خانه / مناسبت ها / شمسی / روز شمار «انقلاب»

روز شمار «انقلاب»

با سفر در تونل زمان و رسیدن به سال های ۱۳۵۷ می توان صدای هیاهو و شعارهای مردم را شنید. شور، شعف و هیجانی که در رگ های شهر موج می زند و همه خبر از رویدادی بزرگ دارد که قرار است بزرگ ترین اتفاق قرن را رقم بزند. این روزها مصادف است با روزهایی به یاد ماندنی و پایدار …

باکس شناور "همچنین ببنید"

نیایش خاکیان

نیایش خاکیان

 بعد از ماه رمضان، بهترین زمان عرفه «نهم ذیحجّه» برای استجابت دعا در طول سال …