خانه / مناسبت ها / قمری / بعثت رسول رحمت

بعثت رسول رحمت

قرآن به پیامبر عظیم الشأن اسلام(ص) می فرماید: « … تو برای جهانیان “رحمت” هستی، ما تو را جز “رحمت” برای جهانیان نفرستادیم… .»
 

خداوند برای هدایت بشر پیامبران فراوانی را فرستاد. نام برخی از آنان در قرآن مجید و دیگر کتاب های آسمانی آمده ونام برخی دیگر نیامده است. از میان همه پیامبران، خاتم انبیاء ویژگی و مقام مخصوصی در نزد خداوند دارد. رسول گرامی اسلام؛ اوّلا اجابت دعای حضرت ابراهیم(ع) است. ثانیاً رسول و فرستاده خداوند می باشد.(۱)

 

کتابی که آورده است مهیمن است. مهیمن به چیزی می گویند که یک شیء بر شیء دیگریک نوع تسلّط در حفظ و مراقبت داشته باشد.(۲)

 

بعثت,رسول,رحمترحمت جهانیان كيست؟

 

از ویژگی های بارز آن پيامبر(ص) رحمت بودن آن حضرت است. رحمت از رحم مشتق شده و به معنای مهربانی، عطوفت، شفقت، غم خواری، رأفت و نرم دلی است،و لی درقرآن خیر رساندن، تخفیف عذاب، رو سفیدی بهشتیان ،شهادت در راه خدا، نرم خویی، فضل الهی، گمراه نشدن، عفو، رهایی ازعذاب الهی، آمرزش، پذیرش توبه ي توبه کنندگان، تقوا الهی را نگه داشتن و بسیاری از موارد دیگر از مصادیق آن شمرده شده است. قرآن به پیامبر(ص) می فرماید: تو برای جهانیان رحمت هستی، ما تو را جز رحمت برای جهانیان نفرستادیم.(۳)

 

چگونه ایشان رحمت برای همه جماعت های بشری است؟

 

پيامبر(ص) دینی آورده است که تأمین کننده همه سعادت دنیا و آخرت است. آثار حسنه تمدّن بزرگی که با اسلام پدید آمد اگر در نظر بگیریم، به این حقیقت اعتراف می کنیم. او آمد و بدترین جاهلیّت را از بین برد، علم و ادب را به جای آن جای گزین نمود. دانش را بر همه مسلمانان واحب نمود. وقت خاصّ و مکان خاصّ را برای دانش و علم آموختن قرار نداد. آن مردمانی که دشمن یکدیگر بودند، در سایه تعلیمات اسلام برادر یکدیگر شدند. در کتابی که او آورد آیات الهی، حکمت و مایه تزکیه و رشد انسان ها است. به طور خلاصه قرآن شفاء هر دردی از قبیل شک و تردید است. “… و از قرآن،آن چه شفا و رحمت است براى مؤمنان، نازل مى‏کنیم و برای ستمگران جز خسران(و زیان) نمى‏افزاید.» (۴)

 

علاوه بر آن، وجود پيامبر(ص) مایه امنیّت و آسایش بود. «(اى پیامبر!) تا تو در میان آن ها هستى، خداوند آن ها را مجازات نخواهد کرد و (نیز) تا استغفار مى‏کنند، خدا عذابشان نمى‏کند. » (۵)

 

امیر المؤمنین(ع) فرمود:دو چیز در زمین مایه امان از عذاب خدا بود: یکى از آن دو برداشته شد، پس دیگرى را در یابید و به آن چنگ زنید، امّا امانى که برداشته شد رسول خدا(ص) بود، و أمان باقى مانده، استغفار کردن است، که خداى بزرگ به رسول خدا(ص) فرمود: «خدا آنان را عذاب نمى‏کند در حالى که تو در میان آنانى، و عذابشان نمى‏کند تا آن هنگام که استغفار مى‏کنند.» (۶)

 

به شهادت تاریخ نه تنها مردم جزیرة العرب در زمان رسول گرامی(ص) احساس ترس ونا امنی نداشتند؛ بلکه آن چنان روحیه شجاعت و ایثار پیداکرده بودند که دربسیاری ازجنگ ها با چند برابر بیش از تعدادشان و لشکر مجهزتر از خود می جنگیدند و به آن چه خود به آن نیاز مبرم داشتند به دیگران می بخشیدند. آنان که از فرمان او سرپیچی می کردند، قرآن در باره آن سرکشان و نافرمانان از اوامر حضرتش می فرماید:… که آن ها از فرمان آن رسول رحمت سرپیچی نکردند مگر آن که خدا و رسولش آنان را بی نیاز گردانید.(۷)

 

دعوت آن حضرت(ص) به اسلام به دور از خشونت بود بلکه با حکمت و استدلال و موعظه و خیر خواهی و مجادله حسنه بود. اخلاقش نرم بود. «… به(برکت) رحمت الهى، در برابر آنان[مردم‏] نرم (و مهربان) شدى! و اگر خشن و سنگدل می بودى، از اطراف تو، پراکنده مى‏شدند. »(۸)

 

برتر از آن قرآن مدال عالی انسانیّت از نظر ایمان و اخلاق را به ایشان دادند «… تو اخلاق عظیم و برجسته‏اى دارى!. » (۹)

 

و همین اخلاق ایشان سبب هدایت و مسلمان شدن بسیاری از مشرکان و اهل کتاب گردید.

 

الگوی انسان ها كيست؟

 

رسول گرامی اسلام(ص) الگوی انسانیّت است. ابتدا قرآن نیاز انسان ها را به الگو گوشزد می نماید و سپس می فرماید؛ برای شما الگو قراردادیم. «(آرى) براى شما در زندگى آن ها اسوه حسنه(و سرمشق نیکویى) بود، براى کسانى که امید به خدا و روز قیامت دارند؛ و هر کس سرپیچى کند به خویشتن ضرر زده است، زیرا خداوند بى ‏نیاز و شایسته ستایش است!.»(۱۰)

 

درسوره احزاب الگو را معرفی می نماید؛« … مسلّماً براى شما در زندگى رسول خدا(ص) سرمشق نیکویى بود، براى آن ها که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد مى‏کنند. »(۱۱)

 

در این شریفه میان الگو و اسوه بودن و رحمت را جمع نموده است. اوّلین معنایی که می شود از جمع الگو و رحمت استنباط نمود، این است که الگو و مثال انسان های مهربان و رحیم پیامبر(ص) است.

 

اسوه چیست؟

 

اسوه: اقتدا و پیروی است و به عبارت دیگر او را برای ما انسان ها مثال و مقتدا قرار داده است. ترکیب جمله نشان می دهد که الگو قراردادن رسول اکرم(ص) باید به طور مستمر باشد، یعنی؛ آن حضرت را در گفتار، رفتار، در تحمّل مشقات در جنگ و صلح، در ایمان و توکّلش، در اخلاص و شجاعتش، در نظم و نظافتش و بلکه در کلیه امور زندگی مورد تأسی قرار دهیم. شرح مطلب این است که هر چیزی در نظام مادّی یک معیار و میزان دارد. میزان و معیار مؤمن و کسانی که به خدا امید دارند و آخرت را می طلبند، رسول گرامی اسلام(ص) است. اگر خود را مؤمن می پنداریم و یا این که بخواهیم مؤمن را بشناسیم، ایمان، گفتار و رفتار خودمان را با ایمان، گفتار و رفتار رسول خدا(ص) مقایسه وتوزین نماییم.

 

اگر ایمانمان به ایمان او، رفتارمان به رفتار او و گفتارمان به گفتار او نزدیک بود، مؤمن هستیم و گرنه به اندازه ای که از او دور هستیم از ایمان و مسلمانی به دور هستیم. مثلاًَ پیامبر اکرم(ص) « … به آن چه از سوى پروردگارش بر او نازل شده، ایمان آورده است. »(۱۲)

 

ما چگونه هستیم؟

 

آیا ما نیز به همه آن چه که از سوی پروردگار بر رسولش نازل شده ایمان داریم یا مثل آن صحابی نعوذ با… او را به هذیان و یاوه گویی متهم می کنیم. او که در صراط مستقیم قرار دارد.(۱۳)و از جانب خداوند تبارک و عالی به حقّ آمده است تا این که از او پیروی کنیم. (۱۴) و آن چه را رسول خدا(ص) براى ما آورده بگیریم و اجرا کنیم، و از آن چه نهى کرده خوددارى نماییم و از (مخالفت) خدا بپرهیزیم.(۱۵) که با اطاعت و پیروی ما از او ممکن است که رحمت خدا شامل ما شود.(۱۶)

 

چرا امروز رحمت خدا شامل ما نمي شود و ما گرفتار درد و رنج و … هستیم؟!

 

آیا این بدان جهت نیست که رفتار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مان بر اساس گفتار و رفتار الگو و میزان خداوند برای بشریّت نیست؟!. آیا اخلاق مان شبیه اخلاق فرستاده خدا است؟!. او که فرمود؛ … من مبعوث شدم تا متمم مکارم اخلاق باشم و به علّت مهربانیش همه را ما مسؤول و نگهبان یک دیگر قرار داد، چقدر به وظیفه و تکلیفمان عمل نمودیم؟ مسلمان در نزد او کسی است که مسلمانان از دست و زبان او آسوده باشد. آیا ازدست و زبان ما، مسلمانان آسوده هستند یا کافران و محاربان علیه کشورهای اسلامی؟. حالا جواب شما چیست؟. من نمی دانم ولی بدانید که رسول گرامی اسلام(ص) بدترین مردم را کسی می داند که؛ گناه مردم را نبخشد و از لغزش آنان چشم نپوشد و از گزند او ایمن و به نیکی او امیدی نباشد.

 

پیامبر(ص) نسبت به مؤمن حساسیّت و مهر فراوان داشت. « … در این میان حرمت مسلمانان را بر هر حرمتی برتری بخشید و حفظ حقوق مسلمانان را به وسیله اخلاص و توحید استوار کرد. آزار مسلمانان را روا نمی دانست جز در آن چه که واجب باشد.(۱۷) و مؤمنین را در دوستی مانند یک پیکر می دانست که عضوی از آن اگر به درد آید دیگر عضوها به تب و بی خوابی دچار می شوند. وآن ها را هم چون دانه های شانه، با هم برابر می داند که مانند بناء هم دیگر را نگه می دارند. با این اوصاف رابطه ما نسبت به یک دیگر آیامطابق گفته میزان و معیار الهی یعنی، رسول رحمت هست یانه؟

 

رحمتی که ما باید از اطاعت او انتظار داشته باشیم، رحمتی است که مسلمانان صدر اسلام به آن رسیدند و امیرالمؤمنین(ع) در این باره می فرماید:« … ره‏ آورد بعثت پیامبر اسلام(ص) نعمت های بزرگ الهی بود که به هنگامه بعثت پیامبر(ص) بر مسلمانان فرو ریخت. این که اطاعت آنان را با دین خود پیوند داد، و با دعوتش آن ها را به وحدت رساند، چگونه نعمت های الهی بال های کرامت خود را بر آنان گستراند، و جویبارهای آسایش و رفاه برایشان روان ساخت؟. چگونه تمام برکات آیین حقّ، آن ها را در بر گرفت؟. در میان نعمت ها غرق گشتند، و در خرمی زندگانی شادمان شدند، امور اجتماعی آنان در سایه قدرت حکومت اسلام استوار شد، و در پرتو عزّتی پایدار آرام گرفتند، و به حکومتی پایدار رسیدند، پس آنان حاکم و زمامدار جهان شدند، و سلاطین روی زمین گردیدند، و فرمانروای کسانی شدند که در گذشته حاکم بودند، و قوانین الهی را بر کسانی اجرا می‏کنند که آن ها مجریان احکام بودند، و در گذشته کسی قدرت در هم شکستن نیروی آنان را نداشت، و هیچ کس خیال مبارزه با آنان را در سر نمی‏پروراند.» (۱۸)

 

درپایان آن حضرت(ص) به عنوان یک قاعده کلّی می فرماید: … اگر می خواهید دیگران به شما رحم نماید، شما به دیگران رحم نمایید. این قاعده زیر مجموعه یک قاعده کلّی دیگر است و آن این که هر آن چه دوست دارید که مردم نسبت به شما انجام دهند، شما نیز با آن ها همان کار را انجام دهید.

 

 

 

سیّد عبد الحمید امینی

 

 

 

بعثت پیامبر “رحمت و نور” مبارك

 

باکس شناور "همچنین ببنید"

یاس

بوی بهشت

در نزد پیامبر (ص) محبوب‌ترین افراد همان اهل‌بیت (ع) هستند؛ ازاین‌رو خدا در معراج با …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *