شَوّال

شَوّال

شَوّال

شَوّال؛ شَوّال المُکَرَّم یا شَوّال المُکرّمة، شَ وّ [ع](اِ.) ماه دهم از ماه‌های ه.ق، شوال(به عربی شَوّال)؛ به معنای “بار برداشتن به قصد رفتن به جایی” است. از آن جا که در هنگام نام‌گذاری ماه‌های عربی، این ماه در فصل سیر و شکار رفتن عرب‌ها قرار گرفت، “شَوّال” نام‌گذاری شد. جمع واژه “شَوّال”: شَواوِيْل، شَواوِل و شَوّالات است. شوال از ماه‌های حجّ و روز اول آن، عید فطر است. حوادث تاریخی مهمّی در این ماه روی داده است که مهمّ ترین آن‌ها عبارت‌‌اند از: شهادت امام جعفرصادق(ع) ۱۴۸هجری قمری غزوه احد و شهادت حضرت حمزه(ع) ۳ه.ق، غزوه خندق و قتل عمرو بن عبدود دلاور عرب به دست امام علی(ع) در ۵ه.ق.

تقويم و مناسبتهاي ماه شوال

روز وقايع
۱ شَوّال
عید فطر، اولین روز این ماه عید فطر می باشد.
جنگ قرقرة الکدر(۲ه.ق)
درگذشت عمرو بن عاص(۴۱ه.ق)
ولادت آیت الله سیّدمحمّدمهدی بحرالعلوم(۱۱۵۵ه.ق)
آغاز سلطنت فتحعلی شاه قاجار(۱۲۱۲ه.ق)
ولادت آیت الله سیّدمحسن حکیم(۹ خرداد ۱۲۶۸ش، ۱۳۰۶ه.ق)
درگذشت سیّدمحمّد باقر موسوی همدانی(۷ دی ۱۳۷۹ش، ۱۴۲۱ه.ق)
درگذشت آیت الله سیّدمحمّد شیرازی(۲۶ آذر ۱۳۸۰ش، ۱۴۲۲ه.ق)
۲ شَوّال
ازدواج پیامبر اسلام(ص) با عایشه(۱۳ بعثت)
تصرّف آمل مرکز حکومت سادات علوی توسّط امیرتیمور گورکانی(۷۹۵ه.ق)
۳ شَوّال
درگذشت متوکل عباسی( ۲۴۷ هجري قمري)
درگذشت محمّدرضا قمشه ای(۱۲ خرداد ۱۲۶۸ش، ۱۳۰۶قمري)
درگذشت آقا رضا تبریزی(۲۸ اسفند ۱۲۷۴ش، ۱۳۱۳هجري قمري)
درگذشت سیّدمحمّد حسین شهرستانی(۶ اسفند ۱۲۷۵ش)
درگذشت ذبیح الله ذبیحی قوچانی(۲۵اسفند۱۳۷۲ش)
۴ شَوّال
ولادت سیّدمحمّد دلداری(۱۲۶۰ه.ق)
درگذشت سیّدعبدالحسین لاری(۱۹ اردیبهشت ۱۳۰۳ش، ۱۳۴۲ه.ق)
درگذشت میرزا رضا کلباسی(۲۹ بهمن ۱۳۴۲ش، ۱۳۸۳ه.ق)
۵ شَوّال
حرکت به سوی جنگ صفین(۳۷ه.ق)
ورود مسلم بن عقیل به کوفه(۶۰ه.ق)
درگذشت سیّدجمال الدین اسدآبادی(۱۹ اسفند ۱۲۷۵ش، ۱۳۱۴ه.ق)
۶ شَوّال توقیع امام زمان(عج) برای حسین بن روح(۳۰۵ه.ق)
۷ شَوّال وقوع غزوه احد و شهادت حمزة بن عبدالمطلب(۳ه.ق)
درگذشت میرزا رفیعا نائینی(۱۰۸۰ه.ق)
درگذشت سیّدابوالقاسم دهکردی(۲۳ دی ۱۳۱۳ش، ۱۳۵۳ه.ق)
درگذشت سیّدابوالقاسم کاشانی(۲۳ اسفند ۱۳۴۰ش، ۱۳۸۱ه.ق)
درگذشت ابوالحسن شعرانی(۱۲ آبان ۱۳۵۲ش، ۱۳۹۳ه.ق)
درگذشت مهدی لاکانی(۱۴ دی ۱۳۷۹ش، ۱۴۲۱ه.ق)
۸ شَوّال غزوه حمراء الاسد(۳ه.ق)
تخریب قبور ائمه بقیع(ع) به دست وهابی‌ها(یوم‌الهدم، ۳۱ فروردین ۱۳۰۵ش، ۱۳۴۴ه.ق)
ولادت حسین شب‌زنده دار(۲۹ اسفند ۱۳۰۷ش، ۱۳۴۷ه.ق)
۹شَوّال —–
۱۰ شَوّال آغاز غزوه خندق(۵ه.ق)
درگذشت شیخ هادی تهرانی(۸ دی ۱۲۸۲ش، ۱۳۲۱ه.ق)
درگذشت میرزا حسین خلیلی(۱۴ آبان ۱۲۸۷ش، ۱۳۲۶ه.ق)
۱۱ شَوّال —–
۱۲ شَوّال درگذشت شیخ بهایی(۱۰۳۱ه.ق)
درگذشت آیت الله سیّدضیاءالدین فانی اصفهانی(۱۰بهمن ۱۳۷۷ش)
درگذشت آیت الله علی پهلوانی تهرانی(سعادت پرور، ۵ مرداد۱۳۸۳ش)
۱۳ شَوّال ولادت شهید ثانی(۹۱۱ه.ق)
درگذشت شیخ محمّدطه نجف(۲۰ آذر ۱۲۸۴ش، ۱۳۲۳ه.ق)
قیام عراق علیه انگلیس به رهبری محمّدتقی شیرازی(۹تیر۱۲۹۹ش)
درگذشت سیّدحسین بروجردی(۱۰فروردین ۱۳۴۰ش، ۱۳۸۰ه.ق)
درگذشت سیّداسماعیل موسوی زنجانی(۲۷آذر ۱۳۸۱ش، ۱۴۲۳ه.ق)
۱۴ شَوّال درگذشت عبدالملک بن مروان(۸۶ه.ق)
درگذشت قطب راوندی(۵۷۳ه.ق)
درگذشت سیّدمرتضی کشمیری(۲۱ آذر ۱۲۸۴ش، ۱۳۲۳ه.ق)
۱۵ شَوّال جنگ بنی قینقاع(۲ه.ق)
معجزه رد الشمس برای حضرت علی(ع، ۷ه.ق)
درگذشت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع، ۲۵۲ه.ق)
درگذشت محمّدتقی رازی اصفهانی(۱۲۴۸ه.ق)
درگذشت سیّداحمد خمینی(۲۶ اسفند ۱۳۷۳ش، ۱۴۱۵ه.ق)
درگذشت محمّدمهدی شمس الدین(۲۱ دی ۱۳۷۹ش، ۱۴۲۱ه.ق)
۱۶ شَوّال درگذشت عبدالله مامَقانی(۲۳ بهمن ۱۳۱۱ش، ۱۳۵۱ه.ق)
درگذشت علی اکبر مرندی(۹ فروردین ۱۳۷۳ش، ۸ اسفند ۱۳۷۲ش، ۱۴۱۴ ه . ه.ق)
۱۷ شَوّال درگذشت آیت الله سیّدابراهیم کربلایی(۱۲۶۳ه.ق)
درگذشت آیت الله سیّدمحمّد قلی موسوی نقوی نیشابوری(۱۲۸۶ه.ق)
درگذشت آیت الله ملا عباس تربتی(حاج آخوند، ۲۴ مهر ۱۳۲۲ش، ۱۳۶۲ه.ق)
۱۸ شَوّال
درگذشت ابن ادریس حلی(۵۹۸ه.ق)
ولادت آیت الله میرزا حسین نوری(۱۴ دی ۱۲۱۷ش، ۱۲۵۴ه.ق)
درگذشت آیت الله محمّدمهدی ربانی املشی(۱۶ تیر ۱۳۶۴ش، ۱۴۰۵ه.ق)
درگذشت سیّدمحمود طالقانی(۱۹ شهریور ۱۳۵۸ش، ۱۳۹۹ه.ق)
۱۹ شَوّال —–
۲۰ شَوّال دستگیری امام کاظم(ع) توسط هارون عباسی(۱۷۹ه.ق)
درگذشت میرزا جواد نوری(۲۷ آذر ۱۲۸۴ش، ۱۳۲۳ه.ق)
۲۱ شَوّال
 فتح اندلس به دست مسلمانان(۹۲ه.ق)
۲۲ شَوّال
—–
۲۳ شَوّال تصرف آمل توسط داعی کبیر( ۲۵۰ه.ق)
درگذشت میر محمّدحسین خاتون آبادی(۱۱۵۱ه.ق)
درگذشت سیّدنعمت الله جزائری(۱۱۱۲ه.ق)
ولادت سیّدمحمّدجواد فضل الله(۱۳۵۷ه.ق)
درگذشت میر سیّدعلی فانی اصفهانی(۸ خرداد ۱۳۶۸ش، ۱۴۰۹ه.ق)
۲۴ شَوّال  درگذشت میرزا حسین فقیه سبزواری(۱۶ بهمن ۱۳۴۵ش، ۱۳۸۶ه.ق)
درگذشت احمد آذری قمی(۲۲ بهمن ۱۳۷۷ش، ۱۴۱۹ه.ق)
درگذشت مهدی حائری تهرانی(۱ بهمن ۱۳۷۹ش، ۱۴۲۱ه.ق)
۲۵ شَوّال شهادت امام صادق(ع، ۱۴۸ه.ق)
حمله مأموران حکومت محمدرضا شاه پهلوی به مدرسه فیضیه در قم(۲ فروردین ۱۳۴۲ش، ۱۳۸۲ه.ق)
۲۶ شَوّال درگذشت سیّدعبدالمحمّدموسوی(۱۲۹۳ه.ق)
درگذشت سیّدهبه الدین شهرستانی(۱۸ بهمن ۱۳۴۵ش، ۱۳۸۶ه.ق)
۲۷ شَوّال
تولد کسائی مروزی شاعر شیعی(۳۴۱ه.ق)
درگذشت سیّداحمد کربلایی(۲۶ شهریور ۱۲۹۳ش، ۱۳۳۲ه.ق)
درگذشت ابوالقاسم رحمانی خلیلی(۲۷ اسفند ۱۳۷۴ش، ۱۴۱۶ه.ق)
۲۸ شَوّال
ولادت جعفر سبحانی(۲۰ فروردین ۱۳۰۸ش، ۱۳۴۷ه.ق)
درگذشت سیّدحسین بادکوبه‌ای لاهیجی(۱۹ آذر ۱۳۱۸ش، ۱۳۵۸ه.ق)
درگذشت سیّدروح الله خمینی(۱۳خرداد ۱۳۶۸ش، ۱۴۰۹ه.ق)
درگذشت میرزا جواد تبریزی(۲۹ آبان ۱۳۸۵ش، ۱۴۲۷ه.ق)
۲۹ شَوّال درگذشت محمدباقر وحید بهبهانی(۱۲۰۵ه.ق)
درگذشت محمّدتقی آملی(۲۷ آذر ۱۳۵۰ش، ۱۳۹۱ه.ق)
۳۰ شَوّال —–

منابع:

  • دانشنامه اسلامی
  • شیخ عباس قمی، مفاتیح الجنان، ص ۴۴۰
  • محدث قمی، هدایة الانام الی وقایع الایام، ص ۳۲

باکس شناور "همچنین ببنید"

حج

حج

زیارت‌کعبه به‌منظور نزدیکی به خدا، در ماه ذی‌حجّه، حجّ است.[۱] ذی‌حجّه از ماه‌های حرام و …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *