خانه / مناسبت ها / قمری / احترام پدرومادردرروایات

احترام پدرومادردرروایات

احترام, پدر, مادر, روایاتو خدای حکم نموده که، هیچ کس را جز او نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید.

سوره اسراء: آیه ۲۳٫

گرچه هستی ما از خداست، لیکن سبب زندگی و وجود ما، پدر و مادر است و ما شاخه ای از وجود این دو عزیزیم و میوه ای از بوستان محبت و تربیت و مهر و عاطفه بی نظیر پدر و مادریم. انسان فراموشکار، وقتی به قدرت و موقعیتی رسید، دوران عجز و کوچکی خویش را از یاد می برد و پدر و مادر و زحمات طاقت فرسای آنان را فراموش می کند، و چه ناسپاسی و کفرانی بدتر از این؟

انسانیت و اخلاق ایجاب می کند که پاسدار این دو گوهر باشیم و در حال حیاتشان از نیکی و احسان و پس از مرگشان از صدقات و یاد نیک غفلت نکنیم. ما امتداد وجودی والدین خودیم و فرزندان ما تداوم وجود مایند، چگونگی برخورد ما با پدر و مادر و احترام و نیکی ما به آنان سبب می شود: که فرزندان ما نیز در نسل آینده، حق شناس و قدردان و نیکوکار به بار آیند. فرزندان ما همانگونه خواهند بود که ما با والدین خویش رفتار می کنیم.باری… ادای حق والدین و انجام سپاس زحمات آنان نیز مانند حق خدا و شکر نعمتهایش از عهده توانائی ما خارج است و تنها باید زبان به عجز بگشائیم و بال تواضع و فروتنی به زیر پای آندو فرشته بگستریم.با اینحال، توجه به مقام پدر و مادر و شناخت قدر و منزلت آنان نزد خداوند، زمینه ادای بخشی از حق بزرگ آنان را فراهم می سازد.

این مجموعه چهل شامل حدیث است که ما را با گوشه ای از وظایف خود در برابر والدین آنان می کند.توفیق الهی یارمان باد که از نیکوکاران به پدر و مادر خویش به حساب آئیم چرا که رضایت خدا در رضایت آنان است.

پروردگارا، به پدر و مادرم رحمت و مهربانی فرما، آن گونه که آنان مرا در کوچکی تربیت کردند.

سوره اسراء: ۲۳٫

۱٫ امام علی(ع): بزرگ ترین و مهمّ ترین تکلیف الهی نیکی به پدر و مادر است. میزان الحکمة، ج ۱۰، ص ۷۰۹٫

۲٫ امام صادق(ع): برترین کارها عبارتست از: ۱ – نماز در وقت ۲ – نیکی به پدر و مادر ۳ – جهاد در راه خدا.بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۸۵٫

۳٫ مردی خدمت پیامبر(ص) آمد و گفت: پدر و مادر پیری دارم که به خاطر انس با من مایل نیستند به جهاد بروم، رسول خدا(ص) فرمود:پیش پدر و مادرت بمان، قسم به آن که جانم در دست اوست انس یک روز آنان با تو از جهاد یک سال بهتر است.بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۵۲٫

۴٫ ابن مسعود از پیامبر گرامی(ص) سؤال کرد؛ محبوبترین کار پیش خدا کدام است؟فرمود: نماز در وقت،گفتم: بعد از آن چه چیز؟فرمود: نیکی به پدر و مادر،گفتم: بعد از آن چه چیز،فرمود: جهاد در راه خدا.بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۷۰٫

۵٫ پیامبر خدا(ص) فرمود:هر فرزند نیکو کاری که با مهربانی به پدر و مادرش نگاه کند در مقابل هر نگاه، ثواب یک حج کامل مقبول باو داده می شود، سؤال کردند، حتی اگر روزی صد مرتبه به آنها نگاه کند؟فرمود: آری خداوند بزرگتر و پاکتر است.بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۷۳٫

۶٫ امام رضا(ع) فرمود:خداوند متعال فرمان داده سه چیز همراه سه چیز دیگر انجام گیرد:۱ – به نماز همراه زکات فرمان داده است، پس کسی که نماز بخواند و زکات نپردازد نمازش نیز پذیرفته نمی شود.۲ – به سپاسگزاری از خودش و پدر و مادر فرمان داده است، پس کسی که از پدر و مادرش سپاسگزاری نکند، خدا را شکر نکرده است.۳ – به تقوای الهی فرمان داده و به صله رحم، پس کسی که صله رحم انجام ندهد تقوای الهی را هم بجا نیاورده است.بحار الانوار، جلد ۷۴، ص ۷۷٫

۷٫ امام صادق(ع) فرمود:نیکی به پدر و مادر نشانه شناخت شایسته بنده خداست. زیرا هیچ عبادتی زودتر از رعایت حرمت پدر و مادر مسلمان به خاطر خدا انسان را به رضایت خدا نمی رساند.بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۷۷٫

۸٫ پیامبر خدا(ص) فرمود:کسی که دستور الهی را در مورد پدر و مادر اطاعت کند، دو درب از بهشت برویش باز خواهد شد، اگر فرمان خدا را در مورد یکی از آنها انجام دهد یک درب گشوده می شود.کنز العمال، ج ۱۶، ص ۴۶۷٫

۹٫ پیامبر اکرم(ص) فرمود:بنده ای که مطیع پدر و مادر و پروردگارش باشد، روز قیامت در بالاترین جایگاه است.کنز العمال، ج ۱۶، ص ۴۶۷٫

۱۰٫ رسول خدا(ص) فرمود:کسی که به نیت پدر و مادرش حج انجام دهد یا بدهکاری آنها را بپردازد خداوند او را در روز قیامت با نیکان بر می انگیزد.کنز العمال، ج ۱۶، ص ۴۶۸٫

۱۱٫ پیامبر اکرم(ص) فرمود:آنکه پدر و مادرش را خشنود کند، خدا را خشنود کرده و کسی که پدر و مادر خود را به خشم آورد، خدا را به خشم آورده است.کنز العمال، ج ۱۶، ص ۴۷۰٫

۱۲٫ امام صادق(ع) فرمود:هنگامی که حضرت موسی(ع) مشغول مناجات با پروردگارش بود، مردی را دید که در زیر سایه عرش الهی در ناز و نعمت است، عرض کرد: خدایا این کیست که عرش تو بر او سایه افکنده است؟خداوند متعال فرمود: او نسبت به پدر و مادرش نیکوکار بود و هرگز سخن چینی نمی کرد.بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۶۵٫

۱۳٫ پیامبر خدا(ص) فرمود:دو سال راه برو به پدر و مادرت نیکی کن، یکسال راه برو و صله رحم انجام بده، (یعنی اگر پدر و مادرت در فاصله دوری هستند که دو سال باید راه بروی تا به آنها برسی و نیکی کنی ارزش دارد).بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۸۳٫

۱۴٫ پیامبر خدا(ص) فرمود:کسی که دوست دارد عمرش طولانی و روزیش زیاد شود، نسبت به پدر و مادرش نیکی کند و صله رحم بجای آورد.کنز العمال، ج ۱۶، ص ۴۷۵٫

۱۵٫ حنان بن سدیر می گوید: در حضور امام صادق(ع) بودیم که میسر هم در میان ما بود، از رابطه خویشاوندی سخن به میان آمد، امام صادق(ع) فرمود:ای میسر چند بار اجل و مرگ تو فرا رسیده و هر بار خداوند آن را به خاطر صله رحم با خویشاوندانت تاخیر انداخته است، اگر می خواهی خداوند عمر تو را زیاد کند به پدر و مادرت نیکی کن.بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۸۴٫

۱۶٫ امام صادق(ع) فرمود:مردی خدمت پیامبر(ص) آمد و گفت: ای رسول خدا به چه کسی نیکی کنم؟فرمود: به مادرت، عرض کرد، بعد از او به چه کسی؟فرمود: به مادرت، گفت: سپس به چه کسی؟فرمود: به مادرت، سؤال کرد: سپس به چه کسی؟فرمود: به پدرت؟بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۴۹٫

۱۷٫ رسول خدا(ص) فرمود:به پدرانتان نیکی کنید تا فرزندانتان به شما نیکی کنند، از زنان مردم چشم پوشی کنید تا دیگران نسبت به زنهای شما چشم پوشی کنند.کنز العمال، ج ۱۶، ص ۴۶۶٫

۱۸٫ امام کاظم(ع) فرمود:مردی از پیامبر خدا(ص) سؤال کرد: حق پدر بر فرزند چیست؟ حضرت فرمود: ۱ – او را با نام صدا نکند ۲ – در راه رفتن از او جلو نیفتند. ۳ – قبل از او ننشیند. ۴ – کاری انجام ندهد که مردم پدرش را فحش بدهند.بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۴۵٫

۱۹٫ رسول خدا(ص) فرمود:نگاه محبت آمیز فرزند به پدر و مادرش عبادت است.بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۸۰٫

۲۰٫ ابی ولاد می گوید:معنای آیه «و بالوالدین احسانا» سوره بقره، آیه ۸۳٫ را از امام صادق(ع) پرسیدم، فرمود:احسان به پدر و مادر اینست که رفتارت را با آنها نیکو کنی و مجبورشان نکنی تا چیزی که نیاز دارند از تو بخواهند. «یعنی قبل از درخواست آنان» نیازشان را برطرف کنی».بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۷۹٫

۲۱٫ امام صادق(ع) فرمود:چشم هایت را جز از روی دل سوزی و مهربانی با پدر و مادر خیره مکن و صدایت را بلندتر از صدای آنها نکن دستهایت را بالای دستهای آنها مبر، و جلوتر از آنان راه مرو.بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۷۹٫

۲۲٫ امام صادق(ع) فرمود:چه چیز مانع شخص می شود وقتی که پدر و مادرش زنده یا مرده اند به آنها نیکی کند، باین صورت که به نیت آنها نماز بخواند، صدقه بدهد، حج بجا بیاورد و روزه بگیرد، زیرا اگر چنین کند ثواب آنها به پدر و مادر می رسد و به خود شخص هم همانقدر ثواب داده می شود، به علاوه خداوند متعال به واسطه کارهای نیک و نماز او خیر زیادی به او عطا می کند.بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۴۶٫

۲۳٫ امام باقر(ع) فرمود:در سه چیز خداوند متعال به احدی اجازه ترک آنها را نداده است.۱ – ادای امانت به مرد نیکوکار و فاسق.۲ – وفای به عهد و پیمان نسبت به نیکوکار و فاسق.۳ – نیکی به پدر و مادر، نیکو کار باشند یا فاسق و لا ابالی.بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۵۶٫

۲۴٫ در نوشته حضرت رضا(ع) به مامون آمده که:نیکی به پدر و مادر واجب و لازم است اگرچه مشرک و کافر باشند، ولی در معصیت خدا نباید اطاعتشان کرد.بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۷۲٫

۲۵٫ رسول خدا(ص) فرمود:کسی که قبر پدر و مادر یا یکی از آندو را در هر جمعه یکبار زیارت کند خداوند او را می بخشد و او را نیکوکار می نویسد.کنز العمال، ج ۱۶، ص ۴۶۸٫

۲۶٫ رسول خدا(ص) فرمود: نسبت به پدر و مادر نیکوکار باش تا پاداش تو بهشت باشد ولی اگر عاق آنها شوی جهنمی خواهی بود.اصول کافی، ج ۲، ص ۳۴۸٫

۲۷٫ امام صادق(ع) فرمود:اگر خداوند چیزی کمتر از اف (اوه) گفتن سراغ داشت از آن نهی می کرد: و اف گفتن از کمترین مراتب عاق شدن است. نوعی از عاق شدن اینست که انسان به پدر و مادرش تیز نگاه کند. (خیره شود).اصول کافی، ج ۴، ص ۵۰٫

۲۸٫ امام صادق(ع) فرمود:کسی که از روی نفرت به پدر و مادرش که باو ستم کرده اند نگاه کند، نمازش در درگاه الهی پذیرفته نمی شود.اصول کافی، ج ۴، ص ۵۰٫

۲۹٫ امیرالمؤمنین(ع) فرمود:کسی که پدر و مادر خویش را غمگین سازد عاق والدین شده است. (حق آنها را رعایت نکرده است.)بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۶۴٫

۳۰٫ امام صادق(ع) فرمود:پدرم مردی را دید که پسرش همراهش راه می رفت و به بازوی پدر تکیه کرده بود، (وقتی این جریان را دید) تا زنده بود از روی ناراحتی و خشم با او صحبت نکرد.بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۶۴٫

۳۱٫ امام صادق(ع) فرمود:هر کس با این سه نفر کشمکش کند خوار می گردد:پدر، سلطان حق و شخص بدهکار.بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۷۱٫

۳۲٫ پیامبر خدا(ص) فرمود:از عاق والدین شدن بپرهیزید، زیرا با اینکه بوی بهشت از مسافت هزار سال به مشام می رسد، عاق والدین و کسی که قطع رحم کند آن بو را احساس نخواهد کرد. (یعنی بیش از هزار سال از بهشت فاصله دارد.)بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۶۲٫

۳۳٫ امام صادق(ع) فرمود:عاق والدین و شرابخوار و انسان خیر منت گذار وارد بهشت نمی شوند.بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۷۴٫

۳۴٫ رسول خدا(ص) فرمود:در قیامت خدا به چهار گروه نظر رحمت نخواهد کرد:۱ – عاق والدین ۲ – منت گذار۳ – منکر قضاء و قدر۴ – شرابخوار.بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۷۱٫

۳۵٫ پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود:کیفر سه گناه به قیامت نمی ماند (یعنی در همین دنیا مجازات می شود.)۱-عاق پدر و مادر۲-ظلم و تجاوز به مردم ۳-ناسپاسی در مقابل احسان و نیکی.بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۷۴٫

۳۶٫ امام صادق(ع) فرمود:از گناهانی که هوا را تیره و تار می کند عاق والدین شدن است.بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۷۴٫

۳۷٫ امام صادق(ع) فرمود:عاق پدر و مادر شدن از گناهان کبیره است، زیرا خداوند متعال عاق والدین را گناهکار شقی شمرده است.بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۷۴٫

۳۸٫ امام صادق(ع) فرمود:هنگام مرگ جوانی، پیامبر اکرم(ص) کنار بستر او حضور یافتند و به جوان فرمودند: بگو لا اله الا الله، فرمود: زبانش بند آمد، چندبار تکرار کرد ولی زبان او بند شد، پیامبر(ص) به زنی که کنار جوان بود فرمود: آیا این جوان مادر دارد؟ زن گفت: بله، من مادر او هستم، فرمود: آیا از او ناراضی هستی؟ زن گفت: بله شش سال است با او صحبت نکرده ام، فرمود: از او راضی شو، زن گفت: یا رسول الله بخاطر رضایت تو خدا از او راضی شود. (من از او راضی شدم) سپس پیامبر(ص) بجوان فرمود: بگو لا اله الا الله، جوان در این هنگام گفت: لا اله الا الله و پس از لحظاتی مرد.بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۷۵٫

۳۹٫ رسول خدا(ص) فرمود:به عاق والدین از (طرف خدا) گفته می شود: هر کاری می خواهی انجام بده دیگر تو را نمی بخشم و به نیکوکار (نسبت به پدر و مادر) هم گفته می شود: هر چه می خواهی انجام ده تو را می بخشم.بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۸۰٫

۴۰٫ امام سجاد(ع) فرمود:مردی خدمت رسول خدا(ص) رسید و گفت: ای رسول خدا، من هیچ کار زشتی نمانده که انجام نداده باشم، آیا می توانم توبه کنم؟ رسول خدا(ص) فرمود: آیا هیچیک از پدر و مادرت زنده هستند؟ گفت: بله، پدرم. حضرت فرمود: برو به او نیکی کن (تا آمرزیده شوی). وقتی او راه افتاد پیامبر(ص) فرمود: کاش مادرش زنده بود. (یعنی اگر او زنده بود و به او نیکی می کرد، زودتر آمرزیده می شد.)بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۸۲٫

منبع: چهل حدیث والدین، شریفی، محمود.

باکس شناور "همچنین ببنید"

مژده

مژده

توجه! توجه! مشترک گرامی، مهلت استفاده شما از یک ماه سرویس هدیه الهی با رحمت …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *