از ویژگی های برجسته و منحصر به فرد پدیدۀ انقلاب اسلامی در عصر حاضر، استقلال کامل انقلاب در چگونگی پیدایش و استمرار و هم چنین اهداف و روش های مبارزاتی آن است. بهترین گواه بر این مدعا، هم سویی بی سابقۀ دو قطب حاکم در برخورد خصمانه با انقلاب اسلامی است. حوادث تاریخی شگفت آور و آموزنده اند. شاه در سال ۱۳۴۰، زمان نخست وزیری دکتر علی امینی ـ مهرۀ مورد اعتماد آمریکا ـ به ایالات متحده می رود تا با سپردن تعهداتی، جان. اف. کندی رئیس جمهور وقت را متقاعد سازد که اجرای رفورم آمریکایی «انقلاب سفید» نیازمند روی کار آوردن مهره ای چون اسداللّه علم است. علَمَ به صدارت می رسد. مخالفت امام و روحانیت با لایحۀ انجمن های ایالتی و ولایتی به پیروزی مردم می انجامد. قیام امام و مردم علیه انقلاب …