سه شنبه , ۲۱ آذر ۱۳۹۶
خانه / آیین زندگی / خوش‌رویی
خوش‌رویی و گشاده‌رویی

خوش‌رویی

خوش‌رویی و ترش‌رویی
خوش‌رویی و گشاده‌رویی

گشاده‌رویی از مصادیق بارز ارتباط غیرکلامی و مصداقی برای حُسن خُلق و خوش‌رویی رفتاری متواضعانه و ملایم و گفتاری نیکو و دل‌پسند است تا در برخورد با دیگران، چهره‌ایی گشاده داشتن است. رابطه‌ گشاده‌رویی و خوش‌رویی با مفاهیمی چون خوش‌خویی و بدخویی عموم و خصوص من‌وجه است و مظاهری چون کلام زیبا، رفق و مدارا، تعاون با مومنین، بدزبانی نکردن، صبر بر اذیت و … دارد. خوش‌رویی و گشاده‌رویی کمترین کاری است که در مقابل برادر دینی می‌توان انجام داد. مؤمن، خوش‌رو و گشاده‌رو، خوش مشرب و شوخ است و منافق، ترشرو و خشمگین است. شخصیت مؤمن با ترشرویی سنخیتی ندارد بلکه با خوش‌رویی و گشاده‌رویی آشناست؛ همان‌گونه که شخصیت کافر ، با ترشرویی عجین است. خداوند می‌فرماید: به رحمت الهی، در برابر مردم نرم و مهربان شدی و اگر خشن و سنگدل بودی، از اطراف تو، پراکنده می‌شدند. 

باکس شناور "همچنین ببنید"

پس از اتمام پاییز

پس از اتمام پاییز

روزها، ماه ها، در پی هم می گذرند… در این فصل درختان لباسی به تن …