خانه / تفرجگاه / شادی ها / زندگی بهتر

زندگی بهتر

 • زندگي, بهتربي‌شك ارزش وجودي هر كس به عقل و دورانديشي اوست، پس عاقل و دورانديش باشيد.
 • اگر دانا و صاحب‌نظر هستي، حق را برگزين و به راه صواب برو و در غير اين‌صورت نصايح و پند كارشناسي شده ديگران را بپذير و نصب‌العين خود قرار ده.
 • اندازه سويچ نسبت به ماشين چقدر است؟ مسلماً بسيار كوچك است، اما اگر همين سويچ كوچك را گم كنيم، ماشين از حركت باز مي‌ماند. لذا در روابط اجتماعي و خصوصي «سلام پيش از كلام همراه با فروتني و تواضع حقيقي»، «احترام گذاشتن و عنايت به انجام صله‌ي ارحام»، «قدرداني و تحسين»، «مشاوره و گوش فرا دادن به سخن ديگران»، «عيب‌پوشي و خطاپذير بودن»، «ترك مجادله و بگو و مگوهاي بيهوده و طعنه‌آميز و جريحه‌دار»، «احتراز از بدبيني و بدگماني»، «حق را پذيرفتن و پرهيز از قضاوت سطحي و سليقه‌اي و افتراء و تهمت» و «با هر انساني در آن‌چه بدان علاقه‌مند است و ظرفيت دارد سخن گفتن و اجتناب از مقايسه كردن و تحميل نظر به ديگران» به‌كارگيري و رعايت اين موارد زمينه‌ساز و استارت و كليد جذب دل‌ها هستند.
 • با احترام نهادن به ديگران، قدرت ارتباط صميمانه را فراهم آوريد و نفوذ در دل‌ها را وجهه‌ي همّت خود سازيد. بزرگي مي‌گويد: «يك قطره عسل بيش از يك بشكه زهر، پروانه‌ها را به‌سوي خود جذب مي‌كند». پس براي آن‌كه دوستان را به‌سوي خود جذب و جلب نماييم، بايد اين قطره‌ي عسل را در خود فراهم آوريم.
 • دانشمندان چراغ‌هاي فروزان روي زمينند، پس براي كسب خوبي‌ها و پيشرفت علم و دانش با آن‌ها ارتباط تنگاتنگ و مستمر داشته باشيد و آثار مكتوب آن‌ها را مطالعه نماييد. در صورت امكان براي استفاده و دستيابي به گنجينه‌ي دانشمندان، براي خود كتابخانه‌اي داشته باشيد.
 • دريادل و صبور باشيد و از خشم و عصبانيت پرهيز كنيد و نسبت به لغزش و خطاي ديگران بخشنده و پوزش‌پذير بوده و نسبت به اشتباهات خود انتقادپذير باشيد.
 • در وصول به واقعيت، مطالعه‌ي روان‌شناختي و جامعه‌شناختي را سرلوحه‌ي برنامه‌هاي خود قرار دهيد و اصول عقلانيّت را بر افكار و انديشه‌ي خود حاكم مطلق كنيد.
 • انسان امروز براي اين‌كه در جريان كشمكش‌ها و تغييرات علمي و … از كاروان جا نماند و نقشي كارآمدتر در حيات فردي و اجتماعي ايفاء نمايد، ناگزير است با مغزي بيدار و بازواني توانا وارد معركه‌ي زندگي شود، در اين راستا قانون‌مداري و رعايت نظم و انضباط و وقت‌شناسي و مديريت زمان از بديهيات و الزامات است.
 • در تصميم‌گيري جامع‌نگر بوده و قبل از اقدام، موضوع را خوب موشكافي و حلاجي كنيد، سَرِه را از ناسَرِه تشخيص دهيد و در ريسك كردن تأمل داشته باشيد و بعد از بررسي و نگرش بر جوانب امر، بر خدا توكّل نماييد.
 • در مقابل عمل انجام شده صبور باشيد و از پي‌آمدن جنبه‌هاي مثبت و منفي آن تجربه كسب كنيد.
 • در امور زندگي، رعايت اعتدال از اصول عقلي است و افراط و تفريط در هر زمينه‌اي مايه‌ي پشيماني است.
 • در عشق ورزيدن منطق داشته باشيد، زيرا عشق بدون منطق بلاي جان آدمي مي‌شود! از شوخي كردن زياد و بي‌مورد اجتناب كنيد!
 • براي سربلندي و سرافرازي «رفتار، كردار و گفتار نيكو و شايسته» داشته باشيد.
 • سخي‌طبع و در هديه دادن پيش‌قدم باشيد و اما از اسراف و تبذير دوري كنيد.
 • راستي و صداقت مايه‌ي قوام دوستي و پايداري زندگي است، آن را در زندگي پيشه‌ي خود سازيد و از دروغ، دورويي و پنهان‌كاري جداً احتراز كنيد.
 • خودسازي را پيشه‌ي خود كنيد و استقلال و عزّت نفس داشته باشيد و همواره حافظ آبرو و اعتبار خود و پاسدار شرافت و اخلاق باشيد تا طعمه‌ي گرسنگان شهوت نشويد و با تملّقي خود را نبازيد.
 • ادب نشانه‌ي كمال انسان است؛ سعي كنيد هيچ‌گاه ديگران را مسخره و تحقير نكنيد و خواسته‌ي خود را به صورت خواهش مطرح نماييد و كسي را در حضور جمع سرزنش و ملامت نكنيد. با هر كس به اندازه‌ي كشش فكري‌اش صحبت كنيد.
 • براي صلح و آشتي دادن بين دو نفر، دنبال نقطه‌ي مشترك طرفين كه در آن وحدت‌نظر دارند باشيد و آن‌را بزرگ و برجسته نماييد.
 • انتخاب دوست و همنشين بر اساس شناخت و آگاهي و آزمون باشد و در ابتداي امر نبايد تعجيل كرد و همواره بايد به اصالت و ريشه‌ي خانوادگي توجه كافي داشت. دوستي با افراد چاپلوس، رياكار، دروغگو، شراب‌خور و سخن‌چين ارزشي ندارد.
 • به هنگام قطع رابطه نبايد پل‌هاي ارتباطي و همه‌ي رشته‌هاي پيوند را بگسليم و بايد دري را براي بازگشت باز بگذاريم.
 • در جامعه نسبت به حق و حقوق خود آشنايي كامل داشته باشيد و شناختي ريشه‌اي با پديده‌هاي اجتماعي كسب كنيد. در بهداشت و پاكيزگي تن و جان كوشا باشيد تا حقي از حقوق جمعي اداء شود.
 • انسان قانع و بي‌نياز؛ همواره عزيز و افراد حريص و بخيل و خسيس؛ خودخور و شرمنده هستند.
 • براي خود و ديگران مفيد و جهت شادي قلب‌ها بشارت‌دهنده باشيد، هيچ‌وقت آيه‌ي يأس نخوانيد و بذر نااميدي نكاريد.
 • زندگي فراز و نشيب دارد، براي طي طريق بايد همّت بلند و مناعت‌طبع داشت.
 • براي سعادت و تعيين سرنوشت خويش بايد به دستان پرتوان و عقل سليم متّكي بود، به مصداق اين مثل «كسي نخارد پشت من، جز ناخن انگشت من».
 • بايد از فرصت‌ها و موقعيت‌هاي فراهم شده براي مقابله با شرايط زمانه درست استفاده كنيد و همواره در راه كسب علم و دانش و مهارت‌هاي كاري و شغلي كوشا باشيد.
 • با پيروي از فضائل اخلاقي،‌ محبت ديگران را به خود جلب و جذب نموده و از تكبّر و خودخواهي پرهيز كنيد و در عهد و پيمان وفادار باشيد و در هيچ شرايطي به كسي خيانت نكنيد.
 • نسبت به حقيقت انعطاف‌پذير باشيد و در برابر آن اصرار و لجاجت نورزيد و هيچ‌گاه نگذاريد احساسات و عواطف بر افكار و رفتار شما غلبه نمايد و شيرازه و اساس عقل را از شما سلب كند.
 • سعي كنيد از فرصت و موقعيت‌ها به‌عنوان نردبان ترقّي استفاده كنيد و اشتباهات را به حداقل برسانيد، زيرا ندامت و پشيماني سودي نداشته و امكان جبران بسيار محدود است.
 • همه‌ي انسان‌ها چه ثروتمند و چه گدا، دوست دارند مورد تعريف و تمجيد ديگران باشند و طبيعتاً خود‌دوستي در وجود هر انساني است، پس در خود اعتماد به نفس ايجاد كنيد و خود را دست‌كم نگيريد و اگر ديگران داراي سرمايه‌ي مادّي و معنوي هستند، از شكم مادر نياورده‌اند. اين اصل را فراموش نكنيد: «خويشتن را به‌جاي ديگران نهادن».
 • تنبل و تن‌پرور نباشيد و با كلمات شانس و اقبال آن را توجيه نكنيد، زيرا رمز موفقيت؛ در كار و كوشش مداوم و هدف‌دار بوده و عامل پيش‌برنده‌ي امور مادي و معنوي هستند. شعار همه‌ي دانشمندان كار و تلاش بوده است. نگاهي به زندگي «ابن‌سينا»، «محمد زكرياي رازي»، «ابن‌رشد» و … داشته باشيد، هيچ يك از روي شانس و تصادف موفق نگرديده‌اند.
 • مسلماً كار و فعاليت سازنده در هر عصر و زمان اكسير همه‌ي تغييرات و باني توسعه و پيشرفت‌هاي بشري بوده است؛ اميدوارم اين مهم لحظه به لحظه ملكه‌ي ذهنمان باشد كه سمت و سو و گرايش و جهت‌گيري‌مان، كار مفيد و بهره‌گيري از فرصت در جهت خدمت به ترقي و پيشرفت جامعه باشد و سستي و تنبلي با روح و جسم‌مان بيگانه و به‌دور باشد. به قول معروف: مانند برده كار كنيم و همانند خالق آفريننده باشيم و مثل شاه زندگي كنيم.
 • رنج امروز، خوشي فرداست و خوشي امروز غم فرداست.
 • افسوس كه گذر زمان قابل برگشت نيست!!

ر ک به:
 1. کلید شادی
 2. کلید موّفقیّت
 3. کلید رزق برتر
 4. شاه‌کلید توسعه
 
محمدكريم‌ ملايی

باکس شناور "همچنین ببنید"

لطیفه ها

لطیفه ها

علت تراشیدن ریش شخصی كه هیچ گاه نماز نخوانده بود. توبه كرد و عهد نمود …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *