شنبه , ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
خانه / اسوه ها / سفیر رستگاری

سفیر رستگاری

از صفات برجسته این سفیر رستگاری که سزاوار همه گونه تقدیر و در خور تمجید است، دقّت و احترامی است که درباره یاران خود، حتّی پست ترین آن ها معمول می داشته است. آری، فروتنی، مهربانی، انسانیّت، جود و بخشش، در وجودش ریشه دوانده بود و موجب شدّت علاقه و محبّت اطرافیانش به این عزیزترین سفیر الهی شده است. از گفتن کلمه؛ «نه» در موقع خواهش دیگران، بی اندازه بی زار بود و اگر نمی توانست حاجت درخواست کننده ایی را برآورده سازد، خاموشی را بر پاسخ منفی دادن ترجیح می داد. هیچ وقت جز برای خدا و در راه او به احدی زیانی نمی رساند. با این اوصاف او سفیر رستگاری برای گروه دیگری نیز هست که هنوز …

باکس شناور "همچنین ببنید"

سویدای سواد

مي توان در سايه آموختن گنج عشق جاودان اندوختن اول از استاد، ياد آموختيم پس، …