خانه / اسوه ها / وامدار دامان مادر

وامدار دامان مادر

در میان مادران، عده ای یکه تاز میدان بوده و سرآمد دیگران به شمار می آمدند … اینك پس از گذشت قرن ها، مسلمانان با نام  فرزند یکی از این مادران، فرزندی که او بشر آسمانى در كره زمین است، به پا خاسته نماز عشق مى‏ خوانند. بر مأذنه‏ هاى جاودانه تاریخ، بانگ «اشهد انّ محمّدا رسول الله‏» گوش زمان را نوازش مى ‏دهند و یاد و خاطره جاودانه ی مادر خورشید را در سیناى دل ها زنده‏ مى‏ سازند. آرى، … تا پایان آفرینش، هر مسلمانى در هر كجاى تاریخ و در هر سرزمینى ‏بشكفد، رویش او وامدار بارش لطف الهى از دامان مادر مهربان، مادر هدایت و سعادت …

باکس شناور "همچنین ببنید"

لَیْلَةُ الْقَدْر

لَیْلَةُالْقَدْر

حضرت فاطمه (س) «‌لَیْلَةِ‌الْقَدْر» معمای ناشناخته ذهن و معارف بشری است که قدر و منزلت …