خانه / اسوه ها / شیخ اشراق

شیخ اشراق

هشتم مرداد،روز بزرگداشت سهروردی

ابوالفتح شهاب الدین یحیی سُهروردی، نامور به شیخ اشراق یا شیخ شهید ،فیلسوف وعارف ایرانی در سال ۵۴۵قمری در سهروَرد،زنجان، چشم به جهان گشود. حکمت و اصول فقه را در مراغه نزد، مَجد الدین جبلی و مراتب بالاتر را نزد ظهیر الدین قاری به پایان رساند و فلسفه ی ابن سینا را نیز آموخت… سپس به سفر پرداخت و دریکی از سفرها، در حَلَب با مَلک ظاهر ،پسر صلاح الدین ایوبی، آشنا شد و ملک ظاهر که شیفته ی او شده بود،از او خواست تا در حلب ماندگار شود و سهروردی پذیرفت. در این زمان سهروردی با علما و بزرگان حلب به مباحثه پرداخت و چون در فلسفه و تصوف استاد بود، بر آنها پیروز می شُد و از طرفی هم ،چون اعتقادات او رنگ و بوی الحاد داشت و او بی پرده و بی احتیاط از باور خود سخن می گفت، موجب آن شد تا علما و شیوخ مذهبی شکایت او را پیش ملک ظاهر،که امیر حلب بود ببرند و از او بخواهند که سهروردی را به قتل برساند اما ملک ظاهر به سخان آنها گوش فرا نمی داد. با این همه بزرگان و علما که حضور سهروردی را مایه ی تزلزل جایگاه خود می پنداشتند،شکایت او را به نزد صلاح الدین ایوبی بردند.صلاح الدین که تازه سوریه را از دست صلیبیون آزاد کرده بود و برای اعتبار خود به تأیید علما نیاز داشت، شکایت آنان را قبول نمود. سرانجام ملک ظاهر بر خلاف میل باطنی و از روی اجبار پدر،در ۵۸۷ قمری،سهروردی را به زندان انداخت و به قولی او را خفه کرد. سهروردی به فرهنگ اصیل ایرانی علاقه ای وافر داشت و سعی می کرد حکمت ایران باستان را دوباره زنده کند. او با وجود کمی عُمر ۵۰کتاب به فارسی و عربی نوشت، که بیشتر آنها به ما رسیده است. سهروردی را باید کامل کننده ی،مکتب اشراق (اندیشیدن وکشف راه های رسیدن به کمال الهی) دانست. او معتقد بود که اندیشه ی نیکو را باید ارزش نهاد،از همین رو، سخنان دیگر بزرگان را می پذیرفت و در نظر خود وارد می کرد،به همین دلیل فلسفه ی او را کامل ترین در زمان خودش دانسته اند.

باکس شناور "همچنین ببنید"

غروب دیدار

غروب دیدار

۲۵ سال بعد از تولد امام رضا (ع)ُ در اوّلین روز ذی‌قعده ۱۷۳ه.ق، حضرت معصومه …