خانه / مناسبت ها / قمری / مترجم قرآن کریم

مترجم قرآن کریم

تاریخچه ترجمه پر سابقه است. ترجمه از مهم ترین حوزه های فکری جهان است که هر چه بیش تر فرهنگ ها را به یکدیگر  ارتباط می دهد، بدون آن که بتواند به نیاز آن ها در درک کامل زبان یکدیگر پاسخ دهد، ولی ضرورت آن احساس می شود. اولین آثار ترجمه شده به ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد و به دوران امپراطوری قدیم مصر تعلّق دارد و در غرب حدود ۳۰۰ ق.م. هنگامی که رومیان قسمت اعظم فرهنگ یونانی را زیر سلطه خود در آوردند، کار ترجمه اهمیّت و رونق پیدا کرد. در قرن دوازدهم غرب در اسپانیا با اسلام تماس پیدا می کند که شرایط حاکم از جمله تفاوت های موجود بین دو فرهنگ و تماس مداوم میان دوزبان انجام ترجمه در سطح وسیعی را ایجاب می کند و پس از سقوط امپراطوری مغرب (مور) عده ای از مترجمان به ترجمه عربی آثار کلاسیک علمی و فلسفی یونانی می پردازند. با گسترش مسیحیت کار ترجمه نقش مذهبی و مقدسی در راه انتشار کلام خدا به خود می گیرد. ترجمه های انجیل در دوران بسیار اولیه صورت گرفت و دستور ترجمه نسخه سن جروم که در نسلهای بعدی مترجمان تاثیر بسیار به جا نهاد در یال ۳۸۴ بعد از میلاد از جانب سن داماسوس به عمل آمد. ترجمه انجیل تا قرن هفدهم از مسائل و معضلات عمده به شمار می رفت و این مساله با پیدایش اندیشه فرهنگهای ملی و تاثیر آنها در زبان و تفهیم و تفاهم بین متکلمین زبانهای مختلف ابعاد جدیدی پیدا کرد. اولین ترجمه انجیل کامل به زبان انگلیسی توسط ویکلیف بین سال های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۴ میلادی به عمل آمد. در حالی که در قرن نوزدهم ترجمه به عنوان وسیله ای یک جانبه جهت …

ميرزا مهدي الهي قمشه‏ اي، آغازگر عصر ترجمه روان و آزاد قرآن کریم به فارسی

  وفات ۲۴ اردیبهشت ۱۳۵۲ش، دوازدهم ربيع الثاني ۱۳۹۳ق

باکس شناور "همچنین ببنید"

صعود به ملکوت

صعود به ملکوت

از معجزاتی که به‌تصریح قرآن رخ‌داده، معراج پیامبر (ص) است. در سوره‌های ‏«اسراء» اولین آیه …