خانه / آیین زندگی / انس‌ با قرآن

انس‌ با قرآن

 انس‌ با قرآن
                                                   انس‌ با قرآن

قرآن، ماندگارترین معجزه حضرت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم در بین سایر معجزات ایشان تا قیامت به عنوان سند پیامبریش، کتابی است جاودانه که شامل انواعی از معارف و علوم و احکام قوانین فردی و اجتماعی برای هدایت در دسترس بشر قرار دارد که بررسی کامل هر دسته از آن ها نیازمند به گروه های متخصّصی است که در طول سالیان دراز، به تحقیق و تلاش علمی و عملی درباره آن ها بپردازند تا به تدریج رازهای نهفته آن را کشف کنند و به حقایق بیش تری دست یابند. هر چند کشف همه حقایق و اسرار آن، جز به وسیله کسانی که دارای علم الهی و تایید خدایی باشند، میسر نخواهد بود. این کتاب، به راهى كه استوارترين راه هاست، هدايت مى كند. نوری است که خاموشی ندارد. چراغی است که درخشندگی آن زوال نمی‌پذیرد. راهی است که رونده آن گمراه نگردد. شعله‌ای است که نور آن تاریک نشود، بنایی است که ستون‌های آن خراب نشود. شفا دهنده‌ای است که بیماری‌های وحشتناک را بزداید. چشمه‌های دانش و دریاهای علوم است. سرچشمه عدالت و نهر جاری عدل است. فرونشاننده عطش علمی دانشمندان، باران بهاری برای قلب فقیهان و راه گسترده و وسیع برای صالحان است. مهم‌ترین ارمغان آسمانی و کامل‌ترین مجموعه‌ کلام الهی است که  راه سعادت و هدایت همیشگی را  . . .

اخلاص در تلاوت قرآن

باکس شناور "همچنین ببنید"

ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺳﺨﺘ ...

ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺳﺨﺘ …

به هر بهانه‌ای می‌ماند… دﻭﺗﺎ دست‌شو ﻣﺸﺖ ﮐﺮﺩ ﺟﻠﻮﻡ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ: اگر ﺑﮕویی گُل …