خانه / دین شناسی / قرآن / تفكّر در قرآن

تفكّر در قرآن

تفكّر, قرآنقرآن در چه مواردي بر مقوله تفكّر تاكيد جدّي نموده و مصاديق آن کدام است؟
قرآن در آيات فراواني به تفكّر، تدبّر و تعقّل سفارش جدّی نموده و در نهايت رسيدن به سعادت و كمال و رهايي از انحطاط و سقوط را مرهون تفكّر و تعقّل دانسته است.

موارد تفكّر از منظر آيات قرآن

۱ . تفكّر در آفاق

در آفرينش آسمان ها و زمين مي انديشند كه پروردگارا! اين را بيهوده نيافريده اي. آيات ديگر مربوط به آفاق، شامل خلقت، زنده شدن زمين در بهار، گستردگي زمين و برافراشته شدن كوه ها و روييدن گياهان زوج در آن، چگونگي طعام، حيوانات و مسطّح بودن زمين است.

۲ . تدبّر در انفس

آيا در دل هاي خويش نينديشيده اند كه خداوند آسمان ها و زمين را و آن چه مابين آن ها است جز به حقّ و سرآمدي معيّن نيافريده است.

۳ . تعقّل در آيات خدا

بدين سان آيات (خود) را براي انديشه ورزان، روشن و شيوا بيان مي داريم.

۴ . تفكّر در قرآن

آيا در معاني قرآن نمي انديشيد؟ و اگر اين قرآن از نزد كسي غير از خدا بود، در آن اختلاف بسيار مي يافتند. در بعضي آيات دیگر، هدف نزول قرآن را تدبّر و انديشه در آن ذكر مي كند: كتابي است مبارك كه آن را بر تو فرو فرستاديم، تا در آيات آن انديشه كنند و خردمندان از آن پند گيرند.

۵ . تدبّر در آفرینش

آيا در ملكوت آسمان ها و زمين و آنچه خداوند آفريده است، ننگريسته اند.

۶ . تفكّر در تاريخ و قصّه هاي گذشتگان

پيش از شما سنّت هايي بوده و گذشته است، پس در زمين سير و سفر كنيد و سرانجام منكران را بنگريد كه چگونه است. هم چنين مي فرمايد: …پس بر ايشان اين پند و داستان را بخوان، باشد كه انديشه كنند.

۷ . انديشه كردن در مثل هاي قرآن

قرآن كريم در سوره حشر آيه ۲۱ مي فرمايد: اگر اين قرآن را بر كوهي فرو فرستاده بوديم، بي شك آن را از ترس خداوند خاكسار و فرو پاشيده مي ديدي، اين مثل ها را براي مردم مي زنيم باشد كه انديشه كنند.
سفارش به تدبّر در مثل هاي قرآن از اين جهت است كه آن ها توضيح دهنده و تبيين گر آيات هستند. به طور كلي مثال در بيان و تفهيم مقصود بسيار مؤثر است همين مثال اخير كه در آيه۲۱ سوره حشر براي عظمت قرآن بيان شده گوياترين و مؤثرترين بيان است و نمي توان توضيح ديگري به اين شيوايي و زيبايي جايگزين آن كرد. آري قرآن بحري عميق و ژرف است كه باتفكّر و غور در اعماقش، گنج هاي ارزشمندي به دست خواهد آمد. در طول تاريخ اسلام، مسلمانان حدود ۱۵۰۰ دوره تفسير قرآن نگاشته اند كه هر تفسيري نسبت به تفسير پيش از خود به معارف نويي دست يافته است و چون چشمه جوشاني است كه انسان ها به اقتضاي زمان و مكان و به فراخور انديشه و دانش شان از آن بهره مند مي شوند. با گذشت زمان و توسعه علمي، تلاش هاي گسترده اي كه در تفسير و تبيين معارف قرآن انجام مي گيرد، آموزه هاي زلال و ارزشمند جديدي را به دست مي دهد. رونق قرآن در جهان به پيشرفت هاي علمي و انديشه هاي شگرف و توسعه آن ها بستگي دارد، برخلاف بعضي از مكاتب و مذاهب كه موجوديتشان به جهل مردم بستگي دارد.

باکس شناور "همچنین ببنید"

شب وصل

شب وصل

چه شبی در ماه‌ِرمضان شب قَدر است؟ چه شبی را قدر بدانیم و موردتوجّه قرار …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *