سادات

سادات در لغت به معنای مِهتران و بنابر تعریف فقهی، عنوانی است برای کسانی که نسب‌شان به هاشم بن عبد مناف، جدّ رسول خدا(ص) می‌‌‌‌‌‏رسد. البته در عرف مردم، سیادت بیش تر با نسل حضرت زهرا(س) و امام علی(ع) پیوند خورده است و مشهورترین شاخه‌های سادات نسل‌شان به امامان معصوم(ع) می‌رسد. سادات دارای شاخه‌های مختلفی هستند که اصلی‌ترین و مهم‌‌‌ترین آن ها عبارتند از:

باکس شناور "همچنین ببنید"

روزگار جوانی

روزگار جوانی

روزگار جوانی بهترین و شایسته‌ترین مرحله‌ی زندگی است و نقش محوری در سازندگی آدمی دارد. …