خانه / دین شناسی / نام‌های قرآن

نام‌های قرآن

قرآن مهم‌ترین معجزه پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و آخرین کتاب آسمانی، نزد مسلمانان اهمیّت و احترام بی‌نظیری دارد؛ از این رو، برای اشاره به این کتاب الهی، از نام‌ها، القاب و صفات متعددی استفاده شده است. بسیاری از اسماء و صفات، به صورت مستقل، برای قرآن آمده است، اگر چه می‌توان اطمینان داشت برخی واژه‌ها حالت وصفی خود را حفظ کرده، اسم علم برای قرآن نشده‌اند؛ از این رو، در «اسامی و صفات قرآن» به صورت مرکب، برای تمام موارد اعم از این که اسم یا صفت قرآن باشد، به کار رفته است. علماء و دانشمندان‌ علوم‌ قرآنی‌ متذكّر شده‌اند قرآن‌ كریم‌ حاوی‌ اسامی ‌و عناوین‌ متعددی‌ است‌ و اما میان‌ اسماء و اوصاف‌ قرآن‌ تمایز قائل‌ نشده‌اند و در شمار این‌ اسامی‌ و اوصاف‌ اختلاف‌ نظرهائی‌ دیده‌ می‌شود. بیش تر قرآن‌پژوهان‌ بر روی‌ پنج‌ نام‌ اتفاق‌ نظر دارند، كه‌ عبارتند از: قرآن، كتاب، ذكر، فرقان، تنزیل‌ و از میان‌ آن ها قرآن‌ از همه‌ معروف تر است‌ به‌ طوری‌ كه‌ میان‌مسلمین‌ تنها به‌ همین‌ نام‌ شناخته‌ می‌شود و سایر واژه‌ها به‌ نظر اكثر دانشوران‌علوم‌ قرآنی‌ وصف‌ می‌باشند. اسماء قرآن‌ (قرآن، كتاب، ذكر، فرقان، تنزیل) را مورد بررسی‌ …

باکس شناور "همچنین ببنید"

آیا فشار قبر واقعیت دارد؟

جدا شدن روح از بدن هنگام مرگ، در کسری از ثانیه انجام میشود. این لحظه …