جوانی

جوانی در کلام امام صادق(ع)
جوانی در کلام امام صادق(ع)

جوانی دوره ای شکوهمند، پر اوج و بی بازگشت است. جوانی دوره ای است که در آن کم آگاهی، شتاب ناکی، ناهشیاری، خود شیفتگی و کم تجربگی با خصلت هایی همانند؛ امیدواری، جستجوگری، حق طلبی، عاطفه مندی و خوداتکایی پیوند می خورد که اگر از شکوفایی و بالندگی این فرصت غفلت شود، بحران و بروز تبعات تلخ آن، پردامنه و چشم گیر خواهد شد. در مکتب اهل بیت(ع) توجّه ویژه‌ای به جوانی شده است. آن چه پیش رو دارید، نگاهی گذرا به جوانی از دیدگاه حضرت صادق(ع) است:

باکس شناور "همچنین ببنید"

ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺳﺨﺘ ...

ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺳﺨﺘ …

به هر بهانه‌ای می‌ماند… دﻭﺗﺎ دست‌شو ﻣﺸﺖ ﮐﺮﺩ ﺟﻠﻮﻡ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ: اگر ﺑﮕویی گُل …