شنبه , ۶ خرداد ۱۳۹۶
خانه / مناسبت ها / شمسی / روز زمین

روز زمین

در فرهنگ کهن ايراني هر آن چه که نعمت الهی و داده خداست، پاک و دوست داشتني است و به عنوان بخشش خدايي در خور حمايت است. عناصر و پديده‌هاي طبيعي به مثل؛ زمین و درخت. در این میان درخت تجسّم انسان‌هاي نيکوکار است که پس از مرگ به درخت تبديل شده تا زندگي جاويد پيدا کنند. درخت رمز آفرينش کيهان با آغاز فعالیت های زیست محیطی شروع تا رویش آن که تمام سقف آسمان را بپوشاند. ريشه‌هايش در سراسر زمين دوانيده شود تا شاخه‌هايش در پهنه‌ي جهان گسترانيده گردد و قلبش جايگاه آتش آذرخش شود. خورشيد و ماه و ستارگان در ميان شاخ و برگ‌هايش آن هم چون ميوه‌هاي تابناک بدرخشند. زمین میراث مشترک همه نسلهاست در حفظ آن کوشا باشیم. در ايران هفته زمين پاک از روز دوم ارديبهشت ماه به مدت يك هفته در سراسر كشور برپا می‌شود. دوم ارديبهشت ماه به نام روز زمين پاک نام گذاری شده‌است. روز زمین، روزی برای افزایش آگاهی و قدردانی نسبت به محیط زیست کرهٔ زمین … 

باکس شناور "همچنین ببنید"

صدای بال فرشته ها

اگر آماده اید!… پنجره ها را باز کنید، خوب گوش کنید، صدای بال فرشته هاست. …