شنبه , ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تسنیم

بهترین نوشیدنى را مقرّبان درگاه خداوند از “تسنیم” مى ‏نوشند. مقرّبان درگاه خداوند، آل محمد (ص) هستند که در بهشت، از نزدیکان الهی و مقرّبان سابقه‏ دارند و در ایمان و عمل به رسول خدا و امیر مؤمنان اقتدا کردند. پاک ترین شراب بهشتى در چشمه‏ اىی به نام “تسنیم” است که از رفعت و رتبه بزرگی برخوردار است و از آسمان بهشت فرو مى‏ ریزد. هیچ یک از نوشیدنی هاى بهشتى به پاى آن نمى ‏رسد. تأثیرى که در روح و جان بهشتیان مى ‏گذارد از همه عالی تر، پر جاذبه ‏تر و عمیق تر است. نشئه روحانى حاصل از آن غیر قابل توصیف است. خداوند “تسنیم” را به فاطمه(س) دختر پیامبر(ص) و همسر علی‏ ابن ابی‏طالب(ع) بخشید. “تسنیم” از پای ستون خیمه فاطمه(ع) …

سیمای حضرت فاطمه(س)

باکس شناور "همچنین ببنید"

والدین

گر چه عواطف انسانی ومسأله حق شناسی به تنهایی برای احترام به والدین پدر و مادر …