خانه / مناسبت ها / شمسی / ننه­ سرما

ننه­ سرما

ننه‌سرما چهره‌ ایی افسانه ای در فولکلورِ ماست. داستانِ ننه سرما، از افسانه‌های نمادینِ گذارِ سالِ کهنه به سالِ نو است. پیرمردی که بابا نوروز یا عمو نوروز خوانده می‌شود، به دیدارِ پیرزنی می‌رود به نامِ ننه سرما، که به گونه‌ای بانوی بابا نوروز شمرده می‌شود. بر پایهٔ افسانه‌های گفتاری، ننه سرما، در درازای سال، تنها در این شب است که می‌تواند بابا نوروز را ببیند. پس از این شب، ننه سرما، بابا نوروز را وامی‌نهد و به راه خود می‌رود تا در سال آینده این دو باز در همین شب یکدیگر را دیدار کنند. ننه‌سرما یک چهره‌ی افسانهای در فولکلورِ ایرانیان است. مانند بابا نوروز و حاجی فیروز، پدیدآوریِ این چهره به زمانِ زرتشت بازمی‌گردد. بي بي گلبهار پيرزني بود که در آخرين روزهاي زمستان، خانه ي كوچك خود را از گرد و غبار پاك مي كرد، حياط را آب مي پاشيد و جاروب مي كرد. چند تا ماهي قرمز كوچولو داخل حوض آبي رنگ حياطش مي انداخت. در ايوان خانه اش قالي چه اي پهن مي كرد. روي قالي چه هم سفره قلم كار قشنگي مي انداخت. توي سفره؛ سيب، سنجد، سمنو، سركه، سبزه، سكّه، سماق، گل شب بو، تنگ ماهي، آينه، نقل و شيريني، آجيل و تخم مرغ رنگي مي گذاشت. منقل را آتش مي كرد. قليان را هم مي آورد، كنار سماور مي گذاشت ولي سر آن آتش نمي گذاشت. لباس نو مي پوشيد و …

باکس شناور "همچنین ببنید"

صعود به ملکوت

صعود به ملکوت

از معجزاتی که به‌تصریح قرآن رخ‌داده، معراج پیامبر (ص) است. در سوره‌های ‏«اسراء» اولین آیه …