شنبه , ۴ اسفند ۱۳۹۷
خانه / آیین زندگی / معجزه صبر

معجزه صبر

خویشتن داری و کنترل نسبت به چیزی که شرع و عقل از آن کسی را باز می دارد. اظهار ثبوت و پایداری نمودن ظاهری. هرگاه کسى خویشتن را از فعلى اختیارى باز دارد صبر کرده است. واژه‌هاي «شكيبايي»، «خويشتن‌داري» معادل صبر است. صبر، در لغت به معنای حبس، خودداری و شکیبایی در مقابل امور به کار می رود و در اصطلاح، نگاه داشت خویش از بی تابی، گلایه، شِکوه و شکایت است. در فرهنگ اسلامی و قرآنی، صبر عبارت است از …

صبر و استقامت در قرآن

باکس شناور "همچنین ببنید"

گام دوست داشتنی

گام دوست داشتنی

مهمّ ترین راهبرد اخلاقی-حقوقی، در ایجاد همبستگی و تحكیم پیوندهای اجتماعی، میان اعضای شبكه خویشاوندی …