرودگاه بودیم و جریان مجلس را از  …

باکس شناور "همچنین ببنید"

اولین معلّم

اولین معلّم

اشتغال به آموزش آن چنان جایگاه والا و رفیعی دارد که شاید به جرات بتوان …