سادات

سادات در لغت به معنای مِهتران و بنابر تعریف فقهی، عنوانی است برای کسانی که نسب‌شان به هاشم بن عبد مناف، جدّ رسول خدا(ص) می‌‌‌‌‌‏رسد. البته در عرف مردم، سیادت بیش تر با نسل حضرت زهرا(س) و امام علی(ع) پیوند خورده است و مشهورترین شاخه‌های سادات نسل‌شان به امامان معصوم(ع) می‌رسد. سادات دارای شاخه‌های مختلفی هستند که اصلی‌ترین و مهم‌‌‌ترین آن ها عبارتند از:

باکس شناور "همچنین ببنید"

آفرینش

آفرینش

جهان آفرینش مجموعه‌ای از نشانه‌های خداست. وقتی آن را می‌نگریم عظمت خدا در جهان هستی …