خانه / دین شناسی / حدیث / احادیثی از امام حسین(ع)
احادیثی از امام حسین(ع)

احادیثی از امام حسین(ع)

احادیثی, امام, حسینامام حسین  علیه السّلام فرمود: 

 1. همانا عدّه اى خداوند متعال را به جهت طمع و آرزوى بهشت عبادت مى كنند كه آن یك معامله و تجارت خواهد بود و عدّه اى دیگر از روى ترس خداوند را عبادت و ستایش مى كنند كه همانند عبادت و اطاعت نوكر از ارباب باشد و طائفه اى هم به عنوان شكر و سپاس از روى معرفت، خداوند متعال را عبادت و ستایش مى نمایند و این نوع، عبادت آزادگان است كه بهترین عبادات مى باشد.۱
 2. آن که در کاری که نافرمانی خداست بکوشد امیدش را از دست می دهد و نگرانی ها به او رو می آورد.۲
 3. استدارج و غافل گير ساختن خداوند بندگانش را، بدين طريق است كه نعمت هاي خود را پي در پي بر او فرو ريزد و نعمت سپاس گزاري را از او سلب نمايد.۳
 4. بپرهيز از ظلم و آزار رساندن نسبت به كسى كه ياورى غير از خداوند متعال نمى يابد.۴
 5. سخنى كه ناراحت كننده باشد پشت سر دوست و برادر خود مگو، مگر آن كه دوست داشته باشى كه همان سخن پشت سر خودت گفته شود.۵
 6. اى بندگان خدا، خود را سرگرم دنيا و تجمّلاتش، قرار ندهيد كه همانا قبر، خانه اى است كه تنها عمل صالح در آن مفيد و نجات بخش مى باشد، پس مواظب باشيد كه غفلت نكنيد.۶
 7. كارهای خود را مانند كسى تنظيم و انجام ده كه مى داند در صورت خلاف تحت تعقيب قرار مى گيرد و مجازات خواهد شد و در صورتى كه كارهايش صحيح باشد پاداش خواهد گرفت.۷
 8. افراد جامعه بنده دنيایند و مذهب، بازيچه زبانشان. براى إمرار معاش خود، دين را محور قرار داده و سنگ اسلام را به سينه مى زنند. پس اگر بلائى، مانند؛ خطر مقام و رياست، جان، مال، فرزند، موقعيّت و … او را تهديد كند، خواهى ديد كه دين داران واقعى كميابند.۸
 9. از حضرت(ع) سؤال شد: كرامت و فضيلت در چيست؟ فرمود: كنترل زبان و سخاوت داشتن. سؤال شد: نقص در چيست؟ فرمود: خود را وا داشتن بر آن چه كه مفيد و سودمند نباشد.۹
 10. همانا سخاوت مندترين مردم كسى است كه كمك نمايد به كسى كه اميدى به وى نداشته است و بخشنده ترين افراد آن شخصى است كه ـ نسبت به ظلم ديگرى با آن كه توان انتقام دارد ـ گذشت نمايد. صله رحم كننده ترين مردم و ديد و بازديد كننده نسبت به خويشان، آن كسى ست كه صله رحم نمايد با كسى كه با او قطع رابطه كرده است.۱۰
 11. تكبّر نوعی خودستایی و خودخواهی بی جاست، و شتابزدگی در كارها نوعی ابلهی است، و ابلهی نشانه ضعف روحی است، و زیاده روی در هر چیز موجب هلاكت است.۱۱
 12. کسانی که رضایت مخلوق را به بهای غضب خالق بخرند، رستگار نخواهند شد.۱۲
 13. چه دارد آن كس كه تو را ندارد؟ و چه ندارد آن كه تو را دارد؟ آن كس كه به جای تو چیز دیگری را پسندد و به آن راضی شود، مسلما زیان كرده است.۱۳
 14. كسی كه بخواهد از راه گناه به مقصدی برسد، دیرتر به آروزیش می رسد و زودتر به آن چه می ترسد گرفتار می شود.۱۴
 15. هیچ کس روز قیامت در امان نیست، مگر آن که در دنیا خدا ترس باشد.۱۵
 16. من كُشته اشكم. هیچ مؤمنى مرا یاد نكند مگر آن كه به خاطر مصیبت هایم  گریه كند.۱۶
 17. چشم كسی كه در مصیبت هاى ما قطره اى اشك بریزد، خدا او را در بهشت جاى دهد.۱۷
 18. مردم برده و بنده دنیا هستند، و دین لعابی است كه تا وسایل زندگی فراهم است، به دور زبان می گردانند، ولی وقتی دوران آزمایش فرا رسد، دینداران كمیاب می شوند.۱۸
 19. اى فرزند آدم، به یاد آور لحظات مرگ و خواب گاه خود را در قبر، هم چنین بیاد آور كه در پیشگاه خداوند قرار خواهى گرفت و اعضاء و جوارحت بر علیه تو شهادت خواهند داد، در آن روزى كه قدم ها لرزان و لغزان مى باشد.۱۹
 20. توجّه داشته باشید كه احتیاج و مراجعه مردم به شما از نعمت هاى الهى است، پس نسبت به نعمت ها روى، بر نگردانید وگرنه به نقمت و بلا گرفتار خواهد شد.۲۰
 21. چنان چه ۲نفر با یكدیگر نزاع و اختلاف نمایند و یكى از آن ۲نفر، در صلح و آشتى پیش قدم شود، همان شخص سبقت گیرنده، جلوتر از دیگرى به بهشت وارد شود.۲۱
 22. خود را از قسم و سوگند برهانید كه همانا انسان به جهت یكى از ۴علّت سوگند یاد مى كند: در خود احساس سستى و كمبود دارد، به طورى كه مردم به او بى اعتماد شده اند، پس براى جلب توجّه مردم كه او را تصدیق و تأیید كنند، سوگند مى خورد. یا آن كه گفتارش معیوب و به دور از حقیقت است و مى خواهد با سوگند، سخن خود را تقویت و جبران كند. یا در بین مردم متّهم است ـ به دروغ و بى اعتمادى ـ پس مى خواهد با سوگند و قسم خوردن جبران ضعف نماید. یا آن كه سخنان و گفتارش متزلزل است ـ هر زمان به نوعى سخن مى گوید ـ و زبانش به سوگند عادت كرده است.۲۲
 23. بردباری زینت انسان است، وفای به وعده ها و عهدها نشانه جوانمردی است، پیوند با دیگران نعمت است.۲۳
 24. آگاه باشید كه از نعمت های الهی بر شما حاجات و نیازهای مردم به شما است، پس از این نعمت ها بیزار نشوید كه برمی گردند و به جای دیگر می روند.۲۴
 25. همانا، عدّه اى خداوند متعال را به جهت طمع و آرزوى بهشت عبادت مى كنند كه آن یك معامله و تجارت خواهد بود. و عدّه اى دیگر از روى ترس خداوند را عبادت و ستایش مى كنند كه همانند عبادت و اطاعت نوكر از ارباب باشد. و طائفه اى هم به عنوان شكر و سپاس از روى معرفت، خداوند متعال را عبادت و ستایش مى نمایند؛ و این نوع، عبادت آزادگان است كه بهترین عبادات مى باشد.۲۵
 26. چگونه با چیزی كه خود در وجودش نیازمند توست، برای وجود تو دلیل آورده شود؟ آیا چیزی هست كه آشكارتر از تو باشد تا وسیله آشكار كردن تو باشد؟ كی پنهانی تا نیازمند دلیلی باشی كه بر تو دلالت كند؟ و كی دوری تا آثارت وسیله رسیدن به تو باشند؟ كور باد آن چشمی كه تو را مراقب و نگهبان خود نبیند.۲۶
 27. هر که در دوران غیبت قائم ما بر ولایت ما ثابت قدم باشد، خداوند پاداش ۱۰۰۰شهید، مانند؛ شهدای بدر و احد را به او عطا فرماید. از نشانه های عوامل جهل، ستیز و كشمكش با غیر كافر است. از نشانه هاي خوش نامي و نيك بختي، هم نشيني با خردمندان است. كسي كه با نافرماني خدا در پي كاري باشد، آن چه را اميد دارد، بيشتر از دست بدهد؛ و به آن چه از آن مي پرهيزد، زودتر گرفتار آيد. خداوندا، تو آگاهي كه آن چه انجام داديم، نه براي رقابت در كسب جاه و مقام بود و نه براي چيزهاي پوچ و بيهوده دنيا، بلكه براي اين بود كه نشانه هاي راه دينت را ارائه دهيم و مفاسد را در شهرهاي تو اصلاح كنيم تا بندگان مظلوم تو در امنيت و آسايش باشند و به احكام تو عمل كنند.۲۷
 28. امام حسين(ع) به امام سجاد(ع) فرمود: اي پسرم! بپرهيز از اين كه بر كسي  كه جز خداوند در برابر تو ياوري ندارد، ستم كني. مردی نزد امام حسین(ع) آمد و گفت : “من مردی گناهكارم و از معصیت پرهیز نمی كنم، مرا پند و اندرز بده “. امام حسین(ع) فرمودند: “پنج كار انجام بده و هر چه می خواهی گناه كن. اول: روزی خدا را نخور و هر چه می خواهی گناه كن. دوم: از ولایت و حكومت خدا خارج شو و هر چه می خواهی گناه كن. سوم: جایی را پیدا كن كه خدا تو را نبیند و هر چه می خواهی گناه كن. چهارم: وقتی عزرائیل برای گرفتن جان تو می آید، او را از خود دور كن و هر چه می خواهی گناه كن. پنجم: وقتی مأمور و مالك جهنم می خواهد تو را در آتش بیندازد، در آتش نرو و هر چه می خواهی گناه كن.۲۸
 29. از حضرت(ع) پرسیدند: فضیلت چیست، نقصان كدام است و سخاوتمند ترین مردم كیست؟ فرمود: «فضیلت؛ عنان زبان در كف اختیار داشتن و بذل نیكی کردن است و نقصان؛ خویشتن را در كار بیهوده به زحمت افكندن است. سخاوتمند ترین مردم كسی است كه می بخشد آن چه را كه امید آن نمی رود.» همانا کاری مکن که از آن پوزش بخواهی، زیرا مومن نه بد می کند و نه پوزش می طلبد و منافق هر روز بدی می کند و عذر می خواهد. پیامبر(ص) مى ‏فرماید: كربلا پاك ترین بقعه روى زمین و از نظر احترام بزرگ ترین بقعه ‏ها است و الحق كه كربلا از بساط هاى بهشت است.۲۹
 30. آن «ساحل وادى ایمن» كه خدا در قرآن یادكرده، فرات و «بارگاه با بركت» نیز كربلا است.۳۰

منابع:

 1. إنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللهَ رَغْبَةً فَتِلْكَ عِبادَةُ التُّجارِ، وَ إنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللهَ رَهْبَةً فَتِلْكَ عِبادَةُ الْعَبْیدِ، وَ إنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللهَ شُكْراً فَتِلْكَ عِبادَةٌ الْأحْرارِ، وَ هِیَ أفْضَلُ الْعِبادَةِ. تحف العقول: ص ۱۷۷، بحارالأنوار: ج ۷۵، ص ۱۱۷، ح ۵
 2. مَن حاوَلَ اَمراً بمَعصِیَهِ اللهِ کانَ اَفوَتَ لِما یَرجُو وَاَسرَعَ لِمَجئ ما یَحذَرُ؛ بحار الانوار، محمّدباقر مجلسی، ج ۳، ص ۳۹۷
 3. ألإستدراج من الله سبحانه لعبده أن يسبغ عليه النعم و يسلبه الشكر؛ بحار الانوار، محمّدباقر مجلسی، ج ۷۸، ص ۱۱۷يا بُنَىَّ! إيّاكَ وَظُلْمَ مَنْ لايَجِدُ عَلَيْكَ ناصِراً إلاّ اللهَ؛
 4. يا بُنَىَّ! إيّاكَ وَظُلْمَ مَنْ لايَجِدُ عَلَيْكَ ناصِراً إلاّ اللهَ؛وسائل الشّيعة: ج ۱۱، ص ۳۳۹، بحارالأنوار: ج ۴۶، ص ۱۵۳، ح ۱۶
 5. لا تَقُولَنَّ فى أخيكَ الْمُؤمِنِ إذا تَوارى عَنْكَ إلاّ مِثْلَ ماتُحِبُّ أنْ يَقُولَ فيكَ إذا تَوارَيْتَ عَنْهُ؛ بحارالأنوار: ج ۷۵، ص ۱۲۷، ح ۱۰
 6. عِباداللهِ! لا تَشْتَغِلُوا بِالدُّنْيا، فَإنَّ الْقَبْرَ بَيْتُ الْعَمَلِ، فَاعْمَلُوا وَ لا تَغْعُلُوا؛ نهج الشّهادة: ص ۴۷
 7. إعْمَلْ عَمَلَ رَجُل يَعْلَمُ أنّه مأخُوذٌ بِالاْجْرامِ، مُجْزى بِالاْحْسانِ؛ بحارالأنوار: ج ۲، ص ۱۳۰، ح ۱۵ و ج ۷۵، ص ۱۲۷، ح ۱۰
 8. النّاسُ عَبيدُالدُّنْيا، وَ الدّينُ لَعِبٌ عَلى ألْسِنَتِهِمْ، يَحُوطُونَهُ ما دارَتْ بِهِ مَعائِشَهُمْ، فَإذا مُحِصُّوا بِالْبَلاء قَلَّ الدَّيّانُونَ؛ محجّة البيضاء: ج ۴، ص ۲۲۸، بحارالأنوار: ج ۷۵، ص ۱۱۶، ح ۲
 9. قيلَ: مَا الْفَضْلُ؟ قالَ عليه السلام: مُلْكُ اللِّسانِ، وَ بَذْلُ الاْحْسانِ، قيلَ: فَمَا النَّقْصُ؟ قالَ: التَّكَلُّفُ لِما لا يُعنيكَ؛ مستدرك الوسائل: ج ۹، ص ۲۴، ح ۱۰۰۹۹ به نقل از مجموعه شهيد
 10. إنَّ أجْوَدَ النّاسِ مَنْ أعْطى مَنْ لا يَرْجُوهُ، وَ إنَّ أعْفَى النّاسِ مَنْ عَفى عَنْ قُدْرَة، وَ إنَّ أَوْصَلَ النّاسِ مَنْ وَصَلَ مَنْ قَطَعَهُ؛ نهج الشّهادة: ص ۳۹، بحارالأنوار: ج ۷۵، ص ۱۲۱، ح ۴
 11. ألإستكبار صلف، و العجلة سفه، و السفه ضعف، و الغلو ورطة؛ بحار الانوار، محمّدباقر مجلسی، ج ۷۸، ص ۱۲۲
 12. لا أفلح قوم إشتروا مرضاة المخلوق بسخط الخالق؛ مقتل خوارزمی، ج ۱، ص۲۳۹
 13. ماذا وجد من فقدك؟ و ما الذی فقد من وجدك ؟ لقد خاب من رضی دونك بدلا؛ دعای عرفه، بحار الانوار، محمّدباقر مجلسی، ج ۹۸، ص ۲۲۸
 14. من حاول أمرا بمعصیة الله كان أفوت لما یرجو و أسرع لما یحذر؛ بحار الانوار، محمّدباقر مجلسی، ج ۷۸، ص ۱۲۰
 15. لا یأمن یوم القیامة إلا من خاف الله فی الدّنیا؛ بحار الانوار، محمّدباقر مجلسی، ج ۴۴، ص ۱۹۲
 16. اَنا قَتیلُ الْعَبْرَةِ لایَذْكُرُنى مؤ مِنٌ اِلاّ بَكى؛ بحارالانوار، ج ۴۴، ص ۲۷۹
 17. مَنْ دَمِعَتْ عَیناهُ فینا قَطْرَةً بَوَّاءهُاللّهُ عَزَّوَجَلّ الجَنَّةَ؛ احقاق الحق، ج ۵، ص ۵۲۳
 18. إنّ النّاس عبید الدّنیا، و الدّین لعق علی ألسنتهم یحوطونه ما درت معائشهم فإذا محصوا بالبلاء قل الدّیانون؛ بحار الانوار، محمّدباقر مجلسی، ج ۷۸، ص ۱۱۷
 19. یَا ابْنَ آدَم! اُذْكُرْ مَصْرَعَكَ وَ مَضْجَعَكَ بَیْنَ یَدَی اللهِ، تَشْهَدُ جَوارِحُكَ عَلَیْكَ یَوْمَ تَزِلُّ فیهِ الْأقْدام؛ نهج الشّهادة: ص ۳۸
 20.  وَ اعْلَمُوا إنَّ حَوائِجَ النّاسِ إلَیْكُمْ مِنْ نِعَمِ الله عَلَیْكُمْ، فَلا تَمیلُوا النِّعَمَ فَتَحَوَّلَ نَقِماً؛ نهج الشّهادة: ص ۳۸
 21.  أیُّما إثْنَیْنِ جَرى بَیْنَهُما كَلامٌ، فَطَلِبَ أَحَدُهُما رِضَى الاْخَرِ، كانَ سابِقَهُ إلىَ الْجَنّةِ؛ محجّة البیضاء: ج ۴، ص ۲۲۸
 22. احْذَرُوا كَثْرَةَ الْحَلْفِ، فِإنَّهُ یَحْلِفُ الرَّجُلُ لِعَلَل أرَبَعَ: إمّا لِمَهانَة یَجِدُها فی نَفْسِهِ، تَحُثُّهُ عَلى الضَّراعَةِ إلى تَصْدیقِ النّاسِ إیّاهُ. وَ إمّا لِعَىّ فی الْمَنْطِقِ، فَیَتَّخِذُ الاْیْمانَ حَشْواً وَصِلَةً لِكَلامِهِ. وَ إمّا لِتُهْمَة عَرَفَها مِنَ النّاسِ لَهُ، فَیَرى أَنَّهُمْ لایَقْبَلُونَ قَوْلَهُ إلاّ بِالْیَمینِ. وَ إمّا لاِرْسالِهِ لِسانَهُ مِنْ غَیْرِ تَثْبیت؛ تنبیه الخواطر، معروف به مجموعة ورّام: ص ۴۲۹، س ۶
 23.  إنّ الحلم زینة، و الوفاء مروة و الصّلة نعمة؛ بحار الانوار، محمّدباقر مجلسی، ج ۷۸، ص ۱۲۲
 24. و اعلموا أنّ حوائج النّاس إلیكم من نعم الله علیكم فلا تملوا النّعم فتحور نقما؛ بحار الانوار، محمّدباقر مجلسی، ج ۷۸، ص ۱۲۱
 25. إنَّ قَوْما عَبَدُواللّهَ رَغْبَةً فَتِلْكَ عِبادَةُالتُّجارِ، وَ إنَّ قَوْما عَبَدُوااللّهَ رَهْبَةً فَتِلْكَ عِبادَةُالْعَبْیدِ، وَ إنَّ قَوْما عَبَدُوااللّهَ شُكْرا فَتِلْكَ عِبادَةٌ الْأَحْرارِ، وَ هِیَ أَفْضَلُ الْعِبادَةِ؛ بحارالا نوار: ج ۷۵، ص ۱۱۷، ح ۵
 26. دعای عرفه، بحار الانوار، محمّدباقر مجلسی، ج ۹۸، ص ۲۲۶
 27. تحف العقول، ص ۲۳۹
 28. بحار الانوار، محمّدباقر مجلسی، ج ۷۸، ص ۱۲۶
 29. عن النبى(ص) قال: … و هى اطهر بقاع الارض و اعظمها حرمة و إنها لمن بطحاء الجنة؛ بحار الانوار، محمّدباقر مجلسی، ج ۹۸، ص ۱۱۵ و نیز كامل الزیارات، ص ۲۶۴
 30. قال الصادق(ع): «شاطى‏ء الوادى الایمن» الذّى ذكره الله فى القرآن، قرآن مجید، سوره قصص آیه ۳۰ هو الفرات و «البقعة المباركة» هى كربلا؛ بحار الانوار، محمّدباقر مجلسی، ج ۵۷، ص ۲۰۳؛ به نقل از تهذیب‏

باکس شناور "همچنین ببنید"

قصّه‌های قرآن

قصّه‌های قرآن

قصّه همواره حضوری پیدا و پنهان در زندگی روزمره ما داشته و دارد. شاید از …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *