شنبه , ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
خانه / اسوه ها / سعدی شیرازی

سعدی شیرازی

شیخ مصلح الدّین سعدی شیرازی بی تردید بزرگ ترین شاعری است که بعد از فردوسی آسمان ادب فارسی را با نور خیره کننده اش روشن ساخت و آن روشنی با چنان تلألویی همراه بود که هنوز پس از گذشت هفت قرن تمام از تاثیر آن کاسته نشده است و این اثر تا پارسی برجاست هم چنان برقرار خواهد ماند. تاریخ ولادت سعدی به قرینه ی سخن او در گلستان در حدود سال ۶۰۶ هجری که با احتسابی در سال۶۵۶ هجری پنجاه سال از عمر سعدی گذشته بود. سعدی در شیراز در میان خاندانی که از …

۱ اردیبهشت بزرگداشت سعدی شیرازی (روز سعدی)

باکس شناور "همچنین ببنید"

ماه مناجات

ماه شعبان بین ماه‌های رجب و رمضان واقع شده است. اين ماه ماهی از ماه‌های …