خانه / تفرجگاه / شادی ها / زندگی بهتر

زندگی بهتر

 • زندگي, بهتربي‌شك ارزش وجودي هر كس به عقل و دورانديشي اوست، پس عاقل و دورانديش باشيد.
 • اگر دانا و صاحب‌نظر هستي، حق را برگزين و به راه صواب برو و در غير اين‌صورت نصايح و پند كارشناسي شده ديگران را بپذير و نصب‌العين خود قرار ده.
 • اندازه سويچ نسبت به ماشين چقدر است؟ مسلماً بسيار كوچك است، اما اگر همين سويچ كوچك را گم كنيم، ماشين از حركت باز مي‌ماند. لذا در روابط اجتماعي و خصوصي «سلام پيش از كلام همراه با فروتني و تواضع حقيقي»، «احترام گذاشتن و عنايت به انجام صله‌ي ارحام»، «قدرداني و تحسين»، «مشاوره و گوش فرا دادن به سخن ديگران»، «عيب‌پوشي و خطاپذير بودن»، «ترك مجادله و بگو و مگوهاي بيهوده و طعنه‌آميز و جريحه‌دار»، «احتراز از بدبيني و بدگماني»، «حق را پذيرفتن و پرهيز از قضاوت سطحي و سليقه‌اي و افتراء و تهمت» و «با هر انساني در آن‌چه بدان علاقه‌مند است و ظرفيت دارد سخن گفتن و اجتناب از مقايسه كردن و تحميل نظر به ديگران» به‌كارگيري و رعايت اين موارد زمينه‌ساز و استارت و كليد جذب دل‌ها هستند.
 • با احترام نهادن به ديگران، قدرت ارتباط صميمانه را فراهم آوريد و نفوذ در دل‌ها را وجهه‌ي همّت خود سازيد. بزرگي مي‌گويد: «يك قطره عسل بيش از يك بشكه زهر، پروانه‌ها را به‌سوي خود جذب مي‌كند». پس براي آن‌كه دوستان را به‌سوي خود جذب و جلب نماييم، بايد اين قطره‌ي عسل را در خود فراهم آوريم.
 • دانشمندان چراغ‌هاي فروزان روي زمينند، پس براي كسب خوبي‌ها و پيشرفت علم و دانش با آن‌ها ارتباط تنگاتنگ و مستمر داشته باشيد و آثار مكتوب آن‌ها را مطالعه نماييد. در صورت امكان براي استفاده و دستيابي به گنجينه‌ي دانشمندان، براي خود كتابخانه‌اي داشته باشيد.
 • دريادل و صبور باشيد و از خشم و عصبانيت پرهيز كنيد و نسبت به لغزش و خطاي ديگران بخشنده و پوزش‌پذير بوده و نسبت به اشتباهات خود انتقادپذير باشيد.
 • در وصول به واقعيت، مطالعه‌ي روان‌شناختي و جامعه‌شناختي را سرلوحه‌ي برنامه‌هاي خود قرار دهيد و اصول عقلانيّت را بر افكار و انديشه‌ي خود حاكم مطلق كنيد.
 • انسان امروز براي اين‌كه در جريان كشمكش‌ها و تغييرات علمي و … از كاروان جا نماند و نقشي كارآمدتر در حيات فردي و اجتماعي ايفاء نمايد، ناگزير است با مغزي بيدار و بازواني توانا وارد معركه‌ي زندگي شود، در اين راستا قانون‌مداري و رعايت نظم و انضباط و وقت‌شناسي و مديريت زمان از بديهيات و الزامات است.
 • در تصميم‌گيري جامع‌نگر بوده و قبل از اقدام، موضوع را خوب موشكافي و حلاجي كنيد، سَرِه را از ناسَرِه تشخيص دهيد و در ريسك كردن تأمل داشته باشيد و بعد از بررسي و نگرش بر جوانب امر، بر خدا توكّل نماييد.
 • در مقابل عمل انجام شده صبور باشيد و از پي‌آمدن جنبه‌هاي مثبت و منفي آن تجربه كسب كنيد.
 • در امور زندگي، رعايت اعتدال از اصول عقلي است و افراط و تفريط در هر زمينه‌اي مايه‌ي پشيماني است.
 • در عشق ورزيدن منطق داشته باشيد، زيرا عشق بدون منطق بلاي جان آدمي مي‌شود! از شوخي كردن زياد و بي‌مورد اجتناب كنيد!
 • براي سربلندي و سرافرازي «رفتار، كردار و گفتار نيكو و شايسته» داشته باشيد.
 • سخي‌طبع و در هديه دادن پيش‌قدم باشيد و اما از اسراف و تبذير دوري كنيد.
 • راستي و صداقت مايه‌ي قوام دوستي و پايداري زندگي است، آن را در زندگي پيشه‌ي خود سازيد و از دروغ، دورويي و پنهان‌كاري جداً احتراز كنيد.
 • خودسازي را پيشه‌ي خود كنيد و استقلال و عزّت نفس داشته باشيد و همواره حافظ آبرو و اعتبار خود و پاسدار شرافت و اخلاق باشيد تا طعمه‌ي گرسنگان شهوت نشويد و با تملّقي خود را نبازيد.
 • ادب نشانه‌ي كمال انسان است؛ سعي كنيد هيچ‌گاه ديگران را مسخره و تحقير نكنيد و خواسته‌ي خود را به صورت خواهش مطرح نماييد و كسي را در حضور جمع سرزنش و ملامت نكنيد. با هر كس به اندازه‌ي كشش فكري‌اش صحبت كنيد.
 • براي صلح و آشتي دادن بين دو نفر، دنبال نقطه‌ي مشترك طرفين كه در آن وحدت‌نظر دارند باشيد و آن‌را بزرگ و برجسته نماييد.
 • انتخاب دوست و همنشين بر اساس شناخت و آگاهي و آزمون باشد و در ابتداي امر نبايد تعجيل كرد و همواره بايد به اصالت و ريشه‌ي خانوادگي توجه كافي داشت. دوستي با افراد چاپلوس، رياكار، دروغگو، شراب‌خور و سخن‌چين ارزشي ندارد.
 • به هنگام قطع رابطه نبايد پل‌هاي ارتباطي و همه‌ي رشته‌هاي پيوند را بگسليم و بايد دري را براي بازگشت باز بگذاريم.
 • در جامعه نسبت به حق و حقوق خود آشنايي كامل داشته باشيد و شناختي ريشه‌اي با پديده‌هاي اجتماعي كسب كنيد. در بهداشت و پاكيزگي تن و جان كوشا باشيد تا حقي از حقوق جمعي اداء شود.
 • انسان قانع و بي‌نياز؛ همواره عزيز و افراد حريص و بخيل و خسيس؛ خودخور و شرمنده هستند.
 • براي خود و ديگران مفيد و جهت شادي قلب‌ها بشارت‌دهنده باشيد، هيچ‌وقت آيه‌ي يأس نخوانيد و بذر نااميدي نكاريد.
 • زندگي فراز و نشيب دارد، براي طي طريق بايد همّت بلند و مناعت‌طبع داشت.
 • براي سعادت و تعيين سرنوشت خويش بايد به دستان پرتوان و عقل سليم متّكي بود، به مصداق اين مثل «كسي نخارد پشت من، جز ناخن انگشت من».
 • بايد از فرصت‌ها و موقعيت‌هاي فراهم شده براي مقابله با شرايط زمانه درست استفاده كنيد و همواره در راه كسب علم و دانش و مهارت‌هاي كاري و شغلي كوشا باشيد.
 • با پيروي از فضائل اخلاقي،‌ محبت ديگران را به خود جلب و جذب نموده و از تكبّر و خودخواهي پرهيز كنيد و در عهد و پيمان وفادار باشيد و در هيچ شرايطي به كسي خيانت نكنيد.
 • نسبت به حقيقت انعطاف‌پذير باشيد و در برابر آن اصرار و لجاجت نورزيد و هيچ‌گاه نگذاريد احساسات و عواطف بر افكار و رفتار شما غلبه نمايد و شيرازه و اساس عقل را از شما سلب كند.
 • سعي كنيد از فرصت و موقعيت‌ها به‌عنوان نردبان ترقّي استفاده كنيد و اشتباهات را به حداقل برسانيد، زيرا ندامت و پشيماني سودي نداشته و امكان جبران بسيار محدود است.
 • همه‌ي انسان‌ها چه ثروتمند و چه گدا، دوست دارند مورد تعريف و تمجيد ديگران باشند و طبيعتاً خود‌دوستي در وجود هر انساني است، پس در خود اعتماد به نفس ايجاد كنيد و خود را دست‌كم نگيريد و اگر ديگران داراي سرمايه‌ي مادّي و معنوي هستند، از شكم مادر نياورده‌اند. اين اصل را فراموش نكنيد: «خويشتن را به‌جاي ديگران نهادن».
 • تنبل و تن‌پرور نباشيد و با كلمات شانس و اقبال آن را توجيه نكنيد، زيرا رمز موفقيت؛ در كار و كوشش مداوم و هدف‌دار بوده و عامل پيش‌برنده‌ي امور مادي و معنوي هستند. شعار همه‌ي دانشمندان كار و تلاش بوده است. نگاهي به زندگي «ابن‌سينا»، «محمد زكرياي رازي»، «ابن‌رشد» و … داشته باشيد، هيچ يك از روي شانس و تصادف موفق نگرديده‌اند.
 • مسلماً كار و فعاليت سازنده در هر عصر و زمان اكسير همه‌ي تغييرات و باني توسعه و پيشرفت‌هاي بشري بوده است؛ اميدوارم اين مهم لحظه به لحظه ملكه‌ي ذهنمان باشد كه سمت و سو و گرايش و جهت‌گيري‌مان، كار مفيد و بهره‌گيري از فرصت در جهت خدمت به ترقي و پيشرفت جامعه باشد و سستي و تنبلي با روح و جسم‌مان بيگانه و به‌دور باشد. به قول معروف: مانند برده كار كنيم و همانند خالق آفريننده باشيم و مثل شاه زندگي كنيم.
 • رنج امروز، خوشي فرداست و خوشي امروز غم فرداست.
 • افسوس كه گذر زمان قابل برگشت نيست!!

ر ک به:
 1. کلید شادی
 2. کلید موّفقیّت
 3. کلید رزق برتر
 4. شاه‌کلید توسعه
 
محمدكريم‌ ملايی

باکس شناور "همچنین ببنید"

جام جهانی

بیست و یکمین دورهٔ جام جهانی فوتبال، ۱۴ژوئن تا ۱۵ژوئیه ۲۰۱۸(۲۴خرداد تا ۲۴تیر ۱۳۹۷) در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *