خانه / اسوه ها / دختر یزدگرد

دختر یزدگرد

شهربانو دختر یزدگرد ساسانی است. نام های؛ غَزاله، سُلافه، خَولَه، بَره، حرار، شهر بانویه، شاه زنان، جهان شاه، شهرناز، جهان بانویه، مریم و فاطمه هم اسم هایی مختلف دیگری است که در کتاب های تاریخی برای مادر امام سجاد (ع)  ذکر شده است. از آن میان، شهر بانو و شاه زنان از همه اسم ها مشهورتر است. پدر ایشان یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی، شیرویه پسر پرویز بود. شکی نیست که مادر حضرت سجاد (ع) از خاندان پادشاهان ایران باستان بوده است که با تقدیر الهی، پس از اسلام‌آوردن به دست سپاهیان اسلام اسیر …

باکس شناور "همچنین ببنید"

دوستان اهل‌بیت (ع)

دوستی اهل‌بیت (ع)

وقتی می‌خواهیم دوستی خود را به کسی نشان دهیم می‌کوشیم حتی در رفتار به او …