خانه / آیین زندگی / ایرانیان آزاده اند

ایرانیان آزاده اند

هر ولایتی را علمی خاص است.رومیان را علم طب و یونانیان را علم حکمت و هند را نجوم و حساب،و اهل چین و ماچین را،صنعت…و ایرانیان را علاوه بر اینها،علوم آداب نفس و فرهنگ است و این یعنی علم اخلاق و همیشه ایرانیان را آزادگان می خوانند.

 

هیچ شه را در جهان ان زهره نیست
کو سخن راند ز”ایران”بر زبان
مرغزار ما به شیر آراسته است
بد توان کوشید،با شیر ژیان

((امثال و حکم،دهخدا-ص۱۵۳۷))

باکس شناور "همچنین ببنید"

انسان کامل

لایق هم‌نشینی

حواریون؛ یاران حضرت عیسی (ع)  از وی پرسیدند‌: ای روح خدا؛ بـا‌ چـه‌ کسی شایسته‌ …