جمعه , ۲۹ تیر ۱۳۹۷
خانه / آیین زندگی / خوش‌رویی
خوش‌رویی و گشاده‌رویی

خوش‌رویی

خوش‌رویی و ترش‌رویی
خوش‌رویی و گشاده‌رویی

گشاده‌رویی از مصادیق بارز ارتباط غیرکلامی و مصداقی برای حُسن خُلق و خوش‌رویی رفتاری متواضعانه و ملایم و گفتاری نیکو و دل‌پسند است تا در برخورد با دیگران، چهره‌ایی گشاده داشتن است. رابطه‌ گشاده‌رویی و خوش‌رویی با مفاهیمی چون خوش‌خویی و بدخویی عموم و خصوص من‌وجه است و مظاهری چون کلام زیبا، رفق و مدارا، تعاون با مومنین، بدزبانی نکردن، صبر بر اذیت و … دارد. خوش‌رویی و گشاده‌رویی کمترین کاری است که در مقابل برادر دینی می‌توان انجام داد. مؤمن، خوش‌رو و گشاده‌رو، خوش مشرب و شوخ است و منافق، ترشرو و خشمگین است. شخصیت مؤمن با ترشرویی سنخیتی ندارد بلکه با خوش‌رویی و گشاده‌رویی آشناست؛ همان‌گونه که شخصیت کافر ، با ترشرویی عجین است. خداوند می‌فرماید: به رحمت الهی، در برابر مردم نرم و مهربان شدی و اگر خشن و سنگدل بودی، از اطراف تو، پراکنده می‌شدند. 

باکس شناور "همچنین ببنید"

مدّاحی

مدّاحی

مدّاحی با عنوان افتخاری مَدّاحِ اهلِ بیتِ عصمت و طهارت از هنرهای نمایشی مذهبی است …