چهارشنبه , ۱ اسفند ۱۳۹۷
خانه / گلزار ادب / شعر / دی شد و بهمن گذشت …

دی شد و بهمن گذشت …

دی شد و بهمن گذشت … بهار و حاشیه‌هایش از مكررترین موضوعاتی است كه شاعران با سلیقه‌های مختلف طبع خود را در آن آزموده‌اند. كوتاهی این فصل در ایران از یك طرف و نوزایی جهان و شكوفایی طبیعت از طرف دیگر می‌تواند از دلایلی باشد كه بهار را برای شاعران موضوعی دلكش كرده باشد. بهار و نوزايي جهان از موضوعاتي است كه همه شاعران فارسي‌زبان را از سده‌هاي گذشته تا دوران معاصر به طبع‌آزمائي واداشته است. به شعرهایی كه در وصف بهار باشد، بهاریه می‌گویند. گفته می‌شود نخستین بهاریه مشهور از رودكی است كه از آغاز تا پایان در وصف این فصل دل نشین است. مطلع این بهاریه این است: «آمد بهار خرم با رنگ و بوی طیب//با صد هزار نُزهت و …

باکس شناور "همچنین ببنید"

روزگار کودکی یادش به خیر

روزگار کودکی یادش به خیر

روزگار کودکی یادش به خیر آن همه شور و خوشی یادش به خیر کودکی را …