خانه / اسوه ها / الگوهای نیایش

الگوهای نیایش

خدایا مرا ببخش به خاطر همه درهایی که کوبیدم و خانه تو نبود ! … «دُعا» و «نیایش»، طلب و درخواست بندگان از خدا، برای رسیدن به خواسته‌ها، اعم از مادی و معنوی در زندگی، چه در وضع عادی و چه در وضع اضطرار است. «دُعا» و «نیایش»، در فقر ذاتی انسان‌ها ریشه دارد و با عبادت و اظهار بندگی پیوندی نزدیک دارد که در قالب عمل عبادی صورت می‌گیرد. در طول تاریخ و در همه جوامع بشری و پیروان ادیان، «دُعا» و «نیایش»، به شکل‌های گوناگون فردی و اجتماعی وجود داشته است. بی تردید از زمان خلقت انسان تا امروز که میلیاردها انسان در عرصه گیتی هرکدام به نوعی با آفریدگار خود ارتباط برقرار می کنند، «دُعا» و «نیایش»، هم چنان فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر نهاده است. گرچه مسأله «دُعا» و «نیایش»، و رابطه با پروردگار، اختصاص به یک دین و آیین ندارد، امّا در هیچ آیینی همانند اسلام به مسألة «دُعا»، «نیایش» و مناجات اهمیّت داده نشده است و در بین مسلمانان نیز هیچ گروهی به اندازة پیروان راستین خاندان نبوت(ع) آن را در زندگی خود عملی نکرده اند. باید گفت که پیروان معصومین(ع) از کلام الله مجید و دعاهای امام معصوم(ع) در این مسیر بهره های فراوانی برده اند. برخی از این الگوهای ارزنده در امر دعا و الگوهای نیایش از انبیا(ع) در قرآن مجید عبارتند از:

باکس شناور "همچنین ببنید"

خوش آمدی

خوش آمدی

امام (ره) از ۱۳ آبان ۱۳۴۲ تا ۱۲ بهمن ۱۳۵۷، در تبعید به سر برد. …