شنبه , ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
خانه / اسوه ها / عبد صالح

عبد صالح

آناني که به توصيف عابدترين، زاهدترين، فقيه ترين، بخشنده ترين و کريم النّفس ترين مردم روزگار پرداخته اند ایشان را «عبد صالح» خوانده اند. در سيره آن بزرگوار، حقّ گرايي و باطل ستيزي در عمل اجتماعي و سياسي از جايگاه خاصّي برخوردار بوده است. آن «عبد صالح» هرگز حاضر نشد تا با وجود زندان ها و شکنجه ها دست از حقّ گويي و حقّ گرايي برداشته و با باطل کنار آيد. اين يوسف علوي، حاضر شد سال ها در زندان خلفاي زور و باطل بماند ولي دست از مبارزه با ظلم و باطل نشويد و با آنان کنار نيايد و لحظه اي از گفتن سخن حق و نشر حقايق الهي باز نايستاد و در فرصت هاي مناسب گفتارهاي بيدارگرانه و هشدارآميز خود را به گوش سردمداران دنياپرست نظام حکومتي رساند و به ايفاي نقش خطير خويش در …

باکس شناور "همچنین ببنید"

ماه مناجات

ماه شعبان بین ماه‌های رجب و رمضان واقع شده است. اين ماه ماهی از ماه‌های …