خانه / گلزار ادب / شعر / بوی خوش یاس ! …

بوی خوش یاس ! …

بدون عطر خوش یاس تو بهاری نیست/
بدون محور خورشیدی ات مداری نیست/

تو پشت گرمی پیغمبر مباهله ای
شکست دادن این قوم با تو کاری نیست

به خانه داری ات بیت وحی محتاج است
وگرنه شان بلند تو خانه داری نیست

اگر تو بانوی شهر منی فقیری نیست
اگر تو روزی شهر منی نداری نیست

مباد صبح قیامت شفاعتم نکنی
به غیر عاطفه از مادر انتظاری نیست

علی اکبر لطیفیان

 

باکس شناور "همچنین ببنید"

برف

برف

پاسی از شب رفته بود و برف می‌بارید چون پرافشانی پربهای هزار افسانه‌ی از یادها …